Käsittelyajat

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto käsittelee vastuualueelleen kuuluvat asiat mahdollisimman nopeasti. Käsittelyaika alkaa kun asiakas on toimittanut kaikki asian käsittelyä edellyttävät hakemukset, selvitykset ja asiakirjat TE-toimistoon.

Asian käsittelyä nopeuttaakseen asiakkaan tulee toimitta pyydetyt lomakkeet ja asiakirjat mahdollisimman nopeasti TE-toimistoon. Asiointi Oma asiointi-palvelussa nopeuttaa merkittävästi asian käsittelyä. Asiaan liittyvät liitteet voi toimittaa myös Oma asiointi-palvelun kautta:

Työvoimapoliittiset lausunnot

TE-toimisto antaa työttömyysturvan maksajalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon työnhakijaasiakkaan työttömyysturvaoikeudesta. Asiakas voi seurata ja tarkistaa TE-toimiston antamat lausunnot Oma asiointi-palvelusta. Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto ei lähetä lausuntoja asiakkaille postitse tiedoksi muuta kuin poikkeustapauksissa.

Selvittääkseen työnhakija-asiakkaan työttömyysturvaoikeutta, TE-toimisto voi pyytää selvitystä työsuhteen päättymiseen, yritystoimintaan, opiskeluun tai muuhun työvoimapoliittiseen asiaan liittyen. Työnhakija-asiakkaita kehotetaan antamaan selvitys sähköisesti Oma asiointi-palvelussa. Kirjallisesti laaditun selvityksen liitteineen voi toimittaa myös suoraan TE-toimistoon, mutta Oma asiointi-palvelussa jätetty selvitys nopeuttaa asian käsittelyä. Selvityspyyntöjen käsittelyaika on korkeintaan 30 vuorokautta.

Palkkatuki

Työnantaja-asiakas voi hakea TE-toimistosta palkkatukea työllistäessään työttömän työnhakijan. Palkkatukea tulee hakea ennen työsuhteen alkamista ja hakemusta jättäessä tulee huomioida palkkatukipäätösten käsittelyajat. Jos työsuhde alkaa ennen palkkatukipäätöksen tekemistä, palkkatukea ei voida myöntää.

Jos kaikki tarvittavat tiedot on ilmoitettu hakemuksessa ja työnhakija-asiakkaan työllistymissuunnitelmassa on sovittu asiasta, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto käsittelee työnhakija- ja yritysasiakkaan Oma asiointi-palvelussa toimitetut palkkatukihakemukset 7 vuorokauden sisällä ja paperiset palkkatukihakemukset 14 vuorokauden sisällä.

Muiden palvelujen käsittelyajat

Esim. työkokeiluun tai omaehtoiseen koulutukseen hakeutuessaan työnhakija-asiakkaan tulee huomioida asiansa käsittelyaika. Tämän vuoksi työnhakijaasiakkaan tulee olla yhteydessä TE-toimistoon ja omaan vastuuvirkailijaansa hyvissä ajoin ennen palvelun alkua.

Työkokeilusopimuksen sekä työttömyysetuudella tuettavaksi suunniteltujen omaehtoisten koulutusten käsittelyyn tulee varata vähintään 7 vuorokautta.

Lisätietoa käsittelyajoista voi tiedustella suoraan Etelä-Pohjanmaan TE-toimistosta: