Työllisyys-ja osallisuushankkeet

Tälle sivulle kootaan työllisyys-ja osallisuushankkeita, joiden palveluja Etelä-Savon TE-toimiston asiakkaat voivat käyttää.

Työllisyyshankkeet

KATE – Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle

KATE - hanke on ajalla 1.1.2019 – 30.6.2021 koko Etelä-Savossa toimiva projekti, jonka ydintavoite on luoda matalan kynnyksen malli lähi- ja verkkopalvelujen tuottamiseen ajasta ja paikasta riippumatta.
KATE-hanke pyrkii yhdistämään jo olemassa olevia palveluja lisäarvon tuottamiseksi kansainvälisten henkilöiden työllistymiseen ja yritysten kasvun tukemiseen. Lisäksi tavoitteena on parantaa yritysten tietoisuutta ja mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kilpailukyvyn lisääntymiseen. Hanke tarjoaa asiakkailleen tukea opintojen suunnitteluun, työllistymiseen, työpaikan löytämiseen sekä yrityksen perustamiseen.

Kasvupolku työhön

Hankkeen nimi on Kasvupolku työhön - kasvun tuella uusiin työtehtäviin. Hankkeessa kehitetään henkilöasiakkaan palvelukonseptia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa asiantuntijaverkoston kokonaispalvelu sekä henkilöasiakkaan että työtä tarjoavien yritysten tarpeisiin. Samalla tuetaan työllistyvän työnhakijan osaamista ja sen kehittymistä työvalmentajan tuella. Savonlinnan ja Pieksämäen alueiden yrityksistä ja muista organisaatioista tehdään työnetsintää, jotta löydetään hankkeen asiakkaille työpaikkoja sekä työkokeilupaikkoja. Hanke toimii ajalla 1.9.2019 – 31.12.2021 Enonkosken, Juvan, Pieksämäen, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan alueella.

Tiedustelut:

  • Projektipäällikkö Tanja Andersin, tanja.andersin@samiedu.fi, p. 044 550 6347
  • Outi Rahikainen, työvalmentaja, outi.rahikainen@toimarisln.fi, p. 044 555 0799
  • Savonlinnan Toimintakeskus ry (Savonlinna) Jani Naukkarinen, yrityskoordinaattori, jani.naukkarinen@bovallius.fi, p. 040 482 9479
  • Bovallius-Palvelut Oy, (Pieksämäki) Noora Lintu, työvalmentaja, noora.lintu@bovallius.fi, p. 040 154 5777
  • Bovallius-Palvelut Oy(Pieksämäki) Hannele Kojo, hanketyöntekijä, hannele.kojo@samiedu.fi, p. 044 5506501

Kriisituki alueilla

Kriisituki alueilla -hankkeessa kohdataan koronakriisin aikana lomautettuja, irtisanottuja sekä työttömyysuhan alla olevia työntekijöitä toimintakykyä tukien ja työelämään paluuseen valmistaen. Hanke on suunnattu erityisesti kaupan alalta, palvelualalta sekä julkisilta aloilta lomautetuille ja irtisanotuille työntekijöille, mutta toiminnot ovat kaikille avoimia. Toimintoja ovat mm. digitaitokoulutus, työnhaun tukivalmennus. Hanke toimii koko Etelä-Savon alueella 18.5.2020-12.3.2021.

VALTO – Valmiuksien kehittäminen toimeksiantotyyppisillä työmarkkinoilla


VALTO-hanke (ESR 1.10.2020 – 31.12.2022) on Etelä Savon Koulutus Oy:n ja Mikkelin Toimintakeskuksen Mikkelin ja Pieksämäen seutukunnissa toteutettava yhteishanke. Tavoitteena on vahvistaa työmarkkinoiden toimivuutta työnhakijoiden osalta, jotka voivat tarjota työnantajille osittaista työpanosta avoimien työmarkkinoiden kriteerien mukaisesti. Hankkeen toimenpiteillä lisätään osaltaan työmarkkinoiden toimivuutta sekä edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on ollut vaikeuksia kiinnittyä pysyvästi työelämään. Heillä voi olla osaamista työnantajien toimeksiantojen suorittamiseen ja kiinnostus uusista tavoista toimia työmarkkinoilla esimerkiksi digitaalisten valmiuksien kehittämisen avulla.

Osallisuushankkeet

Vihreä telakka - eteenpäin luonnon avulla

Vihreä Telakka – eteenpäin luonnon avulla -hanke toimii 31.12.2022 saakka Savonlinnassa. Hankkeen tavoitteena on tukea ja parantaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä vahvistamalla sosiaalista osallisuutta luontolähtöisten menetelmien avulla. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta voi olla hyvin ohut. Sosiaalinen osallisuus voi Green Care -toiminnassa vahvistua vuorovaikutuksessa yhtä lailla ihmisten kuin eläinten tai luonnonympäristöjen kanssa. Tavoitteena on edistää luontolähtöisten menetelmien tuntemusta ja kehittää työllisyys- ja kuntoutuspalveluja tuottavien tahojen käyttöön luontolähtöisen kuntoutuksen toimintamalli. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa.

Heikossa työmarkkina-asemassa ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten kuntoutusprosesseihin on kaivattu uusia toimintamuotoja ja tavoitteena on laajentaa vaihtoehtoja vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Toimiminen luonnossa tarjoaa merkityksellisen tekemisen ja kokemisen sekä rauhoittumisen mahdollisuuksia ja sopii hyvin myös fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsiville. Hankkeen toiminta suunnataan työelämän ulkopuolella oleville, kehitysvammaisille, osatyökykyisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Luontolähtöisen toiminnan ja yksilöllisen ohjauksen avulla tavoitteena on valmentaa ja tukea asiakkaita eteenpäin työllistymisen portailla. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden itsetuntoa, fyysistä toimintakykyä, arjen hallintaa sekä sosiaalisia taitoja.

Suunta yhdessä

Hankkeen nimi on Suunta yhdessä - Osallisuudesta kohti työelämävalmiuksia. Hanke on Etelä-Savon alueella ja Mikkelissä ajalla 1.9.2019 - 31.12.2021 toteutettava ESR-kehittämishanke. Hankkeen toimipaikka on Mikkelin Savoset Monipalvelukeskus. Hanke on omaa eämänhallintaa ja työllistymisedellytysten tai koulutuksen polkua etsiville asiakkaille suunnattu yksilöllinen palvelu. Tarjolla on myös ryhmämuotoista valmennusta. Palveluun ohjaudutaan TE-palvelujen virkailijan, sosiaalitoimen tai muun tahon kautta.
Lisätietoja:

  • Raita Eklund puh 040 4816 008
  • Antti Ojasalmi puh. 050 3899349, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@vaalijala.fi

KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa.  

KETO- hanke on ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021 toimiva koulutushanke, joka tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuden suorittaa 4 opintopisteen laajuisen työelämä-, oppimis- ja digitaitoja vahvistavan opintokokonaisuuden verkossa. Koulutus on tarkoitettu työttömille, työttömyysuhan alla oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville aikuisille. Siihen voi osallistua koko Etelä-Savon alueella. Verkko-opetuksen lisäksi tarjolla on tutorointia. Opintokokonaisuuden suorittaneet voivat kehittää tämän päivän työelämän vaatimia taitoja ja osaavat entistä paremmin ottaa vastuuta myös omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. Opintokokonaisuuden oppimissisällöt ja suoritusaika valitaan opiskelijakohtaisesti. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.  

Lisätietoja:

 

Päivitetty 11.2.2021