Työllisyys-ja osallisuushankkeet

Tälle sivulle kootaan työllisyys-ja osallisuushankkeita, joiden palveluja Etelä-Savon TE-toimiston asiakkaat voivat käyttää. Vuoden 2023 tiedot päivitetään pian.

Työllisyyshankkeet

 

Digiosallisuutta ja hyvinvointia Etelä-Savossa -hanke

Valo-Valmennusyhdistyksen ja Kuntoutussäätiön yhteishankkeessa vahvistetaan kohderyhmän perusdigitaitoja hankkeen aikana kehitettävien ja pilotoitavien digitaitovalmennuksin.

Aika: 1.11.2022 - 31.12.2023
Toiminta-alue: Mikkeli ja Savonlinna
Kohderyhmä: aliedustettuihin ryhmiin kuuluvat nuoret ja työikäiset aikuiset. Ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat rikos- ja päihdetaustaiset, erilaisista neuropsykiatrisista tai muista oppimisen vaikeuksista kärsivät sekä pitkään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olleet henkilöt. Hankkeessa kohennetaan toimintoja lisäksi ohjaustyötä tekeville ammattilaisille sekä toiminta-alueen työnantajille.

Hanke toteuttaa vuoden 2023 aikana ensisijaiselle kohderyhmälle digitaitojen opetteluun tähtääviä yksilö- ja ryhmävalmennuksia Mikkelissä ja Savonlinnassa. Digivalmennuksissa valmennettava pääsee harjoittelemaan itselleen oleellisia ja tärkeitä digitaitoja, ja valmennettavan verkoston on mahdollista osallistua valmennuksen suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Helmi-maaliskuussa alkaviin digitaitovalmennuksiin voi hakeutua ottamalla yhteyttä hankkeen projektityöntekijöihin. Valmennuksen kesto ja toteuttamispaikka sovitaan yhdessä valmennettavan kanssa.

Lisätietoa ja valmennuksiin ilmoittautuminen:
Heikki Huttunen, projektipäällikkö
040 652 6641, heikki.huttunen@valo-valmennus.fi

 

 

 

 

Osallisuushankkeet

 

Päivitetty: 18.01.2023