Asioiden käsittelyajat

Käsittelyaika lähtee kulumaan siitä, kun olet toimittanut kaikki pyydetyt asiakirjat. Muistathan, että Oma asiointi -palvelun kautta voit työnhaun käynnistämisen lisäksi seurata joidenkin asioiden käsittelyä. Lisäksi voit katsella ja muuttaa omia tietojasi sekä lähettää sen kautta myös yhteydenottopyynnön:

Katso tästä käsittelyaika eri tilanteissa:

Työnhakijaksi ilmoittautuminen

Työnhakijaksi ilmoittautumisten käsittelyaika vaihtelee hieman Uudenmaan alueen eri paikkakuntien välillä. Käsittelemme nyt 17.4.–19.4.2024 Oma asiointi -palvelun kautta tulleita työnhakijaksi ilmoittautumisia (tilanne 22.4.2024).

Työttömyysturva

Käsittelemme työnhakijoiden työttömyysturva-asioita koskevat selvityspyynnöt joko peruskäsittelyssä tai asiantuntijakäsittelyssä. Näet työvoimapoliittisen lausunnon verkossa Oma asiointi -palvelussa heti, kun se on tehty. Kela tai työttömyyskassasi saa lausunnon heti tietoonsa.

Peruskäsittely

Peruskäsittelyssä tehdään lausunnot näissä tilanteissa:

 • työsuhteen alkaminen ja päättyminen (määräaikainen työ sekä tuotannolliset ja taloudelliset syyt)
 • lomautus
 • kokoaikatyön hakeminen
 • työnhaun päättyminen
 • palveluihin liittyvät aloitus-, muutos- ja lopetuslausunnot
 • lyhytkestoiset opinnot (korkeintaan 6 kk ja muiden ehtojen täyttyessä)
 • yritystoiminnan aloittaminen työttömänä
 • omassa työssä työllistymisen aloittaminen työttömänä
 • työnhakumatka EU-/ETA-maassa
 • työssäolovelvoitteiden täyttyminen

Lausunto tai selvityspyyntö annetaan 14 vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Asiantuntijakäsittely

Asiantuntijakäsittelyssä tehdään lausunnot näissä tilanteissa:

 • työnhakijan status
  • yritystoiminta
  • omassa työssä työllistyminen
  • palkaton työskentely
  • opinnot
 • työvoimapoliittisesti moitittava menettely
  • työsuhteen päättyminen (muu kuin määräaikainen työ tai tuta-syyt)
  • työstä kieltäytyminen
  • palvelusta kieltäytyminen
  • palvelun keskeyttäminen
  • työllistymissuunnitelman laiminlyönti ja laatimisesta kieltäytyminen
  • ei saavu varattuun tapaamiseen
  • alle 25-vuotiaiden nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäminen ja koulutushakuvelvollisuuden laiminlyönti
 • laskutuspalvelun kautta työskentely

Asiantuntijalausuntojen keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 24 kalenteripäivää (tilanne perjantaina 19.4.2024). Voit seurata asiasi käsittelyn etenemistä Oma asiointi -palvelussa. Huomioithan, että käsittely perustuu saapumisjärjestykseen eikä käsittelyä voi kiirehtiä soittamalla puhelinpalveluun tai asioimalla TE-toimistossa tai kuntakokeilussa.

Kirjaamoon lähetetty sähköposti

Pyrimme käsittelemään kirjaamoon lähetetyt sähköpostiviestit kolmen päivän kuluessa siitä, kun viesti on saapunut kirjaamoon.

Työkokeilu

Työkokeilusopimusten käsittelyaika on noin 2 viikkoa siitä, kun työnhakutietosi ovat kunnossa ja työkokeilusopimus on toimitettu TE-toimistoon.

Palkkatuki

Uudenmaan TE-toimisto käsittelee sähköisesti saapuneet suomi.fi-tunnisteilla tehdyt palkkatukihakemukset niiden saapumisjärjestyksessä niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 10 arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Paperisena tai skannattuna toimitettujen palkkatukihakemusten kohdalla tulee varautua arviolta noin kolmen viikon käsittelyaikaan, loma- ja ruuhka-aikoina pidempäänkin. Työsuhde voi alkaa vasta kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen.

Starttiraha

Starttihakemuksen käsittelyaika on noin 2 viikkoa siitä, kun kaikki päätöksen tekemiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat on toimitettu TE-toimistoon. Starttirahaa kannattaa hakea verkossa, jossa voi myös seurata hakemuksen käsittelyä. Tämän jälkeen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluiden asiantuntija ottaa yhteyttä starttirahan hakijaan.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella liittyvät käsittelyajat ovat noin 2 viikkoa siitä, kun lomakkeet on toimitettu TE-toimistoon. Kesäaikaan käsittelyajat saattavat pidentyä opiskelijavalintojen julkaisuista johtuen.

Matka- ja yöpymiskustannukset ja liikkuvuusavustus

Matka- ja yöpymiskustannusten ja liikkuvuusavustuksen käsittelyaika on 30 vuorokautta siitä, kun hakemus on saapunut TE-toimistoon.

Asiakkaiden lähettämä kirjeposti

 • TE-toimistoon lähetetty posti (PL 1003, 00521 HELSINKI) käsitellään 30 päivän kuluessa. Tässä ajassa esim. todistusjäljennökset kirjataan asiakkaiden tietoihin saapuneeksi.
 • Posti kirjataan saapuneeksi vastaanottopäivänä.

Päivitetty: 22.04.2024