Työllisyys-ja osallisuushankkeet

Tälle sivulle kootaan työllisyys-ja osallisuushankkeita, joiden palveluja Etelä-Savon TE-toimiston asiakkaat voivat käyttää.

Työllisyyshankkeet

 

VALTO – Valmiuksien kehittäminen toimeksiantotyyppisillä työmarkkinoilla

 


VALTO-hanke (ESR 1.10.2020 – 31.12.2022) on Etelä Savon Koulutus Oy:n ja Mikkelin Toimintakeskuksen Mikkelin ja Pieksämäen seutukunnissa toteutettava yhteishanke. Tavoitteena on vahvistaa työmarkkinoiden toimivuutta työnhakijoiden osalta, jotka voivat tarjota työnantajille osittaista työpanosta avoimien työmarkkinoiden kriteerien mukaisesti. Hankkeen toimenpiteillä lisätään osaltaan työmarkkinoiden toimivuutta sekä edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on ollut vaikeuksia kiinnittyä pysyvästi työelämään. Heillä voi olla osaamista työnantajien toimeksiantojen suorittamiseen ja kiinnostus uusista tavoista toimia työmarkkinoilla esimerkiksi digitaalisten valmiuksien kehittämisen avulla.

Osallisuushankkeet

Vihreä telakka - eteenpäin luonnon avulla

Vihreä Telakka – eteenpäin luonnon avulla -hanke toimii 31.12.2022 saakka Savonlinnassa. Hankkeen tavoitteena on tukea ja parantaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä vahvistamalla sosiaalista osallisuutta luontolähtöisten menetelmien avulla. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta voi olla hyvin ohut. Sosiaalinen osallisuus voi Green Care -toiminnassa vahvistua vuorovaikutuksessa yhtä lailla ihmisten kuin eläinten tai luonnonympäristöjen kanssa. Tavoitteena on edistää luontolähtöisten menetelmien tuntemusta ja kehittää työllisyys- ja kuntoutuspalveluja tuottavien tahojen käyttöön luontolähtöisen kuntoutuksen toimintamalli. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa.

Heikossa työmarkkina-asemassa ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten kuntoutusprosesseihin on kaivattu uusia toimintamuotoja ja tavoitteena on laajentaa vaihtoehtoja vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Toimiminen luonnossa tarjoaa merkityksellisen tekemisen ja kokemisen sekä rauhoittumisen mahdollisuuksia ja sopii hyvin myös fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsiville. Hankkeen toiminta suunnataan työelämän ulkopuolella oleville, kehitysvammaisille, osatyökykyisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Luontolähtöisen toiminnan ja yksilöllisen ohjauksen avulla tavoitteena on valmentaa ja tukea asiakkaita eteenpäin työllistymisen portailla. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden itsetuntoa, fyysistä toimintakykyä, arjen hallintaa sekä sosiaalisia taitoja.

 

Päivitetty 22.11.2022

 

Päivitetty: 22.11.2022