Koko Lapin kattavat hankkeet

Tältä sivulta löydät koko Lapin alueella käynnissä olevat hankkeet, joissa Lapin TE-toimisto on mukana ja joiden kautta tarjoamme myös palveluita. Tarkemmat tiedot hankkeista löydät kunkin hankkeen kotisivuilta. Kiinnostuksesi hankkeeseen osallistumisesta voit ilmoittaa kunkin hankkeen yhteyshenkilölle.

Kotona SuomessaForeign LoungeSosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä – SOPPINuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminenRAITO - Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuilleMatkailudiili - Työntekijäksi matkailualalle -valmennusohjelmaLapin innovaatioassistenttiPOLKU - Työelämälähtöiset palvelupolutStep2JobOsaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti (OSMA) –hankeTyötä tekijöille/Saura-säätiö, KemijärviVaikuttavuutta varikolta - hanke, Pello

Työllisyyttä opinnollistamisella ja yritysyhteistyöllä

Kotona Suomessa

Kotona Suomessa -hanke kehittää maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluja ja prosesseja.

  • Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli.
  • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla.

Ota yhteyttä
Sanna Hiltunen
p. 0295 020973
sanna.hiltunen@ely-keskus.fi

Lisätietoja hankkeen sivuilta.

 

Foreign Lounge

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää ja soveltaa työnhaussa menetelmiä, jotka perustuvat maahanmuuttajatyönhakijoiden vahvuuksiin ja kulttuurilähtöisiin erikoisosaamisiin. Työnhaku muuttuu aktiiviseksi ja päämäärätietoiseksi toiminnaksi, jota tuetaan mentoroinnilla ja vertaistuella sekä aktiivisella verkostoitumisella. FOLO toimii fyysisenä ja virtuaalisena kohtaamispaikkana sekä ohjauksen ja valmennuksen keskuksena, jossa maahanmuuttajatyönhakijat myyvät osaamistaan työnantajille sekä herättävät tarpeen uusille työtehtäville. Maahanmuuttajista valitaan mentori-koulutukseen henkilöitä, joista osa toimii jatkossa maahanmuuttajatyönhakijoiden mentoreina hankehenkilöstön ohella. Maahanmuuttajien osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan; tehdään työnhakijakohtainen nykytila-analyysi, osaamiskartoitus ja henkilökohtainen urasuunnitelma, osaamisportfolio.

Ota yhteyttä
Työnantajat:
Susanna Pääkkölä
p. +358 40 484 4297
susanna.paakkola@ulapland.fi

Työnhakijat:
Nafisa Yeasmin
+358 40 484 4256
nafisa.yeasmin@ulapland.fi

Lisätietoja hankkeen sivuilta.
Hankkeen esite suomeksi ja englanniksi.

 

Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä - SOPPI

Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä -hankkeessa kolme pohjoista seuraa (Rovaniemen Kiekko Ry, Oulun Kärpät ja Kemin Lämärit) hakevat muutosta paikallisten työ- ja koulutuspoluille valmentavien/valmistavien kevyiden palvelupolkujen toteuttamiseen yhteistyössä kuntien kanssa. Kevyet palvelupolut tarkoittavat ennakoivia ja ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla vältetään nuorten ajautumista suoraan julkisen sektorin lakisääteisten palveluiden piiriin.

Ota yhteyttä
Eero Vierola, 044 349 8208, eerovierola81@gmail.com (Rovaniemen Kiekko)
Miia Määttä, 044 703 2465, miia.maatta@oulunkarpat46.fi (Oulun Kärpät)
Kimmo Mäki 040 848 0539, kimmo.keminlamarit@gmail.com tai Janne Salmela, 040 702 0276, janne.keminlamarit@gmail.com (Kemin Lämärit)

Lue lisää
Rovaniemen Kiekko
Oulun Kärpät
Kemin Lämärit

 

Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen

Hanke on nuorten osallisuutta tukeva kehittämishanke ja tarkoitus on 1) kehittää yhdessä hankkeessa mukana olevien seutukuntien toimijoiden kanssa lappilaisia nuorten työelämäosallisuutta sekä muuta osallisuutta tukevia sosiaalisen kuntoutuksen toimintatapoja, 2) lisätä asiakaslähtöisyyttä nuorten ohjauksessa, 3) edistää uuden sosiaalihuoltolain mukaisten aktiivisuussuunnitelmien tekemistä ja toteuttamista sosiaalisen kuntoutuksen paikallisissa monialaisissa verkostoissa sekä 4) kehittää tätä systeemiä koordinoivaa kokonaisjärjestelmää.

