Kemi-Tornion alueen hankkeet

Tältä sivulta löydät Kemi-Tornion alueella käynnissä olevat hankkeet, joissa Lapin TE-toimisto on mukana ja joiden kautta tarjoamme myös palveluita. Tarkemmat tiedot hankkeista löydät kunkin hankkeen kotisivuilta. Kiinnostuksesi hankkeeseen osallistumisesta voit ilmoittaa kunkin hankkeen yhteyshenkilölle.

Avain ammattiin, KemiErityistukea elämäänTyötakomo-hanke, SimoTouri Miehelle - hankeKemin osaava verkosto -hanke

Avain ammattiin, Kemi

Pohjantähti-opisto järjestää Avain ammattiin -koulutusta Kemissä. Koulutus sisältää tiedollisten valmiuksien opetusta sekä ohjausta ammatinvalintaan ja kouluttautumiseen aikuisena. Koulutus on tarkoitettu

  • peruskoulun päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta opintojen ja tulevaisuutensa suunnitteluun
  • henkilöille, jotka haluavat ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun
  • maahanmuuttajille, jotka haluavat opiskella suomen kieltä ja tarvitsevat tukea ja ohjausta opintojen sekä tulevaisuutensa suunnitteluun.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä
044 577 0768 tai 040 0358 761
opisto@pto.fi

Lisätietoja Pohjantähti -opiston sivuilta.

Erityistukea elämään

Hankkeen kohderyhmänä ovat vammaiset sekä muutoin erityistä tukea tarvitsevat henkilöt sekä osatyökykyisten kanssa työskentelevät tahot, omaiset, yhdistykset, yritykset ja oppilaitokset.

Hankkeen tavoitteena on

  • vahvistaa osatyökykyisten yksilöllistä toimintakykyä
  • kartoittaa työllistymisen ja opiskelun esteitä sekä poistaa niitä
  • löytää uusia työpaikkoja tai opintopolkuja
  • lisätä eri vammaispalvelujen henkilöstön osaamista ja kehittää yhteistyötä

Mukaan toimintaan pääsee ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijöihin:
Teija Karisaari
p. 044-388 3799
teija.karisaari@pto.fi
Mira Karhu
p. 044-577 0768
mira.karhu@pto.fi

Työtakomo-hanke, Simo

TyöTakomo-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on työllistää kohdekuntien (Simo, Ii, Pudasjärvi, Vaala, Utajärvi) työttömiä työnhakijoita. Lisäksi vahvistetaan työnhakijoiden työelämävalmiuksia, edistetään uusien työpaikkojen syntymistä ja luodaan ohjaava linkki elinkeinoelämän ja työnhakijan välille.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia heikentävät yhtäällä työelämävalmiuksien heikentynyt tai olematon taso, toisaalta yritysten kynnys työllistää henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea näiden valmiuksien kehittämiseen. Hankehenkilöstö valmentaa työnhakijoita työnhaussa ja markkinoi heitä aktiivisesti alueen yrittäjille, yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille.

TyöTakomo-ESR-hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulunkaaren kuntayhtymän kunnat. Hanke alkoi 1.10.2016 ja päättyy 31.3.2020.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Harri Ojanperä
p. 0406571113
Verkkosivut ja Facebook-sivu

Touri Miehelle - hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eri ikäisten syrjäytymisvaarassa olevien miesten työ- ja toimintakykyä sekä edistää heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiosaamistaan. Tavoitteena on niin ikään lisätä miesten kanssa toimivien eri tahojen miestyöosaamista ja lisätä osallistuvien miesten kouluttautumisvalmiuksia koulutus- ja työuralla etenemiseen sekä heidän hyvinvointiosaamistaan. Palvelujen tarjoajat osaavat kohdentaa työllistymistätukevia palveluja paremmin miehiä huomioivaksi.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2018-30.9.2020.

Lisätietoja
Birgit Mylläri
projektipäällikkö
birgit.myllari@lapinamk.fi
p. 0503109348
Tarja Lipponen
hanketyöntekijä
tarja.lipponen@lapinamk.fi
p. 0504276433
Timo Marttala
hanketyöntekijä
timo.marttala@lapinamk.fi
p. 0503109345
Verkkosivut

Kemin osaava verkosto -hanke

Kemin osaava verkosto -hanke on Kemin kaupungin ja Ammattiopisto Lappian yhteinen hanke (2019-2020), jonka tavoitteena on parantaa työnhakijan ammatillista osaamista vastaamaan työnantajien tarpeisii ja kehittää toimintamalli työnhakijan työllistymisen edistämiseksi.

Hankkeella edistetään työnhakijoiden ja työnantajien tarpeiden kohtaamista. Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen uudistuksen mukaisesti joustavia, yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä opintopolkuja, joilla mahdollistetaan nopea ja joustava uuden ammatin tai muun osaamisen hankkiminen.

Ota yhteyttä
Kemin kaupunki
Projektipäällikkö Hanna Alila
p. 040 537 6261
Palvelukoordinaattori Mirja Tuomela
p. 040 352 4970
Projektikoordinaattori Tarja Niemi
p. 040 620 8881
etunimi.sukunimi@kemi.fi
Ammattiopisto Lappia
Projektisuunnittelija Meeri Linna
p. 050 314 6448
meeri.linna@lappia.fi

Lisätietoja esitteestä.

Oma
asiointi