Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Mielekästä työtä osatyökykyiselle ja tukea työllistämiseen työnantajalle

Osatyökykyisen ihmisen työkykyyn aiheuttaa haasteita vika, vamma tai sairaus. Työtehtäviä tehdessä tarvitaan mahdollisesti apuvälineitä, kokoaikatyötä parempi vaihtoehto saattaa olla osa-aikatyö tai työtehtävien tekemiseen kuluu mahdollisesti pidempi aika. Osatyökykyinen ihminen on motivoitunut tekemään työtä ja parhaimmillaan työ tuo arkeen rutiineja, työntekijä kokee itsensä tärkeäksi ja tuntee tekevänsä jotain hyödyllistä. Lisäksi työyhteisö lisää sosiaalisia kontakteja ja mikä parasta - tehdystä työstä saa palkan. 

Meillä jokaisella työtä tekevällä on ajoittain jotain kremppaa, mutta kun työt osataan sovitella niissä tilanteissa oikein, on työpanoksemme riittävä. Osatyökykyisyyden sijaan voitaisiin yhtä hyvin puhua myös täsmätyökyvystä ja täsmätöistä. 

TE-toimistolla on useita mahdollisuuksia tukea työnantajaa, joka on työllistämässä osatyökykyisen henkilön
 

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea sellaisiin työpaikalla tehtäviin muutostöihin, jotka ovat tarpeen, että osatyökykyinen voi tehdä työtä tai säilyttää työpaikan. Joskus voi olla niin, että tarvitaan työkaveri antamaan tukea osatyökykyiselle. Sitä voidaan myös tukea rahallisesti. Myös osatyökykyisen henkilön palkkauskustannuksiin voi saada 50% palkkatukea. 

Kun osatyökykyinen henkilö on palaamassa työmarkkinoille tai aloittaa uraansa voi hän saada jalkansa työpaikan oven väliin työkokeilun avulla. Työkokeilussa hän voi näyttää työnantajalle osaamistaan ja motivaatiotaan. Jos on tarpeen niin työkokeiluun voidaan yhdistää myös työhönvalmentajan palvelut, jotka ovat täysin ilmaisia. Työhönvalmentaja voi tukea sekä työntekijää että työnantajaa työsuhteen alkuvaiheessa. 

Jos on tarpeen hankkia lisä- tai täydennyskoulutusta tai vaihtaa kokonaan alaa niin koulutuskokeilussa on mahdollisuus tutustua enintään kymmenen päivän ajan koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin. Koulutuskokeilussa voi keskustella opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa opiskeluun liittyvistä asioista. Voi myös tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun seuraamalla oppitunteja.

Työkykyyn liittyvissä asioissa TE-toimistossa auttaa työkykykoordinaattori


Työkykykoordinaattori on osatyökykyisten palvelujen asiantuntija, joka tekee tiivistä yhteistyötä osatyökykyisiä työllistävien työnantajien ja muiden alueellisten verkostojen kanssa. Työkykykoordinaattori palvelee sekä työttömiä että työssä olevia työnhakijoita. Työkykykoordinaattorilta saa apua, jos on osatyökykyinen tai työkyvyssä on tapahtunut muutoksia. Koordinaattori etsii tilanteeseen sopivia palveluja ja muita ratkaisuja, jotta työllistyminen tai työelämässä pysyminen olisi mahdollista.