Nylands arbets- och näringsbyrå, Lojo

Adress:
Nummisvägen 12-14, 08100 Lojo

Öppet:
Vardagar  kl. 9–12 och 13–16

Telefonservice

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagskunder, Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (vardagar kl. 9.00-16.15)

E-post:
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

 

Uppdaterad: 21.11.2022