Käsittelyajat

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto käsittelee vastuualueelleen kuuluvat asiat mahdollisimman nopeasti. Käsittelyaika alkaa, kun asiakas on toimittanut kaikki asian käsittelyä edellyttävät hakemukset, selvitykset ja asiakirjat TE-toimistoon.

Asian käsittelyä nopeuttaakseen asiakkaan tulee toimittaa pyydetyt lomakkeet ja asiakirjat mahdollisimman nopeasti TE-toimistoon. Asiointi Oma asiointi-verkkopalvelussa nopeuttaa merkittävästi asian käsittelyä. Asiaan liittyvät liitteet voi toimittaa myös Oma asiointi -verkkopalvelun kautta:

Työvoimapoliittiset lausunnot

TE-toimisto antaa työttömyysturvan maksajalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon työnhakija-asiakkaan työttömyysturvaoikeudesta. Asiakas voi seurata ja tarkistaa TE-toimiston antamat lausunnot Oma asiointi-verkkopalvelusta. Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto lähettää lausuntoja asiakkaille postitse vain poikkeustapauksissa.

TE-toimisto voi pyytää selvitystä työsuhteen päättymiseen, yritystoimintaan, opiskeluun tai muuhun työvoimapoliittiseen asiaan liittyen selvittääkseen työnhakija-asiakkaan työttömyysturvaoikeutta. Työnhakija-asiakkaita kehotetaan antamaan selvitys sähköisesti Oma asiointi -verkkopalvelussa. Kirjallisesti laaditun selvityksen liitteineen voi toimittaa myös suoraan TE-toimistoon, mutta Oma asiointi -verkkopalvelussa jätetty selvitys nopeuttaa asian käsittelyä. Selvityspyyntöjen käsittelyaika on korkeintaan 30 vuorokautta.

Palkkatuki

Työnantaja-asiakas voi hakea TE-toimistosta palkkatukea työllistäessään työttömän työnhakijan. Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista ja hakemusta jättäessä tulee huomioida palkkatukipäätösten käsittelyajat. Jos työsuhde alkaa ennen palkkatukipäätöksen tekemistä, palkkatukea ei voida myöntää.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto käsittelee työnhakija- ja yritysasiakkaan Oma asiointi -verkkopalvelussa toimitetut palkkatukihakemukset 7 vuorokauden sisällä ja paperiset palkkatukihakemukset 14 vuorokauden sisällä, jos kaikki tarvittavat tiedot on ilmoitettu hakemuksessa ja työnhakija-asiakkaan työllistymissuunnitelmassa on sovittu asiasta.

Muiden palvelujen käsittelyajat

Työkokeiluun tai omaehtoiseen koulutukseen tai muuhun palveluun hakeutuessaan työnhakija-asiakkaan tulee huomioida asiansa käsittelyaika. Tämän vuoksi työnhakija-asiakkaan tulee olla yhteydessä TE-toimistoon ja omaan vastuuvirkailijaansa hyvissä ajoin ennen palvelun alkua.

Työkokeilusopimuksen sekä työttömyysetuudella tuettavaksi suunniteltujen omaehtoisten koulutusten käsittelyyn tulee varata vähintään 7 vuorokautta.

Lisätietoa käsittelyajoista voi tiedustella suoraan Etelä-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Päivitetty: 18.08.2023