null Palkkatuen ja starttirahan myöntäminen loppuvuonna 2016 Uudellamaalla

Starttirahaa myönnetään aloittaville yrittäjille entisin perustein. Starttirahaa myönnetään 6 kk jakso, jonka jälkeen on mahdollista hakea jatkopäätös. Myöntäminen on harkinnanvaraista.

Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän ohjaukseen. Palkattavan työttömän työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen vanhentunut, tai vamma tai sairaus voi vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä.

Palkkatuen myöntäminen on aina harkinnanvaraista, ja se perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

Alkuvuonna Uudenmaan palkkatukimäärärahaa kohdennettiin mm pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, kotoutujille, oppisopimukseen sekä kunnan velvoitetyöllistämiseen. Tämän hetkinen määrärahatilanne mahdollistaa palkkatuen myöntämisen syksystä alkaen entistä laajemmalle asiakaskohderyhmälle ja myös varhaisemmassa työttömyyden vaiheessa. Tukea voidaan myöntää aikaisempien asiakasryhmien lisäksi mm nuorten ja lyhyemmän aikaa työttömänä olleiden palkkaamiseen. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston asiakaskohtaisesti.

Palkkatukea voidaan myöntää

  1. 30 % enintään 6 kk ajan, jos tuella palkattava on ollut työtön alle 12 kk välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä
  2. 40 % enintään 12 kk ajan, jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 12 kk palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 14 kk aikana
  3.  50 % enintään 12 kk ajan, jos tuella palkattava on ollut työtön 24 kk palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kk aikana
  4. 50 % jos tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä

Joissakin tapauksissa lyhyt esim. 3 kk tukijakso voi riittää tehtävän oppimiseksi. Tukea myönnetään pääsääntöisesti enintään 12 kuukaudeksi, mutta tietyissä tilanteissa tukijakso voi olla pidempikin. Oppisopimuksessa tuki myönnetään koko oppisopimuksen ajalle.

Hakemukset tulee toimittaa TE-toimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua palkkatukityön aloittamisajankohtaa. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Palkkatukea ei voida myöntää, jos työsuhde alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös.