Työllisyys-ja osallisuushankkeet

Tälle sivulle kootaan työllisyys-ja osallisuushankkeita, joiden palveluja Etelä-Savon TE-toimiston asiakkaat voivat käyttää.

Työllisyyshankkeet

SUUNTA YHDESSÄ

Hankkeen nimi on Suunta yhdessä - Osallisuudesta kohti työelämävalmiuksia. Hanke on Etelä-Savon alueella ja Mikkelissä ajalla 1.9.2019 - 31.12.2021 toteutettava ESR-kehittämishanke. Hankkeen toimipaikka on Mikkelin Savoset Monipalvelukeskus. Hanke on omaa eämänhallintaa ja työllistymisedellytysten tai koulutuksen polkua etsiville asiakkaille suunnattu yksilöllinen palvelu. Tarjolla on myös ryhmämuotoista valmennusta. Palveluun ohjaudutaan TE-palvelujen virkailijan, sosiaalitoimen tai muun tahon kautta. Lisätietoja Raita Eklund puh 040 4816 008 ja Antti Ojasalmi puh. 050 3899349, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@vaalijala.fi

Suunta yhdessä - hankkeen esite (pdf)

Mahku

Mahku - hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten pitkäaikaistyöttömien työllistymisvalmiuksia ja vahvistaa heidän osaamistaan työllistymistä tukevia palveluja kehittämällä. Hanke toimii Savonlinnassa. Yhteydenotot Leena Lauronen puh. 044 417 4062, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)savonlinna.fi

KATE

Hankkeen nimi on Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä-ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen palvelumalli. KATE - hanke on ESR 2019-2021 rahoittama projekti, jonka ydintavoite on luoda matalan kynnyksen malli lähi-ja verkkopalvelujen tuottamiseen ajasta ja paikasta riippumatta.
KATE-hanke pyrkii yhdistämään jo olemassa olevia palveluja lisäarvon tuottamiseksi kansainvälisten henkilöiden työllistymiseen ja yritysten kasvun tukemiseen. Lisäksi tavoitteena on parantaa yritysten tietoisuutta ja mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kilpailukyvyn lisääntymiseen.
KATE-hanke (otavia.fi)

KASVUPOLKU TYÖHÖN

Hankkeen nimi on Kasvupolku työhön - kasvun tuella uusiin työtehtäviin. Hankkeessa kehitetään henkilöasiakkaan palvelukonseptia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa asiantuntijaverkoston kokonaispalvelu sekä henkilöasiakkaan että työtä tarjoavien yritysten tarpeisiin. Samalla tuetaan työllistyvän työnhakijan osaamista ja sen kehittymistä työvalmentajan tuella. Savonlinnan ja Pieksämäen alueiden yrityksistä ja muista organisaatioista tehdään työnetsintää, jotta löydetään hankkeen asiakkaille työpaikkoja sekä työkokeilupaikkoja. Hanke toimii Enonkosken, Juvan, Pieksämäen, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan alueella.

Tiedustelut:
Projektipäällikkö Tanja Andersin, tanja.andersin@samiedu.fi, p. 044 550 6347.
Outi Rahikainen, työvalmentaja,
outi.rahikainen@toimarisln.fi, p. 044 555 0799,
Savonlinnan Toimintakeskus ry (Savonlinna)
Jani Naukkarinen, yrityskoordinaattori,
jani.naukkarinen@bovallius.fi, p. 040 482 9479,
Bovallius-Palvelut Oy, (Pieksämäki)
Noora Lintu, työvalmentaja,
noora.lintu@bovallius.fi, p. 040 154 5777,
Bovallius-Palvelut Oy(Pieksämäki)
Hannele Kojo, hanketyöntekijä,
hannele.kojo@samiedu.fi, p. 044 5506501

KRIISITUKI ALUEILLA

Kriisituki alueilla -hankkeessa kohdataan koronakriisin aikana lomautettuja, irtisanottuja sekä työttömyysuhan alla olevia työntekijöitä toimintakykyä tukien ja työelämään paluuseen valmistaen. Hanke on suunnattu erityisesti kaupan alalta, palvelualalta sekä julkisilta aloilta lomautetuille ja irtisanotuille työntekijöille, mutta toiminnot ovat kaikille avoimia. Toimintoja ovat mm. digitaitokoulutus, työnhaun tukivalmennus. Hanke toimii koko Etelä-Savon alueella 18.5.2020-12.3.2021.

