Nylands arbets- och näringsbyrå, Lojo

Adress:
Nummisvägen 12-14, 08100 Lojo

Öppet:
Vardagar  kl. 9–12 och 13–16.

Den 29 november öppnar verksamhetsstället undantagsvis kl. 10.00.

Telefonservice

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagskunder, Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (vardagar kl. 9.00-16.15)

E-post:
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

Obs! Personlig mottagning endast med tidsbeställning för kunder som är registrerade som arbetssökande vid Nylands TE-byrå. Du kan beställa tid genom att kontakta din ansvariga sakkunniga eller genom att skicka e-post till kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi.