​​​​​

Asioi meillä

Tutustu huolellisesti yksityiskohtaisempiin työnhakijan ja työnantajan asiointiohjeisiin.

Asioi aina ensisijaisesti Oma asiointi -verkkopalvelussamme, jonne kirjautuminen tapahtuu Oma asiointi -painiketta klikkaamalla. Se on nopein ja kätevin tapa asioida kanssamme, vältät näin myös puhelimessa jonottamisen. Työhakijana voit Oma asiointi-palvelussa ilmoittaa työnhaun ja työttömyyden päättymisestä, hyväksyä työllistymissuunnitelmasi sekä ilmoittaa suunnitelman toteuttamisesta. Jos olet työssä oleva työnhakija, voit lisäksi ilmoittaa muutokset esimerkiksi työttömyyteen, lomautukseen tai lyhennettyyn työviikkoon liittyen Oma asiointi -palvelun kautta.

Voit katsoa sivun sisältöjä klikkaamalla linkkejä tai selaamalla eteenpäin sivulla.

Asiointi TE-toimiston itsepalvelutilassa ja yhteispalvelupisteissä

Lapin TE–toimiston itsepalvelutilojen ja yhteispalvelupisteiden asiakastietokoneet ja -puhelimet ovat asiakkaiden käytettävissä ilman ajanvarausta toimipaikkojen aukioloaikoina.

 • Asiakaspuhelimesta voi soittaa maksutta TE-puhelinpalveluihin, Yritys-Suomen puhelinpalveluun ja muihin 0295-alkuisiin numeroihin.
 • Verkkoasiointia varten tarvitset mukaasi pankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin.

Tarkista lähimmän toimipaikkasi aukioloajat Yhteystiedot-sivulta.

Saamenkieliset asiointiohjeet

Lappi bargo- ja ealáhusdoaimmahaga áššehasbálvalus koronavirusdili dihtii (pohjoissaame)

Koronavirusa leavvama eastadeapmin ja bálvalannávcca dorvvasteapmin Lappi BE-doaimmahat bálvala áššehasaidis váldoáššis dušše elektrovnnalaš Oma asiointi -bálvalusa bokteneahtas čujuhusas: www.te-palvelut.fi dahje telefovnnain árgan dmu 9.00-16.15.

Telefonbálvalusat:

 • Personáššehasat: 0295 025500 / kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi
 • Bargguhisvuođadorvorávven: 0295 020701
 • Bargoaddi -ja fitnodatbálvalusat:0295 039502
 • tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi
 • Yritys-Suomi –telefonbálvalus: 0295 020500
 • Telefonbálvalus fitnodaga máksinváttisvuođain: 0295 024880 (vu-be 9.00-16.00)
 • Skuvlenrávven: 0295 020702
 • Karrieararávven: 0295 020720 (vuja du dmu 12.00-16.00)
 • Vurohallanfriddjavuohta: 0295 039506
 • Bálkádoarjja: 0295 039506
 • Bargguohcama bagadallan 080 090 350

Lappi BE-doaimmahaga poastačujuhus

Lapin BE-doaimmahat
Registrerenkantuvra, PB1000, 96101 Roavvenjárga
kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi

Bargguohcama álggaheapmi:

Almmut bargguohccin maŋimustá vuosttas bargguhisvuođabeaivvi Oma asiointi- bálvalusas www.te-palvelut.fi. Oaččot vuostáiváldinalmmuhusa, mas oainnát du sádden dieđuid, bargguohcama fámusáiggija doaibmarávvagiid. Jus dus ii leat vejolašvuohta čálihit sisa bálvalussii, almmut bargguohccin BE-doaimmahaga telefonbálvalusa0295 025500 bokte.

Oktavuođaváldinbivdaga sáhtát guođđit álkit Oma asiointi bokte dahje molssaevttolaččat telefonbálvalusa bokte.

Dieđihat aktiivvalaččat doaibmamet nuppástusain Lappi BE-doaimmahaga neahttasiiddus čujuhusas toimistot.te-palvelut.fi/lappi. Lapin BE-doaimmahaga oktavuođadieđut oppalašvuođas: toimistot.te-palvelut.fi/lappi/yhteystiedot.

