Työnhakija

Ohjeita työnhaun käynnistämiseen ja asiointiin työnhaun käynnistämisen jälkeen

Työnhakijana ja TE-palveluiden asiakkaana voit olla vaikka et olisikaan työtön. Lue tarkemmat asiointiohjeet Työmarkkinatori-sivustolta:

Työnhaun käynnistäminen

Ohjeet työttömälle työnhakijalle

Asiointi TE-palveluissa

Sähköisessä Oma asiointi -palvelussa saat hoidettua kätevästi asiointiisi liittyviä asioita. Sitä kautta voit pitää yhteyttä asiantuntijaasi, ja näet kaikki avoinna olevat, työllistymissuunnitelmassa sovitut tehtäväsi. Oma asioinnissa voit jättää yhteydenottopyynnön, jolloin soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Mikäli et voi käyttää Oma asiointia, voit lähettää luottamuksellisia viestejä ja niiden liitetiedostoja turvasähköpostilla.

Lapin TE-toimiston asiointipisteiden yhteystiedot ja aukioloajat löydät Yhteystiedot-sivulta.

Henkilöasiakkaan chat- ja puhelinpalvelu

Paikalliset palvelut

Paikalliset palvelut -sivuilta löydät Lapin TE-toimiston asiakkailleen tarjoamat maksuttomat palvelut. Valtakunnalliset ja kaikille TE-toimistoille yhteiset palvelut löytyvät Työmarkkinatori-sivustolta.

Jäikö kysyttävää? Katso myös:

Ammattibarometri

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijanäkemyksen keskeisten ammattien työmarkkinanäkymistä lähitulevaisuudessa ja se laaditaan kaksi kertaa vuodessa.

ForeAmmatti -palvelu

Palvelu tarjoaa mm. työnhakijoille, ammatinvaihtoa tai kouluttautumista harkitseville ja oppilaitoksista valmistuville sekä opinto-ohjauksen ja koulutussuunnittelun tueksi ammatti- ja työmarkkinatietoa mm. ammattien työllisyysnäkymistä, työnantajien arvostamista osaamisista ja avoimista työpaikoista.

Uudistimme palveluitamme 2.5.2022 - tutustu työnhaun muutoksiin

Työnhakuun tuli muutoksia 2.5.2022 alkaen, kun uusi asiakaspalvelumalli astui voimaan. Uusi malli koskee kaikkia työnhakijoita. Lapin TE-toimiston asiakkaat siirtyvät uuteen malliin asteittain. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, mitä uusi asiakaspalvelumalli tarkoittaa ja miten työnhakijan tulee toimia.

Uusi asiakaspalvelumalli

 • Lapin TE-toimiston asiakkaat siirtyvät uuteen malliin asteittain.

  Jos olet ollut työnhakijana ennen 2.5.2022, muutos ei vaadi sinulta toistaiseksi toimenpiteitä

  • Uusi asiakaspalvelumalli koskee sinua vasta sen jälkeen, kun päivitämme suunnitelmasi seuraavan kerran.
  • Vastuuasiantuntijasi ottaa sinuun yhteyttä muutaman kuukauden sisällä ja käy kanssasi läpi, mitä uusi malli tarkoittaa sinun kohdallasi.
  • Siihen saakka voit noudattaa nykyistä suunnitelmaasi ja jatkaa työnhakua entiseen tapaan.

  Jos ilmoittaudut työnhakijaksi 2.5.2022 tai sen jälkeen, hae työtä uuden asiakaspalvelumallin mukaan

  • Uusi malli koskee sinua heti.
  • Olemme sinuun yhteydessä viiden arkipäivän sisällä siitä, kun ilmoittaudut työnhakijaksi.
  • Käymme kanssasi läpi, mitä uusi malli tarkoittaa sinun kohdallasi.
 • Pohjoismainen työvoimapalvelumalli astuu Suomessa voimaan 2.5.2022. Mallista käytetään myös nimiä uusi työnhakumalli tai uusi asiakaspalvelumalli.

  • Työnhakija hakee työtä omatoimisesti.
  • Työnhakija saa enemmän tukea erityisesti työttömyyden alussa.
  • Tapaamisia vastuuasiantuntijan kanssa on säännöllisesti ja aiempaa useammin.
  • Työnhakijan tulee hakea tiettyä määrää työpaikkoja (0–4) kuukaudessa, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy. Määrä riippuu työnhakijan tilanteesta ja työkyvystä ja siitä sovitaan aina vastuuasiantuntijan kanssa erikseen.
  • Karenssit lievenevät.
  • Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus, joka ei vaikuta työttömyysturvaan.
  • Vastuuasiantuntija ottaa yhteyttä työnhakijaan, kun on aika siirtyä uuteen malliin. Muutos ei vaadi työnhakijalta toimenpiteitä ennen sitä.

