Nuori

TE-toimistosta saat apua ammatinvalintaan, koulutukseen hakeutumiseen, opintojen rahoitukseen, työnhakuun ja yrityksen perustamiseen.

Nuorten työnhaun ABC

Miksi on tärkeää ilmoittautua työnhakijaksi, mistä löydän tietoa työttömyysturvasta, ja mitä on hyvä muistaa nuorena työnhakijana? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen on koottu tietopaketti työnhakuasi helpottamaan, tutustu siis Nuorten työnhaun ABC -esitteeseen.

Katso myös erityisesti abiturienteille suunnattu TE-live -lähetyksen tallenne, jossa saat TE-palvelujen asiantuntijalta tietoa työttömyydestä, työllistymisestä ja opintoihin hakeutumisesta.

Ohjaamo Rovaniemi ja Kemi

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ja yksilöllisen kohtaamisen palveluohjaamo.

Ohjaamon tiloissa työskentelee nuorta varten mm. työllisyyden, yrittäjyyden, raha-asioiden, sosiaalialan, terveyden, opiskelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen, tutkimuksen ja valmentamisen ammattilaisia.

LaNuti

Lapin nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta löydät lappilaisille nuorille tarkoitettua ajankohtaista asiaa ja infoa moneen lähtöön.

Yhteishaku

Oletko alle 25-vuotias ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, joka johtaa tutkintoon ja antaa ammatillisia valmiuksia? Sinulla on velvollisuus hakea koulutuspaikkaa syksyllä alkaviin opintoihin, jotta saat työttömyysturvaa. Hakuvelvollisuus täyttyy, kun haet keväällä vähintään kahta syksyllä alkavaa opiskelupaikkaa, joiden pääsyvaatimukset täytät.

Millaiseen koulutukseen voin hakea?


Voit hakea koulutukseen yhteishaussa, mutta haettavan koulutuksen ei ole pakko kuulua yhteishakuun. Se voi olla myös muuta koulutusta, joka johtaa tutkintoon ja antaa ammatillisia valmiuksia, kuten yliopisto-opintoja.
Yhteishakujen ajankohdat:

  • Korkeakoulujen kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku 4.-18.1.2023
  • Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku 21.2. - 21.3.2023
  • Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun hakuaika on 15.3.2023 − 30.3.2023

Voit myös hakea kahta nuorille tarkoitettua lukiopaikkaa, jos olet suorittanut vain peruskoulun oppimäärän. Huolehdithan lukiossa, että opintojen laajuudeksi tulee vähintään 150 opintopistettä.
Jos olet kevään abiturientti, sinun täytyy hakea abikeväänä koulutukseen, joka alkaa syksyllä ja antaa ammatillisia valmiuksia.
Lisätietoa yhteishausta ja sähköinen hakemus löytyvät osoitteesta www.opintopolku.fi/konfo/fi. Apua koulutushakuun saat lähimmästä Ohjaamosta (katso lähin Ohjaamosi osoitteesta www.ohjaamot.fi) sekä etsiviltä nuorisotyöntekijöitä (katso paikkakuntasi etsivät nuorisotyöntekijät osoitteesta www.entit.fi).

Mitä edellytyksiä työttömyysturvan saamiselle on?

Jos olet syyslukukauden alussa eli 1.9. edelleen työtön työnhakija, TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija selvittää sinulta, mihin koulutuksiin olet hakenut.

Menetät oikeutesi työttömyysturvaan syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen toistaiseksi, jos:

  • olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta vähintään kahteen koulutukseen,
  • aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen tai ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutusta.

Jos keskeytät opinnot tai eroat opinnoista ilman pätevää syytä, menetät oikeuden työttömyysturvaan keskeyttämispäivästä alkaen.   
Työttömyysturvan saaminen ei edellytä, että haet syksyllä keväällä alkavaan koulutukseen. Jos kuitenkin haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysturvaan toistaiseksi.  
 
Oikeutesi työttömyysturvaan palautuu, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy.

  • Olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.
  • Olet ollut yhteensä vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä eli työskennellyt vähintään 18 h/vko, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä. 
  • Täytät 25 vuotta.

Kela voi määrätä sinulle työmarkkinatuen odotusajan, jota ennen et saa työmarkkinatukea. Odotusajan kesto on enintään 21 viikkoa. Odotusajan ratkaisee Kela.

 

Päivitetty: 18.08.2023