Asioi meillä

Tutustu huolellisesti yksityiskohtaisempiin työnhakijan ja työnantajan asiointiohjeisiin.

Asioi aina ensisijaisesti Oma asiointi -verkkopalvelussamme, jonne kirjautuminen tapahtuu Oma asiointi -painiketta klikkaamalla. Se on nopein ja kätevin tapa asioida kanssamme, vältät näin myös puhelimessa jonottamisen. Työhakijana voit Oma asiointi-palvelussa ilmoittaa työnhaun ja työttömyyden päättymisestä, hyväksyä työllistymissuunnitelmasi sekä ilmoittaa suunnitelman toteuttamisesta. Jos olet työssä oleva työnhakija, voit lisäksi ilmoittaa muutokset esimerkiksi työttömyyteen, lomautukseen tai lyhennettyyn työviikkoon liittyen Oma asiointi -palvelun kautta.

Voit katsoa sivun sisältöjä klikkaamalla linkkejä tai selaamalla eteenpäin sivulla.

Asiointi TE-toimiston itsepalvelutilassa ja yhteispalvelupisteissä

Lapin TE–toimiston itsepalvelutilojen ja yhteispalvelupisteiden asiakastietokoneet ja -puhelimet ovat asiakkaiden käytettävissä ilman ajanvarausta toimipaikkojen aukioloaikoina.

 • Asiakaspuhelimesta voi soittaa maksutta TE-puhelinpalveluihin, Yritys-Suomen puhelinpalveluun ja muihin 0295-alkuisiin numeroihin.
 • Verkkoasiointia varten tarvitset mukaasi pankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin.

Tarkista lähimmän toimipaikkasi aukioloajat Yhteystiedot-sivulta.

Saamenkieliset asiointiohjeet

Lappi bargo- ja ealáhusdoaimmahaga áššehasbálvalus koronavirusdili dihtii (pohjoissaame)

Koronavirusa leavvama eastadeapmin ja bálvalannávcca dorvvasteapmin Lappi BE-doaimmahat bálvala áššehasaidis váldoáššis dušše elektrovnnalaš Oma asiointi -bálvalusa bokteneahtas čujuhusas: www.tyomarkkinatori.fi dahje telefovnnain árgan dmu 9.00-16.15.

Telefonbálvalusat:

 • Personáššehasat: 0295 025500 / kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi
 • Bargguhisvuođadorvorávven: 0295 020701
 • Bargoaddi -ja fitnodatbálvalusat:0295 039502
 • tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi
 • Yritys-Suomi –telefonbálvalus: 0295 020500
 • Telefonbálvalus fitnodaga máksinváttisvuođain: 0295 024880 (vu-be 9.00-16.00)
 • Skuvlenrávven: 0295 020702
 • Karrieararávven: 0295 020720 (vuja du dmu 12.00-16.00)
 • Vurohallanfriddjavuohta: 0295 039506
 • Bálkádoarjja: 0295 039506
 • Bargguohcama bagadallan 080 090 350

Lappi BE-doaimmahaga poastačujuhus

Lapin BE-doaimmahat
Registrerenkantuvra, PB1000, 96101 Roavvenjárga
kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi

Bargguohcama álggaheapmi:

Almmut bargguohccin maŋimustá vuosttas bargguhisvuođabeaivvi Oma asiointi- bálvalusas www.tyomarkkinatori.fi. Oaččot vuostáiváldinalmmuhusa, mas oainnát du sádden dieđuid, bargguohcama fámusáiggija doaibmarávvagiid. Jus dus ii leat vejolašvuohta čálihit sisa bálvalussii, almmut bargguohccin BE-doaimmahaga telefonbálvalusa0295 025500 bokte.

Oktavuođaváldinbivdaga sáhtát guođđit álkit Oma asiointi bokte dahje molssaevttolaččat telefonbálvalusa bokte.

Dieđihat aktiivvalaččat doaibmamet nuppástusain Lappi BE-doaimmahaga neahttasiiddus čujuhusas toimistot.te-palvelut.fi/lappi. Lapin BE-doaimmahaga oktavuođadieđut oppalašvuođas: toimistot.te-palvelut.fi/lappi/yhteystiedot.

Lappi tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩ-konttâr äʹššneǩ-kääzzkõõzz koronaviirusvueʹjj diõtt (koltansaame)

Koronaviirrus leävvnummuž cõggâm diõtt da kääzzkõsoodd tuõrvvmõššân Lappi TE-koontâr kääzzkâstt äʹššniiʹǩǩid vuõss-sââʹjest pâi liâdǥlaž Oma asiointi (Jiijjan äʹššeem) –kääzzkõõzz mieʹldd interneeʹttest addrõõzzâst www.tyomarkkinatori.fi leʹbe teʹlfoonin arggpeeiʹvin čiâss 9.00-16.15.

Teʹlfonkääzzkõõzz:

 • Personäʹššneeʹǩǩ: 0295 025500 / kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi
 • Tuâjteʹmvuõđstaanvuäʹpstõs: 0295 020701
 • Tuâjjuʹvddi- da põõrǥâskääzzkõõzz: 0295 039502
 • tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi
 • Põõrǥâs -Lääʹddjânnam-teʹlfonkääzzkõs: 0295 020500
 • Teʹlfonkääzzkõs põrggâz mäʹhssemvaiggâdvuõđin: 0295 024880 (vu-pi 9.00-16.00)
 • Škooultemvuäʹpstõs: 0295 020702
 • Ämmatvuäʹpstõs: 0295 020720 (vu da ne čiâss 12.00-16.00)
 • Vuârtõõllâmluõvâsvuõtt: 0295 039506
 • Päʹlǩǩtuärjjõs: 0295 039506
 • Tuâjjooccmõõžž vuäʹpstõs 080090 350

