Nylands arbets- och näringsbyrå, Esbo

Adress:
Officersgatan 3 B, 02600 Esbo

Öppet:
Vardagar kl. 9–16

På grund av coronasituationen kan du besöka våra kundutrymmen 30.11.2020–16.5.2021 endast om du inte kan anmäla dig som arbetssökande på nätet och behöver hjälp med att fylla i pappersblanketten för anmälan, eller om du vill lämna in dokument. Läs mera:

Vi begränsar antalet personer som får komma in. Självbetjäningsdatorerna är inte i bruk.

Vänligen beakta att kundmöten med tidsbokning ordnas endast per telefon. Infotillställningar och rekryteringsevenemang fortsätter på nätet tills 16.5.2021.

Avvikande öppettider:

Telefonservice

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagskunder, Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (vardagar kl. 9.00-16.15)

E-post:
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

Obs! Personlig mottagning endast med tidsbeställning för kunder som är registrerade som arbetssökande vid Nylands TE-byrå. Du kan beställa tid genom att kontakta din ansvariga sakkunniga eller genom att skicka e-post till kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi. Nätrådgivarna betjänar utan tidsbeställning under verksamhetsställets öppettider.