Lappi tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩ-konttâr äʹššneǩ-kääzzkõõzz koronaviirusvueʹjj diõtt (koltansaame)

Koronaviirrus leävvnummuž cõggâm diõtt da kääzzkõsoodd tuõrvvmõššân Lappi TE-koontâr kääzzkâstt äʹššniiʹǩǩid vuõss-sââʹjest pâi liâdǥlaž Oma asiointi (Jiijjan äʹššeem) –kääzzkõõzz mieʹldd interneeʹttest addrõõzzâst www.te-palvelut.fi leʹbe teʹlfoonin arggpeeiʹvin čiâss 9.00-16.15.

Teʹlfonkääzzkõõzz:

 • Personäʹššneeʹǩǩ: 0295 025500 / kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi
 • Tuâjteʹmvuõđstaanvuäʹpstõs: 0295 020701
 • Tuâjjuʹvddi- da põõrǥâskääzzkõõzz: 0295 039502
 • tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi
 • Põõrǥâs -Lääʹddjânnam-teʹlfonkääzzkõs: 0295 020500
 • Teʹlfonkääzzkõs põrggâz mäʹhssemvaiggâdvuõđin: 0295 024880 (vu-pi 9.00-16.00)
 • Škooultemvuäʹpstõs: 0295 020702
 • Ämmatvuäʹpstõs: 0295 020720 (vu da ne čiâss 12.00-16.00)
 • Vuârtõõllâmluõvâsvuõtt: 0295 039506
 • Päʹlǩǩtuärjjõs: 0295 039506
 • Tuâjjooccmõõžž vuäʹpstõs 080090 350

Lappi TE-konttâr pååʹštaddrõs:

Lappi TE-koontâr
Registõõllâmkoontâr, PL 1000, 96101 Ruäʹvnjargg
kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi

Tuâjjooccmõõžž alttummuš:

Iʹlmmtõõđ tuâjjooccjen mââimõõzzâst vuõssmõs tuâjteʹmesvuõttpeiʹvven Oma asiointi (Jiijjan äʹššeem) –kääzzkõõzzâst www.te-palvelut.fi. Vuäǯǯak vuâsttaväʹlddemiʹlmmtõõzz, koʹst vuäinak vuõltteem teâđaid, tuâjjooccmõõžžad viõǥǥâståårrmõõžž da tuåimmjemvuäʹpstõõzzid. Di jõstuʹst ij leäkku vueiʹtlvažvuõtt tobddeedkääzzkõʹsse, iʹlmmtõõđ tuâjjooccjen TE-konttra teʹlfonkääzzkõõzz 0295 025500 mieʹldd.

Õhttvuõđväʹlddemraukkmõõžž vuäitak kueʹđđed hieʹlǩeld Oma asiointi (Jiijjan äʹššeem) pääiʹǩ leʹbe vaajtõsmäinnsânji teʹlfonkääzzkõõzz mieʹldd.

Teâđtep aktiivlânji tuåimmjummši muttsin Lappi TE-konttâr neʹttseeidain addrõõzzâst www.te-palvelut.fi/lappi. Lappi TE-konttâr õhttvuõđteâđ obbvuõđineez: toimistot.te-palvelut.fi/lappi/yhteystiedot.

Laapi pargo- já iäláttâstoimâttuv äššigâspalvâlem koronavirus tile keežild (inarinsaame)

Koronavirus levânem estim já palvâlemnaavcâ turvim tiet Laapi PI-toimâttâh (TE-toimâttâh) palvâl äššigâsâid iänáážin tuše šleđgâhámásii Oma asiointi -palvâlus peht viermist čujottâsâst: www.te-palvelut.fi tâi puhelimáin argâpeeivij tme 9.00-16.15.

