Uudenmaan TE-toimiston uutiskirje

Tietosuojaseloste, Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §. Laatimispäivä 19.7.2019.

1 Rekisterinpitäjä

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

PL 1003,  00521 Helsinki

Puhelinvaihde: 0295 040 000

2 Yhteyshenkilö rekisterissä koskevissa asioissa

Viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen

PL 1003, 00521 Helsinki

jutta.valkeinen@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Uudenmaan TE-toimiston uutiskirjerekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Uudenmaan TE-toimiston uutiskirjeiden lähettämiseen. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Uutiskirjeen palvelun tarjoajan tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

  • Sähköpostiosoite
  • Nimi
  • Organisaatio ja/tai asema

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan TE-toimiston yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajien ja uutiskirjeen tilaajien ilmoittamista tiedoista sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tiedot sijaitsevat fyysisesti alihankkijan palvelimella tai laitteistolla.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Uutiskirjeen palvelun tarjoajan tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Järjestelmän käyttöoikeudet on rajattu Uudenmaan TE-toimiston viestintään.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksensa peruuttamalla tilaus tai ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Tietoja voidaan myös poistaa yhteistyökumppanuuden loppumisen vuoksi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.