Työnhakija

Voit olla työnhakija ja TE-palveluiden asiakas, vaikka et olisikaan työtön.

Yleiset asiointiohjeet ovat kaikille työnhakijoille yhteiset ja löydät ne tyomarkkinatori.fi -sivustolta.

Ilmoittautuminen työnhakijaksi ilman verkkopankkitunnuksia:
Täytä ilmoittautumislomake ennen TE-toimistoon tuloa ja ota se mukaasi TE-toimistoon tulostettuna tai muistitikulla:

Tarjoamme Uudenmaan TE-toimiston ja Työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaille myös kattavan valikoiman erilaisia työnhakua ja työllistymistä tukevia palveluja:

Työnhakuun tuli muutoksia 2.5.2022 alkaen, kun uusi asiakaspalvelumalli astui voimaan. Uusi malli koskee kaikkia työnhakijoita. Uudenmaan TE-toimiston asiakkaat siirtyvät uuteen malliin asteittain. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, mitä uusi asiakaspalvelumalli tarkoittaa ja miten työnhakijan tulee toimia.

Uusi asiakaspalvelumalli

 • Uudenmaan TE-toimiston asiakkaat siirtyvät uuteen malliin asteittain.

  Jos olet ollut työnhakijana ennen 2.5.2022, muutos ei vaadi sinulta toistaiseksi toimenpiteitä

  • Uusi asiakaspalvelumalli koskee sinua vasta sen jälkeen, kun päivitämme suunnitelmasi seuraavan kerran.
  • Vastuuasiantuntijasi ottaa sinuun yhteyttä muutaman kuukauden sisällä ja käy kanssasi läpi, mitä uusi malli tarkoittaa sinun kohdallasi.
  • Siihen saakka voit noudattaa nykyistä suunnitelmaasi ja jatkaa työnhakua entiseen tapaan.

  Jos ilmoittaudut työnhakijaksi 2.5.2022 tai sen jälkeen, hae työtä uuden asiakaspalvelumallin mukaan

  • Uusi malli koskee sinua heti.
  • Olemme sinuun yhteydessä viiden arkipäivän sisällä siitä, kun ilmoittaudut työnhakijaksi.
  • Käymme kanssasi läpi, mitä uusi malli tarkoittaa sinun kohdallasi.
 • Pohjoismainen työvoimapalvelumalli astuu Suomessa voimaan 2.5.2022. Mallista käytetään myös nimiä uusi työnhakumalli tai uusi asiakaspalvelumalli.

  • Työnhakija hakee työtä omatoimisesti.
  • Työnhakija saa enemmän tukea erityisesti työttömyyden alussa.
  • Tapaamisia vastuuasiantuntijan kanssa on säännöllisesti ja aiempaa useammin.
  • Työnhakijan tulee hakea tiettyä määrää työpaikkoja (0–4) kuukaudessa, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy. Määrä riippuu työnhakijan tilanteesta ja työkyvystä ja siitä sovitaan aina vastuuasiantuntijan kanssa erikseen.
  • Karenssit lievenevät.
  • Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus, joka ei vaikuta työttömyysturvaan.
  • Vastuuasiantuntija ottaa yhteyttä työnhakijaan, kun on aika siirtyä uuteen malliin. Muutos ei vaadi työnhakijalta toimenpiteitä ennen sitä.

  Haluatko tietää enemmän?

 • Työnhaun kolme ensimmäistä kuukautta ovat tärkeät. Olemme silloin tiiviisti yhteydessä uuden työnhakijan kanssa.

  • Nimeämme työnhakijalle vastuuasiantuntijan.
  • Olemme työnhakijaan yhteydessä viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta.
  • Tapaamme työnhakijan noin viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta.
  • Tapaamisia on työttömän työnhakijan kanssa yhteensä seitsemän eli keskimäärin joka toinen viikko. Muiden uusien työnhakijoiden kanssa tapaamisia järjestetään harvemmin asiakkaan tilanteesta riippuen. Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain, osa puhelimitse ja osa verkon kautta.
  • Kartoitamme työnhakijan tilanteen, tavoitteet ja palveluntarpeen.
  • Neuvomme työttömyysturvan käynnistämisessä.
  • Kerromme työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista.
  • Ohjaamme työnhakijan tukipalveluihin tarpeen mukaan.
  • Laadimme työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman.

  Kolmen ensimmäisen kuukauden tavoitteena on työllistyminen.

 • Uudessa asiakaspalvelumallissa työnhakijalla on työnhakuvelvoite. Se tarkoittaa, että työnhakijan tulee hakea vähintään tiettyä määrää työpaikkoja joka kuukausi, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy. Työnhakuvelvoitteesta sovitaan aina vastuuasiantuntijan kanssa.

  • Työnhakijan tulee hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa.
  • Joissain tilanteissa määrä voi olla vähemmän tai työnhakuvelvollisuutta ei aseteta työnhakijalle ollenkaan. Tästä sovitaan vastuuasiantuntijan kanssa erikseen. Työnhakuvelvoite riippuu siis työnhakijan tilanteesta ja työkyvystä.
  • Työnhakija voi itse päättää, mitä työpaikkoja hakee.
  • Työnhakuvelvoite kirjataan suunnitelmaan. Suunnitelmaa tarkastellaan kolmen kuukauden välein.
  • Kun työnhakija hakee töitä sovitun määrän kuukaudessa ja noudattaa suunnitelmaa, hänellä on oikeus saada työttömyysetuutta.
 • Uudessa asiakaspalvelumallissa karenssit ovat lievempiä kuin aiemmin. Uutena toimintona otamme käyttöön muistutukset.

  Muistutus

  • Jos laiminlyöt työnhakua tai et noudata suunnitelmaa, saat muistutuksen.
  • Muistutus ei vaikuta työttömyysetuuteen.
  • Muistutuksen tarkoitus on muistuttaa sinua siitä, että työnhakijalla on velvollisuuksia ja niitä tulee noudattaa.

  Karenssi 

  • Jos laiminlyöt työnhakua muistutuksen jälkeen, sinulle voidaan määrätä karenssi. Karenssi tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.
  • Karenssin pituus on 5 tai 10 päivää.
  • Jos jätät toistuvasti hakematta työtä, voit menettää työttömyysetuuden toistaiseksi.
  • Jos kieltäydyt varmasta työpaikasta, voit saada 45 päivän karenssin.
 • Toukokuussa 2022 tapahtuu muutoksia myös työnhaun palvelukanavissa. Työmarkkinatori korvaa valtakunnallisen te-palvelut.fi-sivuston.  Työmarkkinatorilla voit:

  • etsiä sopivia työpaikkoja
  • luoda profiilin, jonka avulla saat ehdotuksia sinulle sopivista työpaikoista.

  Tutustu:

  Oma asiointi -palvelu säilyy ennallaan:

 

Information on the new customer service model