null Lapissa heinäkuussa 10 670 työtöntä työnhakijaa

Lapissa työttömien määrä laskee kohti koronapandemiaa edeltäviä lukuja. Kuudessa Lapin kunnassa työttömiä oli jo vähemmän kuin vuoden 2019 heinäkuussa. Työvoiman kysyntä jatkuu vilkkaana, mikä näkyy TE-palveluihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrässä.

Heinäkuun lopussa työttömiä oli Lapissa 10 670, joista lomautettuja 1 130. Työttömiä oli suunnilleen saman verran kuin touko- ja kesäkuussa ja 2 170 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa Lapissa 13,2 % ja koko maassa 12,3 %. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Sodankylän 9,4 %:sta Muonion 19,1 %:iin.

Koronapandemian näkyminen työttömyyden lisääntymisenä vaihteli seutukunnittain ja kunnittain. Eroja on myös palautumisessa koronapandemiaa edeltäviin työttömyyslukuihin. Kaikissa Lapin seutukunnissa ja Utsjokea lukuun ottamatta kaikissa kunnissa työttömiä oli vähemmän (-2-41 %) kuin viime vuoden heinäkuussa.

Metsä Fibren biotuotetehtaan rakentaminen Kemiin on aiheuttanut lisääntynyttä työvoimantarvetta, mikä on näkynyt avoimien työpaikkojen määrässä. Palvelualallakin työvoiman kysyntä on lisääntynyt, mutta on vielä toistaiseksi vaisumpaa kuin ennen koronapandemiaa. Heinäkuussa TE-palveluihin ilmoitettiin Lapissa lähes 2 940 avointa työpaikkaa, mikä on 1 640 enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Kaikkiaan Lapissa oli heinäkuussa avoinna 5 635 työpaikkaa (ml. aiempien kuukausien aikana ilmoitetut työpaikat).

Tiedot löytyvät Lapin ELY-keskuksen heinäkuun 2021 työllisyyskatsauksesta. Tutustu katsaukseen tarkemmin: