Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Yrittäjien työmarkkinatukioikeus voimassa 30.6.2021 asti, TE-toimisto kontaktoi yrittäjätyönhakijat

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi voimassa olevan lainsäädännön mukaan 30.6.2021 asti. Olemme yhteydessä kaikkiin asiakkaina oleviin yrittäjiin, tarkistamme heidän työllisyystilanteensa ja teemme tarvittavat lausunnot työmarkkinatukea varten, kertoo johtaja Hanna Makkula Etelä-Savon TE-toimistosta. 

Oikeus työmarkkinatukeen koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen. Laki on voimassa 30.6.2021 asti. 

Työnhaun aloittaminen - ilmoittautumisessa huomioitavaa 

Lakimuutoksen nopean valmistelun ja määräaikaisen voimaantulon vuoksi TE-palvelujen verkkoasiointipalvelua ei ole ollut mahdollista korjata vastaamaan muuttuneita edellytyksiä. Tämän vuoksi ilmoittautumislomakkeella on vielä kysymyksiä, joihin on sinun vastattava samalla tavoin, kuin muusta syystä työnhakijaksi tulevien. 

Ilmoittautumisen lähettämisen jälkeen saat vastaanottoilmoituksen, jossa kerrotaan sinun tilannettasi koskevat asiointiohjeet. Tutustu ohjeisiin tarkasti ja toimi siinä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea? 

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle. 

Käytännössä haku toimii seuraavasti: 

  • Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. 
  • TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. 
  • Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta. 
  • Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle. 

Yrittäjän työmarkkinatukea koskevat työttömyysturvan yleiset ehdot esimerkiksi ikärajasta. Kela voi maksaa yrittäjän työmarkkinatukea enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana työnhakija täyttää 65 vuotta. 

Kokoaikatyön hakemisesta työnhaun aikana 

Määräaikaisen työttömyysturvalain muutoksen aikana työnhakijaksi ilmoittautuneen on etuutta saadakseen oltava työnhakijana TE-toimistossa, mutta sen aikana ei edellytetä haettavan kokoaikatyötä. 

Jos työnhaku kuitenkin jatkuu 31.3.2021 päättyvän määräaikaisen lain voimassaolon jälkeen, on etuuden jatkumiseksi haettava 1.4.2021 alkaen kokoaikatyötä. Tässä tapauksessa etuuden saaminen edellyttää samalla työn vastaanottamisen velvoitetta, mikäli TE-toimisto sitä tarjoaa. 

Vaikka työttömyysturvalaki ei edellytä sinua työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä hakemaan kokoaikatyötä, vastaamalla palvelussa asiaa koskevaan kysymykseen 'Kyllä', nopeutat työttömyysetuusasiasi käsittelyä. Näin työttömyysetuuden maksajalle ei lähde automaattista lausuntoa, joka kertoisi, ettei sinulla olisi tukeen edellytyksiä. TE-toimistot seuraavat verkkopalvelun tietoja ja korjaavat tiedot määräaikaisesti voimassa olevaa työttömyysturvalakia vastaavaksi. 

Lisätietoja verkkosivuilla: 

Lisätietoja:

Hanna Makkula, johtaja, puh 0295 044 004, Etelä-Savon TE-toimisto