Lapin työ- ja elinkeinotoimiston MetsäFibre-uutiskirjeen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laadittu 6.7.2021

1 Rekisterinpitäjä

Lapin TE-palvelut

2 Rekisterin nimi

Lapin TE-palveluiden Metsä Fibre -uutiskirjeen asiakasrekisteri

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö
Nimi: Ida Lammi
Organisaatio: Lapin TE-palvelut
Katu: PL 1000, Valtakatu 16  
Postinumero ja toimipaikka: 96200 Rovaniemi
Puhelinnumero: 0295 039 545
Sähköpostiosoite: ida.lammi@te-toimisto.fi tai tiedotus.lappi@te-toimisto.fi

4 Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään uutiskirjeen toimittamiseen sähköpostitse.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen, markkinointiin ja seurantaan. Käsittelyn tarkoituksena on
•    asiakassuhteen hoitaminen
•    henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely viestintään
•    Lapin TE- palveluiden ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Lapin TE-palveluiden viestimien ja palvelujen kautta.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille käsittelyn yhteydessä.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
• Sähköpostiosoite
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
• Nimi
• Yritys ja asema

6 Tietolähteet

Rekisterin tietoja kerätään TE-palveluiden tilaisuuksien sekä uutiskirjetilauksien yhteydessä sekä asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

7 Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

8 Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9 Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, on teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10 Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11 Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

12 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Päivitetty: 18.08.2023