Paikalliset palvelut

Tällä sivulla on tietoa Etelä-Pohjanmaan alueen paikallisista palveluista.

Paikallisiin palveluihin kuuluvat työnhaun tukemiseen liittyvät valmennukset. Työnhakuvalmennukset, uravalmennukset ja työhönvalmennus on hankittu Etelä-Pohjanmaan TE-palveluiden työnhakija-asiakkaita varten. Lisäksi paikallisiin palveluihin kuuluvat erilaiset hankkeet ja ostopalvelut.

Yhteiset ja valtakunnalliset TE-palveluiden asiakkaille tarkoitetut palvelut ovat valtakunnallisilla te-palvelut.fi -sivuilla.

Meneillään olevat paikalliset palvelut

Meneillään on myös työllisyyden kuntakokeilut