Lappi TE-konttâr pååʹštaddrõs:

Lappi TE-koontâr
Registõõllâmkoontâr, PL 1000, 96101 Ruäʹvnjargg
kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi

Tuâjjooccmõõžž alttummuš:

Iʹlmmtõõđ tuâjjooccjen mââimõõzzâst vuõssmõs tuâjteʹmesvuõttpeiʹvven Oma asiointi (Jiijjan äʹššeem) –kääzzkõõzzâst www.tyomarkkinatori.fi. Vuäǯǯak vuâsttaväʹlddemiʹlmmtõõzz, koʹst vuäinak vuõltteem teâđaid, tuâjjooccmõõžžad viõǥǥâståårrmõõžž da tuåimmjemvuäʹpstõõzzid. Di jõstuʹst ij leäkku vueiʹtlvažvuõtt tobddeedkääzzkõʹsse, iʹlmmtõõđ tuâjjooccjen TE-konttra teʹlfonkääzzkõõzz 0295 025500 mieʹldd.

Õhttvuõđväʹlddemraukkmõõžž vuäitak kueʹđđed hieʹlǩeld Oma asiointi (Jiijjan äʹššeem) pääiʹǩ leʹbe vaajtõsmäinnsânji teʹlfonkääzzkõõzz mieʹldd.

Teâđtep aktiivlânji tuåimmjummši muttsin Lappi TE-konttâr neʹttseeidain addrõõzzâst www.te-palvelut.fi/lappi. Lappi TE-konttâr õhttvuõđteâđ obbvuõđineez: toimistot.te-palvelut.fi/lappi/yhteystiedot.

Laapi pargo- já iäláttâstoimâttuv äššigâspalvâlem koronavirus tile keežild (inarinsaame)

Koronavirus levânem estim já palvâlemnaavcâ turvim tiet Laapi PI-toimâttâh (TE-toimâttâh) palvâl äššigâsâid iänáážin tuše šleđgâhámásii Oma asiointi -palvâlus peht viermist čujottâsâst: www.tyomarkkinatori.fi tâi puhelimáin argâpeeivij tme 9.00-16.15.

Puhelinpalvâlusah:

 • Persovnäššigâsah: 0295 025500 / kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi
 • Pargottesvuotâtorvoravvim: 0295 020701
 • Pargoadeleijee- já irâttâspalvâlusah: 0295 039502 tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi
 • Irâttâs-Suomâ–puhelinpalvâlus: 0295 020500
 • Puhelinpalvâlusirâttâs mäksimvaigâdvuođâi tiileest: 0295 024880 (ma-pe 9.00-16.00)
 • Škovlimravvim: 0295 020702
 • Syergistivrim: 0295 020720 (ma ja to klo 12.00-16.00)
 • Vuáruttâllâmrijjâ: 0295 039506
 • Pälkkitoorjâ: 0295 039506
 • Pargouuccâm stivrim 080090 350

Laapi PI-toimâttuv postâčujottâs:

Lapin TE-toimisto
Kirjimkonttor, PL 1000, 96101 Ruávinjargâ
kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi

Pargouuccâm algâttem:

Almottât pargo-occen majemustáá vuossâmuu pargottesvuođâ peeivi Oma asiointi -palvâlusâst www.tyomarkkinatori.fi. Tun finniih vuástáväldimalmottâs, mast tun uáináh jieijâd vuolgâttem tiäđuid, mon kuhháá tuu pargouuccâm lii vyeimistjá toimâmravvuid. Jis tust ij lah máhđulâšvuotâ tubdâdâttâđ mii palvâlusân, te almottât pargo-occen PI-toimâttuv puhelinpalvâlus 0295 025500 peht.

​​​​​Saamenkieliset esitteet

Muutosturva

Muutosturvasta saat tukea ja apua, jos sinut irtisanotaan tai lomautetaan työstäsi.

Työnhaun aloitus verkossa

Käynnistä työnhaku Oma asiointi -verkkopalvelussamme. Sitä varten tarvitset verkkopankkitunnukset. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia tai et ole EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen, voit ilmoittautua työnhakijaksi TE-palveluiden puhelinpalvelussa tai TE-toimiston toimipaikassa.

Voit ilmoittautua työnhakijaksi etukäteen ennen kuin työttömyys tai lomautus alkaa, mutta tee se viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi, koska voit saada työttömyysturvaa vasta ilmoittautumispäivästä alkaen. Voimassa oleva työnhaku on edellytys työttömyysturvan saamiselle.

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi verkossa, täytä omat tietosi ja vastaa samalla palvelutarvearvion kysymyksiin. Jos haet työttömyysturvaa, työnhaun aloittamisen jälkeen saat työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysturvaan.

Työnhaun aloituksen jälkeen asiantuntijamme on sinuun yhteydessä ja sopii kanssasi jatkosta. Lisää tietoa ilmoittautumisesta, asionnista ja työnhaun tuesta saat verkosta:

Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelu

Oma asiointi -palvelu kokoaa yhteen myös kaikki yrityksille ja työnantajille suunnatut TE-palvelut, jotka voi hoitaa verkossa.

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyynnön voit lähettää Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit soittaa puhelinpalveluumme.

Tutustu valmennuksiin

Tarjoamme kattavan valikoiman valmennuksia eri tilanteisiin – niin työnhaun alkuvaiheeseen, uravaihtoehtojen miettimiseen kuin yritystoiminnan suunnitteluun. Etsi joukosta omaa tarvettasi parhaiten vastaava palvelu ja ilmoittaudu mukaan!

Katso lisää

Sivu päivitetty 15.2.2023

Päivitetty: 18.08.2023