null Työllisyyskatsaus: Myös pitkäaikaistyöttömien määrä nyt kasvussa Uudellamaalla

Uudenmaan elinkeino­-, liikenne­- ja ympäristökeskuksen (ELY-­keskuksen) kuntien alueella oli tammikuun lopussa yhteensä 72 025 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 446 (0,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (16 781) ja erityisasiantuntijoiden (11 790) ammattiryhmissä. Ilman ammattia olevien työttömien määrä kasvoi edelleen merkittävästi. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 8,4 %.

Alle 25­-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6525, mikä on 122 (­-1,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 22 543, mikä on 278 (1,2 %) enemmän kuin vuoden 2019 tammikuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 12 931, mikä on 520 (­-3,9%) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna. On huomioitavaa, että ulkomaalaisten työttömien lasku on voimistunut viime kuukausina.

Uusia avoimia työpaikkoja oli tammikuun aikana haussa 33496 eli 5 179 (18,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyjien (2 469 paikkaa), rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden (1 764), lähihoitajien (1 491), toimisto­- ja laitossiivoojien (1 371) sekä rakennusalan avustavien työntekijöiden (1 095) nimikkeissä.

Tiedot ilmenevät työ­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 72 025
  • Työttömiä 446 (0,6 %) viime vuotta enemmän
  • Työvoiman kysyntä edelleen kasvussa
  • Ulkomaalaisten työttömien määrä vähenee
  • Ilman ammattia olevien työttömien määrä kasvaa edelleen
  • Palveluiden käyttö jatkuvassa laskussa

Lue Uudenmaan tammikuun 2020 työllisyyskatsaus (pdf) kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta. Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta (pdf) on julkaistu tammikuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.