Maahanmuuttaja

Voit tutustua Suomessa asumiseen ja työskentelyyn Ymmärrä Suomea -videoiden avulla. Videoiden kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, venäjä, arabia, somali, dari, kurmandzi, sorani, thai, kiina, tigrinja, viro ja ranska.  Katso videot Kotona Suomessa -kanavalta:

Työnhakijaksi ilmoittautuminen

Katso ohjeet työnhakijaksi ilmoittautumiseen:

Työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus

Lue maahanmmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta ja palveluista:

SIMHE-ohjaus ja -neuvonta korkeakoulutetuille maahanmuuttaneille

Henkilökohtaista ohjausta ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneille maahanmuuttaneille sopivien ura- ja koulutusmahdollisuuksien löytymiseksi Suomessa. SIMHE-ohjaukseen voivat hakea kaikki Uudenmaan seudulla asuvat korkeakoulutetut maahanmuuttajat.

Palvelun toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Työllisyyden kuntakokeilut

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3. ja päättyvät 30.6.2023. Kokeilujen aikana osa TE-palveluiden asiakkaista asioi pääasiassa oman kotikuntansa työllisyyspalveluissa ja osa asiakkaista jatkaa Uudenmaan TE-toimiston asiakkaana. Lue lisää Työllisyyden kuntakokeiluista Uudellamaalla:

Päivitetty: 18.08.2023