Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Etelä-Savon TE-toimisto palvelee Ukrainasta Suomeen saapuvia työllistymisessä

Information in English further down in this same page.

Ukrainasta Suomeen tulevat voivat hakea tilapäistä suojelua. Se mahdollistaa oleskeluluvan saamisen nopeasti sekä rajoittamattoman työnteko-oikeuden. Ukrainalaiset voivat myös opiskella ja saada TE-palveluja Suomessa.

Etelä-Savon kuntiin on saapunut useita ukrainalaisryhmiä. He voivat jättää tilapäisen suojelun hakemuksen poliisille ja hakeutua vastaanottokeskuksen palvelujen piiriin. He voivat hakea Suomesta töitä omatoimisesti.  Mikäli he haluavat TE-toimiston palveluja, heillä on oleskeluluvan saatuaan mahdollisuus ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Ukrainalaiset palvellaan käynnissä olevien työllisyyden kuntakokeilujen sijaan TE-toimistossa, sillä heillä ei pääosin ole kotikuntaa Suomessa.


Ukrainasta saapuville on tarjolla työ- ja elinkeinopalveluja


TE-toimisto laatii asiakkaan kanssa kotoutumissuunnitelman. Suunnitelmassa kartoitetaan hänen työ- ja koulutustaustansa, osaamisensa sekä palvelutarpeensa ja -toiveensa. Suomen kielen koulutus on osa kotoutumista. Suomea voi opiskella oppilaitoksessa, verkkokoulutuksena tai työpaikalla. Tämän lisäksi asiakkaalle voidaan tarjota esimerkiksi

 • työnvälityspalveluja,
 • osaamiskartoitusta,
 • yrittäjävalmiuksien arviointipalvelua,
 • ammatinvalinnan ohjausta,
 • työvoimakoulutusta sekä
 • työkokeilu- tai palkkatukimahdollisuuksia.


Ukrainalaisille on tarjolla monenlaisia töitä


Ukrainasta Suomeen saapuvilla on verrattain korkea koulutustaso ja osa heistä on myös englannin ja venäjän kielen taitoisia. Useat eteläsavolaiset yritykset ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa rekrytoida ukrainalaisia. Suomessa työmahdollisuuksia on monilla aloilla. Myös kausityöhön etsitään työvoimaa.
Etelä-Savon TE-toimisto tekee yhteistyötä vastaanottokeskuksen sekä työllisyyden kuntakokeilujen kanssa ukrainalaisia työnhakijoiden kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi.


Yritykset voivat tiedustella ukrainalaisten työllistämismahdollisuuksia puhelinpalvelustamme


Etelä-Savon TE-toimiston työnantaja- ja yritysasiakkaat voivat soittaa puhelinpalvelumme ja tiedustella ukrainalaisten työllistämismahdollisuuksista. Puhelinnumero 0295 044 020 klo 9.00-16.15, arkipyhien aattopäivinä klo 9-15.

Hanna Makkula, johtaja, Etelä-Savon TE-toimisto, puh. 02950 44004

TE-services for Ukrainian citizens in South Savo


People fleeing from Ukraine can apply for temporary protection when arriving to Finland. The process of getting the residence permit is faster than when applying for asylum. The residence permit allows working and studying. It also allows receiving service for employment and entrepreneurship.


During recent weeks there has been several groups of Ukrainian citizens coming to South Savo. The whole process starts with applying temporary protection in the police and getting the services in the reception centre. After receiving the permit, you can look for work independently.  Or you can register as a jobseeker at the TE Office and receive employment services.


TE-services for you coming from Ukraine


The TE-office draws up an integration plan with you, the client. The plan includes your education and work history, your competences, needs for service and career goals. Finnish language is included in the integration process. You can study Finnish on the spot, online and in the workplace. In addition, you can benefit from

 • job mediation,
 • competence mapping,
 • the evaluation of entrepreneur skills,
 • career guidance,
 • workforce training and
 • work trial or work with pay subsidy.


Finland offers versatile work opportunities to you coming from Ukraine


Ukrainians who come to Finland have relatively high level of education and many of them have language skills in English and Russian. Several enterprises in South Savo have expressed interest in hiring Ukrainian workforce. In Finland there are plenty of job opportunities in many branches. Seasonal work is also one possibility.


South Savo Employment and Economic Development Office will be providing employment services together with reception centre and the employment trials.


Companies can inquire our telephone service more information about hiring Ukrainian workforce

Companies can inquire our telephone service information about hiring Ukrainian workforce. Our phone number is 0295 044 020 Mon-Fri 9.00–16.15, eves on weekday holiday 9.00–15.

More information in Ukraine


Hanna Makkula, director, South Savo Employment and Economic Development Office, phone. 02950 44004

Päivitetty: 06.07.2023