Muutosturva

Työnantajan on ennen muutosneuvotteluiden aloittamista annettava kirjallinen neuvotteluesitys, josta on käytävä ilmi ainakin muutosneuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

Jos muutosneuvottelut koskevat yhteistoimintalain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista, neuvotteluesitys on annettava viimeistään viisi päivää ennen neuvotteluiden aloittamista.

Kirjallinen neuvotteluesitys on toimitettava myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään muutosneuvottelujen alkaessa.

Kysy muutosturva-asiantuntijaltamme lisää tietoa muutosturvasta ja velvollisuuksista työnantajana irtisanomistilanteissa:

Mari Mikkola
Asiantuntija, muutosturva
p. 0295 046 601
mari.mikkola@te-toimisto.fi

Lue lisää:

Sivu päivitetty 16.4.2024

Päivitetty: 16.04.2024