Yhteis- ja virtupalvelupisteet

Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Keskeisimmät toimijat TE-palveluiden lisäksi ovat kunnat, Kela, poliisilaitokset, maistraatit sekä verohallinto.

Lapin kuntien sähköiset asiointipaikat, aukioloajat ja ohjeet palvelupisteen varaukseen löydät osoitteesta virtu.fi. Pelkosenniemen ja Tervolan asiointipisteiden tiedot löytyvät kuntien omilta verkkosivuilta.

Osassa yhteispalvelupisteistä työskentelee palveluneuvojia, jotka hoitavat lähinnä asioiden vireillepanoon ja neuvontaan liittyviä asiakaspalvelutehtäviä, päätökset tehdään kunkin hallinnonalan asiantuntijavirastoissa.

Suomi.fi-sivustolta saat tietoa muun muassa siitä, mitä asioita voit hoitaa yhteispalvelupisteellä.

Päivitetty: 18.08.2023