Rovaniemen alueen hankkeet

Tältä sivulta löydät Rovaniemen alueella käynnissä olevat hankkeet, joissa Lapin TE-toimisto on mukana ja joiden kautta tarjoamme myös palveluita. Tarkemmat tiedot hankkeista löydät kunkin hankkeen kotisivuilta. Kiinnostuksesi hankkeeseen osallistumisesta voit ilmoittaa kunkin hankkeen yhteyshenkilölle.

Ohjaamo RovaniemiTyötä tekijöille/SPR Kontti

 

Ohjaamo Rovaniemi

Kenelle Ohjaamo on ja miten me toimimme?

Rovaniemen Nuorten Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ja yksilöllisen kohtaamisen palveluohjaamo. Ohjaamon tiloissa työskentelee nuorta varten mm. työllisyyden, yrittäjyyden, raha-asioiden, sosiaalialan, terveyden, opiskelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen, tutkimuksen ja valmentamisen ammattilaisia.

Ohjaamolaiset ja kumppanit palvelevat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä kaikkia niitä nuoria, jotka tarvitsevat nopeaa tietoa ja apua tai pidempiaikaista ohjausta yksilöllisiin tarpeisiinsa. Ohjaamon toiminnassa ja asiakastyössä otetaan myös nuoren vanhemmat, kaverit ja huoltajat tiiviisti yhteistyöhön mukaan.

Ota yhteyttä:

Meidät löytää Piekkarilta, Pienteollisuustalo 1.krs, Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi.
Ohjaamon puh. 040 772 9236
ohjaamo@rovaniemi.fi
www.rovaniemi.fi/ohjaamo
https://www.facebook.com/OhjaamoRovaniemi/

 

Työtä tekijöille/SPR Kontti

Haluaisitko työllistyä kaupan alalle? Tule Työtä tekijöille -hankkeeseen! Tavoitteena on ammatillisen osaamisen lisääminen ja työmarkkina-aseman parantaminen niin, että työllistyminen on mahdollista.

Hanke tarjoaa matalan kynnyksen työpaikan aidossa kaupan alan toimintaympäristössä oikeiden asiakkaiden keskellä. Saat yksilöllistä palvelua tavoitteidesi ja työelämätaitojen kasvun mukaisesti sekä jatkuvaa ohjausta kaikissa työtehtävissä räätälöidysti tarpeidesi mukaan. Mahdollisuuksina ovat myös erilaiset koulutusratkaisut sekä tukityö- tai työkokeilupaikat.

Hanke tarjoaa sekä lyhytkoulutuksia että tutkintotavoitteista koulutusta. Lyhytkoulutusten tavoitteena on parantaa työelämätaitoja, ammatillista osaamista sekä työnhakutaitoja. Tutkintotavoitteinen koulutus toteutetaan työn ja koulutuksen yhdistävässä mallissa. Myös keskenjääneiden opintojen suorittamista näyttötutkintoina suunnitellaan.

Ota yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöön
Sanna Niska-Gröönroos
040 058 1722

Oma
asiointi