Yhteistyökumppaneille

Etelä-Savon kehitystä eri tavoin kuvaavia tutkimuksia ja selvityksiä voi helposti seurata eri tietolähteistä.

Työllisyyskatsaukset tehdään kuukausittain, ja niistä ilmenevät työllisyysluvut sekä avointen työpaikkojen määrät Etelä-Savon eri kunnissa sekä työvoimapalvelujen vaikutus työllisyyteen.

Ammattibarometri kertoo eri ammattien työllisyydestä alueellamme.

Etelä-Savon maakunnan keskeiset tunnusluvut ja tilannekuva (esavoennakoi.fi)

Tutustu työllisyyskatsauksiin (ely-keskus.fi)

Ammattibarometri (ammattibarometri.fi)

TE-palvelujen ajankohtainen palvelukuvaus on kerrottu näillä paikallisilla TE-palvelujen kotisivuilla.

TE-toimistomme johdon yhteystiedot:

johtaja Hanna Makkula                           puh 0295 044 004
 

palvelujohtaja Kari Joutsalainen             puh 0295 044 054
työnvälitys- ja yrityspalvelut

palvelujohtaja Marja-Leena Muuri          puh 0295 044 087
osaamisen kehittämispalvelut

palvelujohtaja Päivi Pirskanen                puh 0295 044 107
tuetun työllistymisen palvelut

palveluesimies Kirsi Pulkkinen               puh 0295 044 112
työnvälitys-ja yrityspalvelut

palveluesimies Sari Torniainen               puh 0295 044 023
osaamisen kehityspalveluta ja
tuetun työllistymisen palvelut

Median kontaktit:

viestintäasiantuntija Mervi Huuskonen   puh 0295 044 044

Oma
asiointi