  Haluatko tietää enemmän?

 • Työnhaun kolme ensimmäistä kuukautta ovat tärkeät. Olemme silloin tiiviisti yhteydessä uuden työnhakijan kanssa.

  • Nimeämme työnhakijalle vastuuasiantuntijan.
  • Olemme työnhakijaan yhteydessä viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta.
  • Tapaamme työnhakijan noin viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta.
  • Tapaamisia on työttömän työnhakijan kanssa yhteensä seitsemän eli keskimäärin joka toinen viikko. Muiden uusien työnhakijoiden kanssa tapaamisia järjestetään harvemmin asiakkaan tilanteesta riippuen. Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain, osa puhelimitse ja osa verkon kautta.
  • Kartoitamme työnhakijan tilanteen, tavoitteet ja palveluntarpeen.
  • Neuvomme työttömyysturvan käynnistämisessä.
  • Kerromme työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista.
  • Ohjaamme työnhakijan tukipalveluihin tarpeen mukaan.
  • Laadimme työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman.

  Kolmen ensimmäisen kuukauden tavoitteena on työllistyminen.

 • Uudessa asiakaspalvelumallissa työnhakijalla on työnhakuvelvoite. Se tarkoittaa, että työnhakijan tulee hakea vähintään tiettyä määrää työmahdollisuuksia joka kuukausi, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy. Työnhakuvelvoitteesta sovitaan aina vastuuasiantuntijan kanssa.

  • Työnhakijan tulee hakea neljää työmahdollisuutta kuukaudessa.
  • Joissain tilanteissa määrä voi olla vähemmän tai työnhakuvelvollisuutta ei aseteta työnhakijalle ollenkaan. Tästä sovitaan vastuuasiantuntijan kanssa erikseen. Työnhakuvelvoite riippuu siis työnhakijan tilanteesta ja työkyvystä.
  • Työnhakija voi itse päättää, mitä työpaikkoja hakee.
  • Työnhakuvelvoite kirjataan suunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkastellaan kolmen kuukauden välein.
  • Kun työnhakija hakee töitä sovitun määrän kuukaudessa ja noudattaa suunnitelmaa, hänellä on oikeus saada työttömyysetuutta.

  Työnhakuvelvoitteen voi täyttää useammalla eri tavalla. Avoimien työpaikkojen lisäksi voi hakea piilotyöpaikkaa, pyytää lisätyötä omalta työnantajalta, etsiä yrittäjänä tehtäviä työmahdollisuuksia, julkaista profiilin Työmarkkinatorille tai LinkedIniin, hakea työmahdollisuutta rekrytapahtumassa tai ilmoittautua vuokratyöyrityksen työntekijärekisteriin.

 • Uudessa asiakaspalvelumallissa karenssit ovat lievempiä kuin aiemmin. Uutena toimintona otamme käyttöön muistutukset.

  Muistutus

  • Jos laiminlyöt työnhakua tai et noudata suunnitelmaa, saat muistutuksen.
  • Muistutus ei vaikuta työttömyysetuuteen.
  • Muistutuksen tarkoitus on muistuttaa sinua siitä, että työnhakijalla on velvollisuuksia ja niitä tulee noudattaa.

  Karenssi 

  • Jos laiminlyöt työnhakua muistutuksen jälkeen, sinulle voidaan määrätä karenssi. Karenssi tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.
  • Karenssin pituus on 5 tai 10 päivää.
  • Jos jätät toistuvasti hakematta työtä, voit menettää työttömyysetuuden toistaiseksi.
  • Jos kieltäydyt varmasta työpaikasta, voit saada 45 päivän karenssin.
 • Toukokuussa 2022 tapahtuu muutoksia myös työnhaun palvelukanavissa. Työmarkkinatori korvaa valtakunnallisen te-palvelut.fi-sivuston.  Työmarkkinatorilla voit:

  • etsiä sopivia työpaikkoja
  • luoda profiilin, jonka avulla saat ehdotuksia sinulle sopivista työpaikoista.

  Tutustu:

  Oma asiointi -palvelu säilyy ennallaan:

Päivitetty: 18.08.2023