Työllistymisen kioski

Työhönvalmennuspalvelu jonka tavoitteena on

  • ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen
  • työelämävalmiuksien kehittäminen
  • selkeä ja toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma sekä konkreettiset toimet, miten edetä omalla urapolulla kohti työllistymistä
  • palvelun päätyttyä asiakas tunnistaa oman osaamisensa, osaa kohdentaa sen sopiviin työ-/opiskelupaikkoihin ja markkinoida osaamistaan. Hänellä on valmiudet hakeutua itsenäisesti työhön tai koulutukseen valmennuksen jälkeen

Palvelu on tarkoitettu Rovaniemen seudun kuntakokeilun asiakkaille. Kokeiluun kuuluvat Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio. Kuntakokeilun asiakkuus edellyttää että:

  • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan vaan saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta, tai
  • olet alle 30-vuotias, tai
  • äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, tai
  • kansalaisuutesi on muu kuin Suomi

Palvelu on tarkoitettu myös Lapin TE-toimiston Osaamon ja Ohjaamon asiakkaille.

Palvelu alkaa aina alkuhaastattelulla, jossa tehdään tilannearvio

Palvelun kesto on enintään 2 kk, jonka aikana yksilöohjaustapaamisia on keskimäärin 4 tuntia. Palvelu toteutetaan etäyhteyksin, mahdollisuus myös lähipalveluun ajanvarauksella Rovaniemellä ja Torniossa. Asiakkaan hyödynnettävissä on myös Moodle-oppimisalustan sisällöt, itsenäisesti ja/tai ohjattujen tehtävien avulla.

Palvelun järjestää Spring House Oy.

Päivitetty: 18.10.2023