Kohderyhmänä ovat 18-30v. sosiaalista kuntoutusta tarvitsevat nuoret.  Hankkeessa perustetaan Kemiin ja Sodankylään matalan kynnyksen periaatteella toimivat POTKURI palvelupisteet, joiden toimintaa hanke koordinoi.

Ota yhteyttä
Rauni Räty
p. 050 310 9356
rauni.raty@lapinamk.fi
Mikko Raappana
p. 040 701 7785
mikko.raappana@meriva.com
Kaisu Pulju
p. 040 703 5368
kaisu.pulju@seitasaatio.fi

Lue lisää hankkeen sivuilta.

 

RAITO - Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille

Korkeakoulutettu työnhakija – mietitkö, mihin hakeutua töihin? Tai onko hakemuksen teko hankalaa ja oman osaamisen esilletuominen tuntuu mahdottomalta. Mietitkö kenties, että tarvitset osaamisen päivittämistä tai pohditko, että koko alaa voisi vaihtaa?

Hae mukaan maksuttomaan uraohjaukseen. Sisältö ja kesto räätälöidään tarpeidesi mukaisesti. Palvelu on tarkoitettu Lapin alueella asuville korkeakoulutetuille työnhakijoille. Saat apua urasuunnittelussa, oman osaamisen tunnistamisessa, työnhaussa, mahdollisen jatko- tai lisäkoulutustarpeen kartoittamisessa sekä mahdollisten työkokeilupaikkojen etsinnässä. Hankkeessa järjestetään myös maksuttomia webinaareja muun muassa henkilöbrändäyksestä. Lisätietoja webinaareista löydät hankkeen sivuilta.

Ota yhteyttä
uraohjaus@ulapland.fi

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta sekä esitteestä. Tutustu myös RAITO -uraohjausvideoon.

 

Matkailudiili

Työntekijäksi matkailualalle -valmennusohjelma

Työntekijäksi matkailualalle -valmennusohjelma toteutetaan osana Matkailudiili-hanketta, itsenäisenä palvelukokeiluna Lapin alueella. Valmennusohjelma on Lapin korkeakoulukonsernin ratkaisu uuden työvoiman löytämiseksi matkailualalle: sen avulla sparrataan matkailualan työtehtäviin osaavaa ja monitaitoista työvoimaa, tunnistetaan matkailualan sesonkitöistä kiinnostuneiden olemassaolevaa osaamista sekä täytetään osaamisaukkoja yksilölähtöisesti.

Ota yhteyttä
Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
koke@ulapland.fi

 

Lapin innovaatioassistentti

Lapin innovaatioassistentti -toimintamallilla tuetaan Lapin alueen korkeakoulutettuja työnhakijoita sekä yrityksiä tarjoamalla molempia osapuolia hyödyttäviä mahdollisuuksia työllistämiseen. Yritykset voivat ottaa korkeakoulutetun työnhakijan innovaatioassistentiksi toteuttamaan omia kehittämisprojektejaan. Innovaatioassistentit puolestaan tuovat uutta osaamista yrityksiin ja saavat valmennusta ja ohjausta paikallisilta korkeakouluilta. Hae mukaan!

Ota yhteyttä
Juhamatti Konttaniemi
p. 040 6526 155
juhamatti.konttaniemi@lapinamk.fi

Lue lisää hankkeen sivuilta.

 

POLKU - Työelämälähtöiset palvelupolut

Hankkeen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä (pitkäaikaistyöttömät ja rakennetyöttömät sekä pitkäaikaistyöttömyyden uhkaamat työttömät työnhakijat, erityisesti alle 30 -vuotiaat ja yli 54- vuotiaat) ja siten estää työttömyyden pitkittyminen ja työmarkkinoilta syrjäytyminen yhteistyössä alueen muiden työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa. Näitä toimijoita ovat muun muassa Lapin TE-toimisto, kunnat, työnantajat, yhdistykset, säätiöt ja palveluntuottajat.

Ota yhteyttä
Katja Jaako
p. 0295 037 017
katja.jaako@ely-keskus.fi

Tuire Ollitervo
p. 0295 037 023
tuire.ollitervo@ely-keskus.fi

Lue lisää hankkeen sivuilta.

 

Step2Job

Maahanmuuttaja,onko sinulla korkeakoulututkinto kotimaastasi tai korkeakoulutasoista osaamista? Ota meihin yhteyttä, niin etsimme yhdessä keinoja työllistymiseesi!

Step2Job on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen pilottihanke, jonka kautta voimme auttaa korkeakoulutettuja maahanmuuttajia työllistymisessä sekä osaamisen tunnustamisessa ja kehittämisessä.

Saat meiltä

  • suomen kielen koulutusta
  • ammattiosaamista täydentäviä opintoja
  • ohjausta AHOT-prosessissa
  • ohjausta työnhaussa.

