Koko Lapin kattavat hankkeet

Tältä sivulta löydät koko Lapin alueella käynnissä olevat hankkeet, joissa Lapin TE-toimisto on mukana ja joiden kautta tarjoamme myös palveluita. Tarkemmat tiedot hankkeista löydät kunkin hankkeen kotisivuilta. Kiinnostuksesi hankkeeseen osallistumisesta voit ilmoittaa kunkin hankkeen yhteyshenkilölle.

Kotona SuomessaOsaajia alueelle - monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä -hankeStep2JobOsaamista työvoimapoolista -hankePelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet -hankeTuunaillaan duunia -hanke, SallaPerhevapaalta työllistyminen -hankeMatkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla

Kotona Suomessa

Kotona Suomessa -hanke kehittää maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluja ja prosesseja.

 • Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli.
 • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla.

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke toteutetaan vuosina 2015-2020. Lisätietoja hankkeen sivuilta (ely-keskus.fi).

Ota yhteyttä
Aluekoordinaattori
Jukka-Pekka Pöyliö
p. 0295 037 012
jukka-pekka.poylio@ely-keskus.fi

Osaajia alueelle - monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä -hanke

Ammatillisen koulutuksen lakimuutos mahdollistaa joustavien ratkaisujen soveltamisen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Osaajia alueelle –hankkeen päätavoite on vahvistaa kuntien työttömien, työnhakijoiden, alanvaihtajien ja lähellä valmistumista olevien opiskelijoiden työllistymistä luomalla uusia toteutustapoja työllistymiseen uudenlaisen osaamisen hankkimisen kautta ja hyödyntämällä esim. te-hallinnon tarjoamia mahdollisuuksia. Hankkeella haetaan ratkaisua potentiaalisen työvoiman ja työpaikkojen, erityisesti mikro- ja keskisuurten yritysten näkökulmasta pienissä kunnissa (Ranua ja Kolari). Hankkeessa kehitetään myös sesonkiluonteisten työmahdollisuuksien yhdistämistä siten, että henkilö voi työllistyä ympärivuotisesti.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin koulutuskeskus REDU:n, Kolarin kunnan ja Ranuan kunnan kanssa. Toteutusaika 1.3.2019-31.3.2021. Lue lisää hankkeesta (redu.fi).

Yhteystiedot:
projektikoordinaattori Taina Tommer
taina.tommer(at)redu.fi, p. 040 184 8207
projektisuunnittelija Anne Yläoja
anne.ylaoja(at)redu.fi. p. 040 642 8082

Step2Job

Maahanmuuttaja,onko sinulla korkeakoulututkinto kotimaastasi tai korkeakoulutasoista osaamista? Ota meihin yhteyttä, niin etsimme yhdessä keinoja työllistymiseesi!

Step2Job on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen pilottihanke, jonka kautta voimme auttaa korkeakoulutettuja maahanmuuttajia työllistymisessä sekä osaamisen tunnustamisessa ja kehittämisessä.

Saat meiltä

 • suomen kielen koulutusta
 • ammattiosaamista täydentäviä opintoja
 • ohjausta AHOT-prosessissa
 • ohjausta työnhaussa.

Ota yhteyttä
Ylempi korkeakoulututkinto, Master's degree:
Pauliina Keskinarkaus
p. 040 132 4508
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

Alempi korkeakoulututkinto, Bachelor's degree:
Anne Hakkarainen
p. 040 526 0556
e
tunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi

Lue lisää Step2Job -hankkeen verkkosivuilta (ulapland.fi).

Osaamista työvoimapoolista -hanke

Hankkeen lähtökohtana on työmarkkinoilla vallitseva osaajapula. Työnantajilla olisi tarjota työtä, mutta osaavia ja työnantajien tarpeisiin vastaavia työntekijöitä ei välttämättä löydy. Työvoimapoolissa tarkoituksena on rakentaa työelämälähtöinen koulutusmalli, jonka avulla tunnistetaan ja tunnustetaan työvoiman osaamista, löydetään joustavat tavat osaamisen lisäämiseen, päivittämiseen ja kehittämiseen sekä huomioidaan työnantajien osaamistarpeet.

Hankkeen toteutusaika 1.8.2018-31.12.2020. Lue lisää Osaamista työvoimapoolista -hankkeesta (redu.fi).

Yksilöohjauksen esite (pdf)

Tutustu hankkeen asiakasesitteeseen (pdf)

Ota yhteyttä
Projektipäällikkö
Eeva Maijala
p. 040 658 65 77
eeva.maijala(at)redu.fi
Projektisuunnittelija
Marja-Riitta Mäläskä
p. 040 182 78 48
marja-riitta.malaska(at)redu.fi

Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet -hanke

Pelkosenniemen korkea työttömyysaste on pienestä työttömien kokonaismäärästä huolimatta vaikea voitettava. Tämän takia tarvitaan alueella uudenlaisia tehostettuja toimenpiteitä työttömien ja työnantajien kohtaamiseen. Tarvitaan uutta tuulta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä lisävoimia kenttätyöhön ja uuden mallin luomiseen. 

