Rovaniemen alueen hankkeet

Tältä sivulta löydät Rovaniemen alueella käynnissä olevat hankkeet, joissa Lapin TE-toimisto on mukana ja joiden kautta tarjoamme myös palveluita. Tarkemmat tiedot hankkeista löydät kunkin hankkeen kotisivuilta. Kiinnostuksesi hankkeeseen osallistumisesta voit ilmoittaa kunkin hankkeen yhteyshenkilölle.

Työtä tekijöille/SPR KonttiMonimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana -hankeOsaamista työvoimapoolista -hanke

Työtä tekijöille/SPR Kontti

Haluaisitko työllistyä kaupan alalle? Tule Työtä tekijöille -hankkeeseen! Tavoitteena on ammatillisen osaamisen lisääminen ja työmarkkina-aseman parantaminen niin, että työllistyminen on mahdollista.

Hanke tarjoaa matalan kynnyksen työpaikan aidossa kaupan alan toimintaympäristössä oikeiden asiakkaiden keskellä. Saat yksilöllistä palvelua tavoitteidesi ja työelämätaitojen kasvun mukaisesti sekä jatkuvaa ohjausta kaikissa työtehtävissä räätälöidysti tarpeidesi mukaan. Mahdollisuuksina ovat myös erilaiset koulutusratkaisut sekä tukityö- tai työkokeilupaikat.

Hanke tarjoaa sekä lyhytkoulutuksia että tutkintotavoitteista koulutusta. Lyhytkoulutusten tavoitteena on parantaa työelämätaitoja, ammatillista osaamista sekä työnhakutaitoja. Tutkintotavoitteinen koulutus toteutetaan työn ja koulutuksen yhdistävässä mallissa. Myös keskenjääneiden opintojen suorittamista näyttötutkintoina suunnitellaan.

Ota yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöön
Sanna Niska-Gröönroos
p. 040 058 1722

Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana -hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda Rovaniemelle yhdessä oppilaitosten ja alueen elinkeinoelämän kanssa monimuotoisten työmarkkinoiden toimintamalli, johon sisältyy työnhakijoille suunnattujen palvelusisältöjen kehittäminen sekä palveluverkoston kokoaminen ja koordinointi erilaisten osaajien työllistymisen edistämiseksi.

Hankkeen toteutusaika 1.8.2017 - 30.9.2019. Lisätietoa hankkeesta ja sen toiminnasta Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta.  

Ota yhteyttä
Yrityskoordinaattori
Heikki Pantsar
p. 040 670 5158
heikki.pantsar@rovaniemi.fi
Työllisyyskoordinaattori
Mira Uusiportimo
p. 040 627 9283
mira.uusiportimo@rovaniemi.fi

Osaamista työvoimapoolista -hanke

Hankkeen lähtökohtana on työmarkkinoilla vallitseva osaajapula. Työnantajilla olisi tarjota työtä, mutta osaavia ja työnantajien tarpeisiin vastaavia työntekijöitä ei välttämättä löydy. Työvoimapoolissa tarkoituksena on rakentaa työelämälähtöinen koulutusmalli, jonka avulla tunnistetaan ja tunnustetaan työvoiman osaamista, löydetään joustavat tavat osaamisen lisäämiseen, päivittämiseen ja kehittämiseen sekä huomioidaan työnantajien osaamistarpeet.

Hankkeen toteutusaika 1.8.2018-31.12.2020. Lisätietoa hankkeesta REDU:n verkkosivuilla. Asiakasesitteet: Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä

Ota yhteyttä
Projektipäällikkö
Eeva Maijala
p. 020 798 4764
eeva.maijala(at)redu.fi
Projektisuunnittelija
Anssi Aaltonen
p. 020 798 4188
anssi.aaltonen(at)redu.fi

Oma
asiointi