Rovaniemen alueen hankkeet

Tältä sivulta löydät Rovaniemen alueella käynnissä olevat hankkeet, joissa Lapin TE-toimisto on mukana ja joiden kautta tarjoamme myös palveluita. Tarkemmat tiedot hankkeista löydät kunkin hankkeen kotisivuilta. Kiinnostuksesi hankkeeseen osallistumisesta voit ilmoittaa kunkin hankkeen yhteyshenkilölle.

JOKOS-hanke – Työtä ja hyvinvointia kylissäMonimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana -hankeOsaamista työvoimapoolista -hanke

JOKOS-hanke – Työtä ja hyvinvointia kylissä

Hankkeen päämääränä on lisätä työtä ja hyvinvointia Rovaniemen kylissä ja yhteisöissä vahvistamalla maaseutualueiden kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden elinvoimaa sekä kykyä työllistää. Lisäksi pyritään tukemaan yhdistyksiin työllistyvien henkilöiden osallisuutta, osaamisen tunnistamista ja vahvistumista sekä työelämävalmiuksia.

Hankkeen toteutusaika 2019-2022. Lisätietoa hankkeesta löytyy Rovaniemen Kansalaistalon verkkosivuilta. Katso myös hankkeen esite ja hankkeen Facebook-sivut.

Ota yhteyttä
Liisa Väänänen, projektipäällikkö
p. 041 318 5281
liisa.vaananen(at)rovaniemenneuvokas.fi
Kaisa Konttavaara, projektityöntekijä
p. 044 241 4508
kaisa.konttavaara(at)rovaniemenneuvokas.fi

Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana -hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda Rovaniemelle yhdessä oppilaitosten ja alueen elinkeinoelämän kanssa monimuotoisten työmarkkinoiden toimintamalli, johon sisältyy työnhakijoille suunnattujen palvelusisältöjen kehittäminen sekä palveluverkoston kokoaminen ja koordinointi erilaisten osaajien työllistymisen edistämiseksi.

Hankkeen toteutusaika 1.8.2017 - 31.3.2020. Lisätietoa hankkeesta ja sen toiminnasta löytyy Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta. 

Ota yhteyttä
Yrityskoordinaattori
Heikki Pantsar
p. 040 670 5158
heikki.pantsar@rovaniemi.fi
Työllisyyskoordinaattori
Mira Uusiportimo
p. 040 627 9283
mira.uusiportimo@rovaniemi.fi

Osaamista työvoimapoolista -hanke

Hankkeen lähtökohtana on työmarkkinoilla vallitseva osaajapula. Työnantajilla olisi tarjota työtä, mutta osaavia ja työnantajien tarpeisiin vastaavia työntekijöitä ei välttämättä löydy. Työvoimapoolissa tarkoituksena on rakentaa työelämälähtöinen koulutusmalli, jonka avulla tunnistetaan ja tunnustetaan työvoiman osaamista, löydetään joustavat tavat osaamisen lisäämiseen, päivittämiseen ja kehittämiseen sekä huomioidaan työnantajien osaamistarpeet.

Hankkeen toteutusaika 1.8.2018-31.12.2020. Lisätietoa hankkeesta REDU:n verkkosivuilla.

Asiakasesite

Ota yhteyttä
Projektipäällikkö
Eeva Maijala
p. 040 658 6577
eeva.maijala(at)redu.fi
Projektisuunnittelija
Marja-Riitta Mäläskä
p. 040 182 7848
marja-riitta.malaska(at)redu.fi

Oma
asiointi