Ulkomailla työskentelystä kiinnostuneille ja tietoa Ruotsin ja Norjan työpaikoista

Kun haet töitä muualta kuin kotimaasta

Kesätyö ulkomailla

Voit hakea esimerkiksi Nordjobb-haun kautta kesätöihin muihin Pohjoismaihin tai Eures-portaalin kautta Eurooppaan.

Ruotsin avoimet työpaikat

Lisätietoja Ruotsin työmarkkinoiden tilanteesta ja kysytyimmistä ammattialoista saat maaoppaasta..

Kiirunan kaupungin siirtämiseen liittyviä työmahdollisuuksia voit seurata Kiirunan paikallislehdestä. Mikäli olet kiinnostunut näistä mahdollisuuksista, sinun kannattaa jo valmistautua tekemällä valmiiksi ruotsinkielinen työhakemus ja CV.

Norjan avoimet työpaikat

Lisätietoja Norjan työmarkkinoiden tilanteesta ja kysytyimmistä ammattialoista saat maaoppaasta ja siitä löytyvistä linkeistä.

Pohjoiskalotin rajaneuvonta

Pohjoiskalotin rajaneuvonta tarjoaa tilannesidonnaista ja ajantasaista tietoa liikkuvuudesta ammattitaidolla ja hyvän viranomaisverkoston avulla. Oikea ja ajantasainen tieto helpottaa niin yksityishenkilöiden kuin yritysten toimintaa molemmin puolin rajaa.

Lisäksi Pohjoiskalotin rajaneuvonta tekee töitä havaittujen rajaesteiden poistamiseksi. Rajaesteet ovat konkreettisia, rajat ylittävää toimintaa haittaavia ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi sosiaalietuuksiin tai työmarkkinoiden toimintaan. Rajaneuvonta dokumentoi rajaesteet ja tiedottaa niistä Pohjoismaiden ministerineuvoston Rajaestefoorumia, joka tarvittaessa nostaa ne poliittiselle agendalle.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta logo.

Lisää tietoa Pohjoismaissa asumisesta, opiskelusta ja työskentelystä saat info Pohjolan verkkosivuilta.

Sivu päivitetty 6.5.2022

Päivitetty: 18.08.2023