Ota yhteyttä
Ylempi korkeakoulututkinto, Master's degree:
Pauliina Keskinarkaus
p. 040 132 4508
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

Alempi korkeakoulututkinto, Bachelor's degree:
Anne Hakkarainen
p. 040 526 0556
e
tunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi

Lue lisää esitteestä ja hankkeen sivuilta.

 

Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti (OSMA) -hanke

Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen työelämälähtöisyyttä sekä etsitään uusia tapoja ja kumppanuuksia kotoutumisen edistämiseen. Kokeilussa yhdistetään peräkkäin etenevä kotouttamismalli samanaikaistoiminnaksi.

Hankkeessa rakennetaan osaamisperusteisuuteen ja yksilöllisesti suunniteltuihin osaamisenhankkimis- ja työllistymispolkuihin perustuva työelämälähtöinen kotoutumiskoulutuksen malli, jolla nopeutetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja vahvistetaan työelämään kiinnittymistä työtaitojen, työelämätaitojen sekä suomenkielen ja kulttuurin oppimisen samanaikaismallilla.

OSMA-hanke jatkuu 31.7.2019 saakka.

Ota yhteyttä
Hellevi Tervo
p. 040 550 7238
hellevi.tervo@lao.fi

Lue lisää esitteestä sekä hankkeen sivuilta.

In English

 

Työtä tekijöille/Saura-säätiö, Kemijärvi

Hankkeen tavoitteena on työllistää sekä edistää työelämävalmiuksia. Hanke tarjoaa koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Lyhytkestoisessa koulutuksessa lisätään ammatillista osaamista ja työmarkkinatietoutta sekä tutustutaan erilaisiin koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoihin. Koulutus- tai työkokeilujakson aikana pyritään yhdessä löytämään säätiön ulkopuolinen työkokeilu- tai työpaikka, joko tuella tai ilman tukea. Työtön voi jatkossa suorittaa näyttötutkintona osatutkintoja.

Lue lisää hankkeen kotisivuilta ja ota yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöön.
Lisätietoa työantaja yhteistyöstä
Arto Alaluusua
Projektipäällikkö/työnetsijä
040 140 9218
arto.alaluusua@saurasaatio.fi

Tiedustelut työntekijäksi hankkeeseen
Olli Salo
Työnsuunnittelija
040 140 9212
olli.salo@saurasaatio.fi

 

Vaikuttavuutta varikolta - hanke, Pello

Hankkeen avulla pyritään parantamaan työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia tukemalla heidän yleisiä työmarkkinavalmiuksiaan ja ammatillista osaamistaan. Valmennuspalveluun osallistuvien asiakkaiden asiakasprofiileita ja palvelutarpeita selkiytetään sekä työllistymisen esteitä tunnistetaan ja poistetaan. Lisäksi työelämä- ja työyhteisövalmiuksia vahvistetaan osana työllistymispolkua ja kehitetään Varikon ryhmävalmennuksia.

Myös työhönvalmennusta eli seinätöntä valmennusta kehitetään; sitä voidaan toteuttaa asiakkaan ja työnantajan kesken työkokeilussa tai palkkatuella edelleen sijoituksessa. Tavoitteena on tarjota sekä asiakkaalle että työnantajalle mahdollisuus löytää itselle sopiva työpaikka tai työntekijä. Työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä katsotaan oppilaitoksen kanssa yhdessä, pyrkimyksenä osaamisen tunnistaminen, osaamistodistuksen kehittäminen sekä osaamisen vahvistamisen mallien kartoittaminen.

Ota yhteyttä
Outi Rautio
p. 040 3584420

 

Työllisyyttä opinnollistamisella ja yritysyhteistyöllä

Hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus löytää urapolku sosiaali- ja terveysalalta. Hankkeessa suoritetaan kotipalvelujen ammatti- ja perustutkintoja sekä lyhyitä passikoulutuksia. Työllistyt hankkeeseen avustajana ja tavoitteena on opintojen ja koulutuksen kautta työllistyä puhdistus-, kiinteistö- ja hoiva-alan työtehtäviin yrityksiin ja kuntiin. Saat matkasi varrella tukea, kannustusta ja ohjausta.

Avustajia tuetaan yhteistyössä toimijaverkoston ja yritysten kanssa:

  • työllistymään avoimille työmarkkinoille
  • työllistymään yrittäjiksi
  • suorittamaan ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia
  • suorittamaan lyhytkursseja, koulutuksia ja passeja, jotka edistävät työelämävalmiuksia

Ota yhteys hankkeen yhteyshenkilöön
Johanna Holma
040 772 4047
johanna.holma@saarenvire.fi

Oma
asiointi