Nylands arbets- och näringsbyrå, Vanda


​​Adress:
Vernissagatan 1, 01300 Vanda, Våning 5

Öppet:
Vardagar kl. 9–16

Telefonservice

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagskunder, Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (vardagar kl. 9.00-16.15)

E-post:
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

Uppdaterad: 23.04.2024