Kriisituki alueilla - hanke (tsl.fi)

Osallisuushankkeet

Toimintakykyä luonnosta ja liikunnasta

Hanke tarjoaa yli 50-vuotiaille työttömille hyvinvointiin ja kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn liittyviä sekä niitä tukevia ja vahvistavia maksuttomia yksilö-ja ryhmäohjauspalveluja Pieksämäellä. Liikuntaryhmiin voi tulla mukaan henkilökohtaisesti sovittavana aikana. Lisätietoja Kirsi Kuhmonen puh. 0440348711, Tommi Piirainen puh. 044 0348 706, Päivi Tepponen puh. 044 0348 708, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)psliikunta.com.

Sohva

Sohva-hankkeen tavoitteena on lisätä paikallista osaamista. Hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille sekä työikäisille mahdollisuuksia harrastaa, kouluttautua ja työllistyä. Hankkeessa kehitetään uusia liikkumisen tapoja ja muotoja yhdessä kohderyhmän, alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä osallisuutta ja mahdollisuuksia kokea arki merkityksellisenä. Kohderyhmä osallistetaan ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa yhdessä ja täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluita. Hankeella lisätään asukkaiden aktiivisuutta, yhteistyötä eri toimijatahojen välillä (mm. Poliisin Ankkuri-toiminta) ja rohkaistaan kokeilemaan uutta ja hyödyntämään paremmin olemassa olevia tiloja ja alueita. Hanke toimii 31.12.2020 saakka Mikkelissä, Hirvensalmella, Mäntyharjussa, Puumalassa, Mikkelissä, Kangasniemellä ja Pertunmaalla.
Sohva-hanke (Mikkelin alueen harrasteliigat.fi)

Vihreä Telakka- eteenpäin luonnon avulla

Hankkeen tavoitteena on tukea ja parantaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä vahvistamalla sosiaalista osallisuutta luontolähtöisten menetelmien avulla. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta voi olla hyvin ohut. Sosiaalinen osallisuus voi Green Care -toiminnassa vahvistua vuorovaikutuksessa yhtä lailla ihmisten kuin eläinten tai luonnonympäristöjen kanssa. Tavoitteena on edistää luontolähtöisten menetelmien tuntemusta ja kehittää työllisyys- ja kuntoutuspalveluja tuottavien tahojen käyttöön luontolähtöisen kuntoutuksen toimintamalli. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa.

Heikossa työmarkkina-asemassa ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten kuntoutusprosesseihin on kaivattu uusia toimintamuotoja ja tavoitteena on laajentaa vaihtoehtoja vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Toimiminen luonnossa tarjoaa merkityksellisen tekemisen ja kokemisen sekä rauhoittumisen mahdollisuuksia ja sopii hyvin myös fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsiville. Hankkeen toiminta suunnataan työelämän ulkopuolella oleville, kehitysvammaisille, osatyökykyisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Luontolähtöisen toiminnan ja yksilöllisen ohjauksen avulla tavoitteena on valmentaa ja tukea asiakkaita eteenpäin työllistymisen portailla. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden itsetuntoa, fyysistä toimintakykyä, arjen hallintaa sekä sosiaalisia taitoja. Hanke toimii 31.12.2022 saakka, Savonlinnassa.
Vihreä telakka-eteenpäin luonnon avulla (piallysmies.fi)

Päivitetty 16.11.2020

Oma
asiointi

Muualla verkossa