Uudenmaan TE-toimiston ilmoittautumisrekisteri

Rekisteriselote, henkilötietolaki (523/1999) 10 §. Laatimispäivä 12.3.2019.

1 Rekisterinpitäjä

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoiminto (TE-toimisto)

PL 1003, 00521 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisterissä koskevissa asioissa

Jutta Valkeinen

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

PL 1003, 00521 Helsinki

jutta.valkeinen@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Webropol 3 -kyselypalvelun rekisteriselosteet, Uudenmaan TE-toimiston ilmoittautumisrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Uudenmaan TE-toimiston palveluihin ilmoittautumisiin. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Yksittäiseen kyselyyn saattaa kertyä seuraavia tietoja:

Esim. henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, kuten henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan ilmoittautumisen tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Yksittäisissä kyselyissä saatetaan säännönmukaisesti käyttää vakiintuneita tietolähteitä. Asiakasyhteystietoja saatetaan saada suoraan 2016 alkaen yksittäisistä KEHA-keskuksen, ELY-keskusten tai TE-toimistojen tietojärjestelmistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Virastot voivat myös ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmanelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin ja tietojen luovutusvaiheessa taataan, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Ulkoisella tai sisäisellä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään.

KEHA-keskus, ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kyselypalvelun sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.  

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.