Asioiden käsittelyajat

Käsittelyajat edellyttävät, että kaikki päätökseen liittyvät asiakirjat on toimitettu TE-toimistoon. Määräaika lähtee kulumaan vasta kun viimeinenkin tarvittava asiakirja on toimitettu. Oma asiointi -palvelun kautta voit verkossa seurata asioiden käsittelyä.

Odota rauhassa yhteydenottoamme. Tarkistussoitot ja -viestit eivät nopeuta asian käsittelyä.

Käsittelyajat

  • Työttömyysturvan asiantuntijakäsittely on 1.10.2021 alkaen keskitetty Uudenmaan TE-toimistoon. Asiantuntijakäsittelyn keskimääräisen aikataulun löydät verkkosivuiltamme: Työttömyysturvalausunnot ja käsittelyajat.
  • Työkokeilusopimukset 10 työpäivää.
  • Palkkatukipäätökset 10 työpäivää.
  • Starttirahapäätökset noin 1 kuukausi.
  • Yhteydenottopyynnöt asiantuntijoille 5 työpäivää.
  • Matka- ja yöpymiskorvausten asiantuntijakäsittely kestää enintään 30 päivää hakemuksen saapumisesta TE-toimistoon. Korvaus maksetaan 1 kuukauden sisällä päätöksestä.
  • Palkkatuen ja starttirahojen maksatushakemukset käsitellään päätöksen yhteydessä tulevien maksupäivien mukaan. Palkkatuen maksatuksesta vastaa KEHA-keskus. Lisätietoa palkkatuen hakemisesta: Palkkatuki työttömän palkkauskustannuksiin (tyomarkkinatori.fi).
  • Ratkaisut omaehtoisten opintojen tukemisesta 10 työpäivää, oppilaitosten oppilasvalintojen ruuhka-aikoina kesällä, alkusyksyllä ja vuodenvaihteessa käsittelyaika voi ajoittain tästä pidentyä.

Päivitetty: 18.08.2023