Hankkeen tavoitteena on löytää uusi malli, millä saadaan:

 1. Työllisyyttä edistävien palvelukokonaisuuksien ja ennen kaikkea verkoston kehittäminen
 2. Alueen elinkeinoelämän työntekijä- ja osaamistarpeiden tunnistaminen
 3. Uusien työmahdollisuuksien ja pätkätöiden tehostettu välittäminen ja niistä tiedottaminen
 4. Henkilöasiakkaiden osaamistarpeiden tunnistaminen sekä osaamisen vahvistaminen yritysten tarpeita vastaavaksi
 5. Hankkeen kohderyhmälle rakennetaan valmennusohjelma, joka tukee henkilökohtaista työllistymissuunnitelmaa

Hankkeen asiakkaat ovat koko ajan myös työmarkkinoiden käytettävissä.

Ota yhteyttä
Hankekoordinaattori
Miia Taivalantti
p. 040 867 7545
miia.taivalantti(at)pelkosenniemi.fi

Tuunaillaan duunia -hanke, Salla

Työnhakijoiden osaamista ja yleisiä työmarkkinavalmiuksia edistävä hanke, jossa suunnitelmallisella toimijoiden yhteistyöllä ja palveluja oikea-aikaisesti kohdentamalla edistetään työnhakijoiden työllistymistä ja koulutuksiin osallistumista.

Toiminnan tavoitteena on kartoittaa paikkakunnalla toimivien yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden tarjoamia työmahdollisuuksia ja aktivoida heitä tarjoamaan työ- ja koulutusmahdollisuuksia työnhakijoille. Tavoitteena on saada työ ja tekijä kohtaamaan. Hanke on alkanut keväällä 2019 ja kestää kaksi vuotta. Lue lisätietoa hankkeesta yhdistyksen verkkosivuilta (salla.4h.fi).

Ota yhteyttä
Projektipäällikkö
Julia Santala
julia.santala(at)4h.fi

Perhevapaalta työllistyminen -hanke

Hankkeen tavoitteena on tukea perhevapaalla olevien joustavaa siirtymistä työelämään tai koulutukseen heille räätälöityjen palvelujen avulla. Palvelun yleisenä tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden paluuta perhevapaalta työmarkkinoille yksilö- ja ryhmäpalveluna siten, että asiakkailla on palvelun jälkeen selkeät tiedot työelämään palaamista sujuvoittavista vaihtoehdoista. Lapissa palvelua on tarjolla Rovaniemellä, Kittilässä ja Torniossa.

Hanke on kestää kesä-heinäkuun vaihteeseen 2020 asti. Lue lisätietoa hankkeen verkkosivuilta (perhevapaaltatyohon.fi), josta voi ilmoittautua mukaan palveluun. Katso myös hankkeen Facebook -sivut ja hankkeen Instagram -sivut.

Ota yhteyttä
Projektipäällikkö
Saija Salento
p. 0295 021 045
saija.salento(at)ely-keskus.fi
Projektisuunnittelija
Toni Ruokonen
p. 0295 021 048
toni.ruokonen(at)ely-keskus.fi

Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla

Haemma länsirajan kuntien (Ylitornio, Pello, Muonio, Enontekiö) alueella uusia keinoja ratkoa matkailun ja sen lähialojen työvoimapulaa ja edistämmä yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Tavoitteenamme on lisätä osaavan työvoiman tarjontaa mahdollisimman ketterästi, jotta työllistyminen olisi nopsaa ja jouhevaa. Etsimmä erilaisia työllistymisväyliä, oli se sitten suoraa työllistymistä tai esimerkiksi jonkin lyhytkestoisen täsmäkoulutuksen kautta työllistymistä.

Toimenpiteet kohdistuvat yrityksiin ja paikalliseen työvoimaan: työssä oleviin, työttömiin ja alanvaihtajiin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Pellon kunnan, Pellon Kehitys Oy:n sekä Muonion kunnan kanssa. Lisäksi tehdään yhteistyötä Ylitornion ja Enontekiön kuntien kanssa. Toteutusaika 1.3.2019-28.2.2021. Lisätietoja ja yhteystiedot alueittain (lappia.fi).

Olehan yhteydessä:
Projektipäällikkö
Nina Mäki
nina.maki(at)lappia.fi
p. 040 596 9683

Oma
asiointi