Puhelinpalvâlusah:

 • Persovnäššigâsah: 0295 025500 / kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi
 • Pargottesvuotâtorvoravvim: 0295 020701
 • Pargoadeleijee- já irâttâspalvâlusah: 0295 039502 tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi
 • Irâttâs-Suomâ–puhelinpalvâlus: 0295 020500
 • Puhelinpalvâlusirâttâs mäksimvaigâdvuođâi tiileest: 0295 024880 (ma-pe 9.00-16.00)
 • Škovlimravvim: 0295 020702
 • Syergistivrim: 0295 020720 (ma ja to klo 12.00-16.00)
 • Vuáruttâllâmrijjâ: 0295 039506
 • Pälkkitoorjâ: 0295 039506
 • Pargouuccâm stivrim 080090 350

Laapi PI-toimâttuv postâčujottâs:

Lapin TE-toimisto
Kirjimkonttor, PL 1000, 96101 Ruávinjargâ
kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi

Pargouuccâm algâttem:

Almottât pargo-occen majemustáá vuossâmuu pargottesvuođâ peeivi Oma asiointi -palvâlusâst www.te-palvelut.fi. Tun finniih vuástáväldimalmottâs, mast tun uáináh jieijâd vuolgâttem tiäđuid, mon kuhháá tuu pargouuccâm lii vyeimistjá toimâmravvuid. Jis tust ij lah máhđulâšvuotâ tubdâdâttâđ mii palvâlusân, te almottât pargo-occen PI-toimâttuv puhelinpalvâlus 0295 025500 peht.


Saamenkieliset esitteet

Muutosturva

Muutosturvasta saat tukea ja apua, jos sinut irtisanotaan tai lomautetaan työstäsi.

Työnhaun aloitus verkossa

Jos olet Suomen kansalainen eikä sinulla ole tiedossa muutoksia työnhakutilanteessasi 3 kuukauden sisällä, ohjaamme sinut verkossa kolmivaiheiseen työnhaun aloitukseen. Jotta työnhakusi on voimassa, sinun tulee tehdä Oma asiointi -verkkopalvelussa seuraavat vaiheet:

 1. Ilmoittautua työnhakijaksi
 2. Tehdä palvelutarvearviointi
 3. Laatia tai päivittää työllistymissuunnitelma

Työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen sinun tulee tehdä palvelutarpeen arviointi heti tai viimeistään kahden seuraavan arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen arvioinnissa sinulle esitetään joukko kyllä/ei-kysymyksiä, joiden perusteella arvioidaan palvelutarpeesi ja mitä palveluja tai tukea tarvitset jatkossa. Palvelutarvearvion jälkeen sinun tulee päivittää työllistymissuunnitelmasi tai laatia oma suunnitelmaehdotus, tämä tulee tehdä seuraavan seitsemän arkivuorokauden aikana. Näiden kahden tehtävien jälkeen saat Oma asiointi – palvelussa vastaanottoilmoituksen, jossa opastetaan mm. näistä noudatettavista määräajoista.

Verkossa työnhaun aloittamisessa on erityisen tärkeää, että seuraat Oma asiointi -palvelun ohjeita ja avoimia tehtäviäsi. Jos et vastaa palveluntarpeen arviointiin tai päivitä työllistymissuunnitelmasi tai laadi suunnitelmaehdotusta annetussa määräajassa, työnhakusi katkeaa. Saadaksesi työttömyysetuutta sinulla tulee olla työnhaku voimassa TE-toimistossa.

Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelu

Oma asiointi -palvelu kokoaa yhteen myös kaikki yrityksille ja työnantajille suunnatut TE-palvelut, jotka voi hoitaa verkossa.

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyynnön voit lähettää Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit soittaa puhelinpalveluumme.

Työnhaun startti-info

Päivitä tietosi ajan tasalle TE-toimiston kanssa asioimisesta ja yleisistä työnhakuun liittyvistä asioista Työnhaun startti-infossa. Työnhaun startti-info on verkossa järjestettävä webinaari. Työnhaun startti-infoon on erityisen hyvä osallistua, jos olet juuri ilmoittautunut työnhakijaksi!

Tutustu myös muihin TE-toimiston tarjoamiin valmennuksiin. Etsi joukosta omaa tarvettasi parhaiten vastaava palvelu ja ilmoittaudu mukaan!

Katso lisää

Sivu päivitetty 29.3.2021