Webropol-ilmoittautuminen Etelä-Savon TE-toimiston tapahtumiin

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto

2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, PL 74, 50101 Mikkeli

kirjaamo.etela-savo@te-toimisto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3 Rekisterin nimi

Webropol-ilmoittautuminen Etelä-Savon TE-toimiston tapahtumiin

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nimeä, yhteystietoja ja muita rekisteriin kerättäviä tietoja käytetään Etelä-Savon TE-toimistoon liittyvien tilaisuuksien järjestämisen tukena sekä niiden valmisteluun liittyvien ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen niistä kiinnostuksensa osoittaneille tahoille. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

5 Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautuminen tapahtumiin. Tapahtumakohtaisesti seuraavia tietoja: vastaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilön edustama organisaatio sekä tapahtumasta riippuen lisätietoja (kuljetusten pysäkkitiedot, ruokailutiedot, mahdolliset ruoka-aineallergiatiedot, jne).

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Verkossa julkisesti nähtävät ilmoittautumislinkit, tapahtumatiedot ja/tai yhteydenotto rekisterin yhteyshenkilöön.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat TE-toimistojen, KEHA-keskuksen, ja ELY-keskusten sisäistä tietoa. Virastot käsittelevät henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. KEHA-keskus, ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Henkilötietolain (523/1999), Julkisuuslain (621/1999)
ja Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot ovat rekisterin yhteyshenkilön viranomaiskäyttöön tarkoitetulla verkkolevyllä, jonka tietoturvaperusteinen suojaus toteutetaan asianmukaisin palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla toiminnoilla.
Tietoja siirretään rekisteriin Webropol-kyselypalveluun selosteen mukaisen toiminnan niin edellyttäessä. Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasanajärjestelmään. Tiedot sijaitsevat siirron jälkeen Webropol-palveluntuottajantietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Kyselypalvelun siirretyt tietomateriaalit poistetaan aina käytön jälkeen. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle taholle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään, jollei lainsäädäntö määrää tietojen säilyttämistä.

13 Evästeiden käyttö

Vastaaja itse päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa käsittelee evästeitä. Selaimen ohjesivuilta saa lisätietoja siitä, miten voi estää tai poistaa evästeitä. Webropol käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin. Osa tietokoneelle tallennettavista evästeistä poistetaan, kun poistuu verkkosivustolta (istuntoevästeet), kun taas toiset säilyvät tietokoneella jopa kaksi vuotta, jotta sivusto pystyisi tunnistamaan kävijän uudelleen tämän palatessa sivustolle (pysyvät evästeet). Webropol ei tallenna tietoja kävijän IP-osoitteesta, joten vastaajaa koskevia tietoja ei voida koskaan yhdistää tämän henkilöllisyyteen.

14 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia.

 

Päivitetty: 18.08.2023