Kemi-Tornion alueen hankkeet

Tältä sivulta löydät Kemi-Tornion alueella käynnissä olevat hankkeet, joissa Lapin TE-toimisto on mukana ja joiden kautta tarjoamme myös palveluita. Tarkemmat tiedot hankkeista löydät kunkin hankkeen kotisivuilta. Kiinnostuksesi hankkeeseen osallistumisesta voit ilmoittaa kunkin hankkeen yhteyshenkilölle.

Avain ammattiin, KemiErityistukea elämäänKemin työllisyys- ja elinvoimahankeTuunauksesta totta ja paikkauksella parempaa – työllistämishanke, KemiPaluu työhön, TornioErityistilanteiden sosiaalinen työllistymismalli, KeminmaaTyötakomo-hanke, SimoTouri Miehelle - hankeKemin osaava verkosto -hanke

Avain ammattiin, Kemi

Pohjantähti-opisto järjestää Avain ammattiin -koulutusta Kemissä. Koulutus sisältää tiedollisten valmiuksien opetusta sekä ohjausta ammatinvalintaan ja kouluttautumiseen aikuisena. Koulutus on tarkoitettu

  • peruskoulun päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta opintojen ja tulevaisuutensa suunnitteluun
  • henkilöille, jotka haluavat ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun
  • maahanmuuttajille, jotka haluavat opiskella suomen kieltä ja tarvitsevat tukea ja ohjausta opintojen sekä tulevaisuutensa suunnitteluun.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä
044 577 0768 tai 040 0358 761
opisto@pto.fi

Lisätietoja Pohjantähti -opiston sivuilta.

 

Erityistukea elämään

Hankkeen kohderyhmänä ovat vammaiset sekä muutoin erityistä tukea tarvitsevat henkilöt sekä osatyökykyisten kanssa työskentelevät tahot, omaiset, yhdistykset, yritykset ja oppilaitokset.

Hankkeen tavoitteena on

  • vahvistaa osatyökykyisten yksilöllistä toimintakykyä
  • kartoittaa työllistymisen ja opiskelun esteitä sekä poistaa niitä
  • löytää uusia työpaikkoja tai opintopolkuja
  • lisätä eri vammaispalvelujen henkilöstön osaamista ja kehittää yhteistyötä

Mukaan toimintaan pääsee ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijöihin:
Teija Karisaari
p. 044-388 3799
teija.karisaari@pto.fi
Mira Karhu
p. 044-577 0768
mira.karhu@pto.fi

Lisätietoja Pohjantähti -opiston sivuilta.

 

Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia työn tekemisen muotoja ja edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien kemiläisten työllistymistä, vahvistaa osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksia sekä ehkäistä työmarkkinoilta syrjäytymistä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat

  • yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet heikossa työmarkkina­asemassa olevat kemiläiset, jotka ovat kouluttautumis­ tai työllistymisvaiheessa, erityisesti alle 30­-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat
  • työnantajat ja 3. sektorin toimijat.

Ota yhteyttä
Hanna Alila
p. 040 5376261
Tuomo Nettamo
p. 040 6208881
Mirja Tuomela
p. 040 3524970
etunimi.sukunimi@kemi.fi

Lisätietoja hankkeen sivuilta ja esitteestä.

 

Tuunauksesta totta ja paikkauksella parempaa – työllistämishanke, Kemi

Hankkeen tavoitteena on kehittää kierrättämiseen liittyviä työtehtäviä, opinnollistaa työtehtäviä sekä selvittää asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua paikalliseen osuustoimintaan. Lisäksi tavoitteena on kehittää uusiotuotteita ja vähentää jätemäärää materiaalin hyötykäytön myötä.

Palkkatuella hankkeessa työskentelevät asiakkaat saavat tuekseen yksilövalmentajan edelleen sijoittumisessa. Hanke edesauttaa maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa.

Ota yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöön
Riikka Matala
p. 040 184 0181
riikka.matala@meriva.com

Lisätietoja hankkeen sivuilta ja esitteestä.

 

Paluu työhön, Tornio

Voit osallistua Paluu työhön -hankkeeseen mikäli tarvitset tukea työllistyäksesi avoimille työmarkkinoille, olet ollut työttömänä vähintään 12kk tai olet osatyökykyinen.

