Nylands arbets- och näringsbyrå, Alberga

Adress:
Köpcentret Sello, Albergagatan 3–9, 02600 Esbo. Vi betjänar på köpcentrets andra våning på järnvägsstationens sida.

Öppet:
Vardagar kl. 9–16

Telefonservice

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagskunder, Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (vardagar kl. 9.00-16.15)

E-post:
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

Uppdaterad: 08.01.2024