Koko Lapin kattavat hankkeet

Tältä sivulta löydät koko Lapin alueella käynnissä olevat hankkeet, joissa Lapin TE-toimisto on mukana ja joiden kautta tarjoamme myös palveluita. Tarkemmat tiedot hankkeista löydät kunkin hankkeen kotisivuilta. Kiinnostuksesi hankkeeseen osallistumisesta voit ilmoittaa kunkin hankkeen yhteyshenkilölle.

​Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä

Hankkeen tavoitteena on parantaa kuntalaisten työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä, vastata työllistymisen tuen palvelutarpeeseen sekä siten edistää kokonaisvaltaisesti kuntalaisten hyvinvointia.

Konkreettisia tavoitteita ovat:

  • kehittää työllistymisen tuen palvelut tarvetta vastaavaksi,
  • kehittää paikallinen työ- ja yksilövalmennus tarvetta vastaavaksi,
  • suunnitella, käynnistää ja kehittää paikkariippumatonta työpajatoimintaa,
  • lisätä moniammatillista yhteistyötä,
  • tarjota työnantajille tukea työllistämiseen (yksityinen, julkinen ja kolmas sektori mukaan luettuna) ja
  • tukea työnantajia tarjottavien työtehtävien tunnistamisessa.

Työvoimapalvelut siirtyvät kuntien toteutusvastuulle vuonna 2024. Hankkeen tavoitteena on kehittää kunnalle toimintamalleja ja -valmiuksia kyseisten palveluiden järjestämiseksi.
 

Hankeaika:    01.08.2021–31.07.2023
Rahoitus:     ESR (Euroopan sosiaalirahasto) ja Enontekiön kunta
Hankenumero:     S22511
Toimintalinja:     Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite:     Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen
Budjetti:     Kokonaisbudjetti 289 060 e, josta ESR- ja valtion rahoitusta 231 248 e ja kunnan rahoitusta 57 812 e
 

Yhteyshenkilöt:

Tiina Aaltonen, Projektipäällikkö ja yksilövalmentaja

tiina.aaltonen@enontekio.fi

p. +358(0)405966316

 

Jenni Peteri

Hanketyöntekijä ja yksilövalmentaja

jenni.peteri@enontekio.fi

p. +358(0)405712574

Päivitetty: 18.08.2023