Hankkeen tavoitteena on auttaa ja tukea sinun siirtymistä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille sekä tarjota sinulle mahdollisuus hankkia uutta osaamista ja/tai koulutusta pääasiassa käytännön työtehtävissä työskentelyn kautta. Hankkeen ajaksi sinulle nimetään oma työhönvalmentaja, joka vie yhdessä tilannettasi eteenpäin kohti avoimia työmarkkinoita joko suoraan tai koulutuksen kautta.

Hankkeen yhteyshenkilö
Tarja Luukas
p. 040 621 4668
etunimi.sukunimi@tyovoimalasaatio.fi

Lisätietoja hankkeen sivuilta ja esitteestä.

 

Erityistilanteiden sosiaalinen työllistymismalli, Keminmaa

Hankkeen tarkoituksena on etsiä ja toteuttaa keinoja työllistää Keminmaalaisia työttömiä. Hankkeeseen osallistuville etsitään yksilöllinen polku työllistymiseen. Hanke päättyy 31.3.2019.

Ota yhteyttä
Eija Leppäjärvi
p. 040 7233583
eija.leppajarvi@keminmaa.fi
Milla Liukkonen
p. 040 7262979
milla.liukkonen@keminmaa.fi

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta ja esitteestä.

 

Työtakomo-hanke, Simo

TyöTakomo-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on työllistää kohdekuntien (Simo, Ii, Pudasjärvi, Vaala, Utajärvi) työttömiä työnhakijoita. Lisäksi vahvistetaan työnhakijoiden työelämävalmiuksia, edistetään uusien työpaikkojen syntymistä ja luodaan ohjaava linkki elinkeinoelämän ja työnhakijan välille.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia heikentävät yhtäällä työelämävalmiuksien heikentynyt tai olematon taso, toisaalta yritysten kynnys työllistää henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea näiden valmiuksien kehittämiseen. Hankehenkilöstö valmentaa työnhakijoita työnhaussa ja markkinoi heitä aktiivisesti alueen yrittäjille, yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille.

TyöTakomo-ESR-hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulunkaaren kuntayhtymän kunnat. Hanke alkoi 1.10.2016 ja päättyy 31.3.2020.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Harri Ojanperä
p. 0406571113
Verkkosivut ja Facebook-sivu

 

Touri Miehelle - hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eri ikäisten syrjäytymisvaarassa olevien miesten työ- ja toimintakykyä sekä edistää heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiosaamistaan. Tavoitteena on niin ikään lisätä miesten kanssa toimivien eri tahojen miestyöosaamista ja lisätä o

sallistuvien miesten kouluttautumisvalmiuksia koulutus- ja työuralla etenemiseen sekä heidän hyvinvointiosaamistaan. Palvelujen tarjoajat osaavat kohdentaa työllistymistätukevia palveluja paremmin miehiä huomioivaksi.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2018-30.9.2020.

Lisätietoja
Birgit Mylläri
projektipäällikkö
birgit.myllari@lapinamk.fi
p. 0503109348
Tarja Lipponen
hanketyöntekijä
tarja.lipponen@lapinamk.fi
p. 0504276433
Timo Marttala
hanketyöntekijä
timo.marttala@lapinamk.fi
p. 0503109345
Verkkosivut

 

Kemin osaava verkosto -hanke

Kemin osaava verkosto -hanke on Kemin kaupungin ja Ammattiopisto Lappian yhteinen hanke (2019-2020), jonka tavoitteena on parantaa työnhakijan ammatillista osaamista vastaamaan työnantajien tarpeisii ja kehittää toimintamalli työnhakijan työllistymisen edistämiseksi.

Hankkeella edistetään työnhakijoiden ja työnantajien tarpeiden kohtaamista. Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen uudistuksen mukaisesti joustavia, yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä opintopolkuja, joilla mahdollistetaan nopea ja joustava uuden ammatin tai muun osaamisen hankkiminen.

Ota yhteyttä
Kemin kaupunki
Projektipäällikkö Hanna Alila
p. 040 537 6261
Palvelukoordinaattori Mirja Tuomela
p. 040 352 4970
Projektikoordinaattori Tarja Niemi
p. 040 620 8881
etunimi.sukunimi@kemi.fi
Ammattiopisto Lappia
Projektisuunnittelija Meeri Linna
p. 050 314 6448
meeri.linna@lappia.fi

Lisätietoja esitteestä.

Oma
asiointi