Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Työvoiman kysyntä on tasaantunut Etelä-Savon työmarkkinoilla. Koronaepidemia osaltaan hämmentää tilannekuvaa

Etelä-Savon ammattibarometri, syyskuu 2020

Työvoiman kysyntä on tasaantunut EteläSavon työmarkkinoilla. Koronaepidemia hämmentää tilannekuvaa.

Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman kysyntä ylittää koko maakunnassa ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan, painottaa ennakointiasiantuntija Merja Toijonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttaman työnantajahaastattelun mukaan Etelä-Savossa 36 % rekrytoivista toimipaikoista on (v. 2019 38 %) kärsinyt rekrytointivaikeuksista neljän edellisen vuosineljänneksen aikana. Osuus on valtakunnan pienin, koko maan keskiarvo on 43 %.

Itsenäinen työote painottuu kovan kysynnän työtehtävissä

Lääkäreistä on pulaa koko maakunnassa. Suurimpia alan ammattiryhmiä ovat lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Myös sosiaalityöntekijöiden ja puheterapeuttien työpaikkoja on ollut vaikea täyttää. Etelä-Savossa on pulaa myös ammattitaitoisista hitsaajista ja koneistajista. Myös erityisopettajista, rakennusalan työnjohtajista ja siivoojista on pulaa. Laskenta- ja kirjanpitotehtävissä työtä on tarjolla, mutta osaajista on ajoittain ja paikkakunnittain pulaa. Vaatimus itsenäisestä työotteesta korostuu lähes kaikissa rekrytoinneissa.

Myyjiä ja toimistotyöntekijöitä palkataan koko ajan vähemmän

Suurimpia ylitarjonta-ammatteja ovat myyjät ja toimistotyöntekijät. Näissä ammateissa työpaikkojen määrä on jatkuvasti vähentynyt. Yleissihteereiden kysyntä on vähäistä ja ammattiala on vahvasti supistuva. Atk-tukihenkilöitä on paljon työttömänä, samoin koulunkäyntiavustajista on ylitarjontaa.

Mikkelin seutukunnassa on pulaa lähihoitajista ja hitsaajista

Mikkelin seutukunnassa (Mikkeli, Kangasniemi, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala) on eniten täyttövaikeuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen eri ammattien työtehtävissä, suurin pula on lähihoitajista. Myös ammattitaitoisista hitsaajista on pulaa.

Pieksämäen seutukunnassa on pulaa lähes kaikkien alojen osaajista

Pieksämäen seutukunnassa (Pieksämäki, Joroinen, Juva) osaavan työvoiman reservit ovat varsin niukat. Muista seutukunnista poiketen kokeneita putkiasentajia on vaikea löytää. Jopa toimistotyöntekijöiden rekrytoinneissa on haasteita, esimerkiksi monipuolisia yleisosaajia on vaikea löytää.

Pieksämäellä on pulaa vanhus- ja kehitysvammatyöhön erikoistuneista lähihoitajista. Työtä on jatkuvasti tarjolla lähihoitajille ja sairaanhoitajille, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Huomattavaa on, että Pieksämäen seutukunnan kolmessa kunnassa eli Pieksämäki, Joroinen ja Juva, on omanlainen elinkeinorakenne, ja työvoimatarpeet painottuvat kunnissa eri tavoin. Metallialan osaajista (Joroinen, Pieksämäki), laitossiivoojista sekä ravintola-alan osaajista on pulaa. Ylitarjontaa seutukunnassa on vain myyjistä ja rakennussähköasentajista.

Savonlinnan seutukunnassa on hyvin ammattimaista työvoimaa tarjolla

Samaan aikaan Savonlinnan seutukunnassa löytyy melko hyvin työntekijöitä missä tahansa ammatissa. Teollisen tuotannon ja metallialan (erit. cnc-koneistajat ja hitsaajat) avoimien tehtävien täyttäminen on kuitenkin haasteellista. Samoin sosiaali- ja terveysalan ammattien osaajista, siivoojista ja keittiöalan osaajista on kysyntää. Savonlinnan seutukunnassa on ylitarjontaa myyjistä ja toimistoalan työntekijöistä sekä rakennusalan työntekijöistä. Ylitarjonta-ammatteja on edelleen selvästi enemmän kuin muissa seutukunnissa.

Lisätiedot:  

Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 165, merja.toijonen(at)ely-keskus.f

Liite Ammattibarometri syyskuu 2020