Asioiden käsittelyajat

Käsittelyaika lähtee kulumaan siitä, kun olet toimittanut kaikki pyydetyt asiakirjat. Muistathan, että Oma asiointi -palvelun kautta voit työnhaun käynnistämisen lisäksi seurata joidenkin asioiden käsittelyä. Lisäksi voit katsella ja muuttaa omia tietojasi sekä lähettää sen kautta myös yhteydenottopyynnön:

Työnhakijaksi ilmoittautuminen

Työnhakijaksi ilmoittautumisten käsittelyaika vaihtelee hieman Uudenmaan alueen eri paikkakuntien välillä. Käsittelemme nyt 1.–2.12. Oma asiointi -palvelun kautta tulleita työnhakijaksi ilmoittautumisia (tilanne 5.12.2022).

Työttömyysturva

Käsittelemme työnhakijoiden työttömyysturva-asioita koskevat selvityspyynnöt joko peruskäsittelyssä tai asiantuntijakäsittelyssä. Näet työvoimapoliittisen lausunnon verkossa Oma asiointi -palvelussa heti, kun se on tehty. Kela tai työttömyyskassasi saa lausunnon heti tietoonsa.

Peruskäsittely

Peruskäsittelyssä tehdään lausunnot näissä tilanteissa:

 • työsuhteen alkaminen ja päättyminen (määräaikainen työ sekä tuotannolliset ja taloudelliset syyt)
 • lomautus
 • kokoaikatyön hakeminen
 • työnhaun päättyminen
 • palveluihin liittyvät aloitus-, muutos- ja lopetuslausunnot
 • lyhytkestoiset opinnot (korkeintaan 6 kk ja muiden ehtojen täyttyessä)
 • yritystoiminnan aloittaminen työttömänä
 • omassa työssä työllistymisen aloittaminen työttömänä
 • laskutuspalvelun kautta työskentely
 • työnhakumatka EU-/ETA-maassa

Lausunto tai selvityspyyntö annetaan 14 vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Asiantuntijakäsittely

Asiantuntijakäsittelyssä tehdään lausunnot näissä tilanteissa:

 • työnhakijan status
  • yritystoiminta
  • omassa työssä työllistyminen
  • palkaton työskentely
  • opinnot
 • työvoimapoliittisesti moitittava menettely
  • työsuhteen päättyminen (muu kuin määräaikainen työ tai tuta-syyt)
  • työstä kieltäytyminen
  • palvelusta kieltäytyminen
  • palvelun keskeyttäminen
  • työllistymissuunnitelman laiminlyönti ja laatimisesta kieltäytyminen
  • ei saavu varattuun tapaamiseen
  • alle 25-vuotiaiden nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäminen ja koulutushakuvelvollisuuden laiminlyönti
 • työssäolovelvoitteiden täyttyminen

Asiantuntijalausuntojen keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 26 päivää. (Tilanne 2.12.2022)

Kirjaamoon lähetetty sähköposti

Pyrimme käsittelemään kirjaamoon lähetetyt sähköpostiviestit kolmen päivän kuluessa siitä, kun viesti on saapunut kirjaamoon.

Työluvat

Tällä hetkellä käsittelemme heinäkuun 2022 alussa saapuneita hakemuksia.

Työkokeilu

Työkokeilusopimusten käsittelyaika on noin 2 viikkoa siitä, kun työnhakutietosi ovat kunnossa ja työkokeilusopimus on toimitettu TE-toimistoon.

Palkkatuki

Uudenmaan TE-toimisto käsittelee sähköisesti saapuneet suomi.fi-tunnisteilla tehdyt palkkatukihakemukset niiden saapumisjärjestyksessä niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 10 arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Paperisena tai skannattuna toimitettujen palkkatukihakemusten kohdalla tulee varautua arviolta noin kolmen viikon käsittelyaikaan, loma- ja ruuhka-aikoina pidempäänkin. Työsuhde voi alkaa vasta kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen.

Starttiraha

Starttihakemuksen käsittelyaika on noin 2 viikkoa siitä, kun kaikki päätöksen tekemiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat on toimitettu TE-toimistoon. Starttirahaa kannattaa hakea verkossa, jossa voi myös seurata hakemuksen käsittelyä. Tämän jälkeen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluiden asiantuntija ottaa yhteyttä starttirahan hakijaan.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella liittyvät käsittelyajat ovat noin 2 viikkoa siitä, kun lomakkeet on toimitettu TE-toimistoon. Kesäaikaan käsittelyajat saattavat pidentyä opiskelijavalintojen julkaisuista johtuen.

Matka- ja yöpymiskustannukset ja liikkuvuusavustus

Matka- ja yöpymiskustannusten ja liikkuvuusavustuksen käsittelyaika on 30 vuorokautta siitä, kun hakemus on saapunut TE-toimistoon.

Asiakkaiden lähettämä kirjeposti

 • TE-toimistoon lähetetty posti (PL 1003, 00521 HELSINKI) käsitellään 30 päivän kuluessa. Tässä ajassa esim. todistusjäljennökset kirjataan asiakkaiden tietoihin saapuneeksi.
 • Posti kirjataan saapuneeksi vastaanottopäivänä.

Päivitetty: 05.12.2022