null Työvoimapalveluiden määrärahat supistuneet Uudellamaalla

Uudenmaan ELY-keskuksella on vuonna 2024 käytettävissä työvoimapalveluiden hankintaan 91,6 miljoonaa euroa. Summa on noin 35 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Määrärahalla tuotetaan työvoimakoulutusta ja valmennuksia sekä myönnetään palkkatukea ja starttirahaa työssä käyville henkilöille. Vuoden 2024 määrärahasta yli 90 prosenttia on jo varattu käynnissä olevien palvelujen järjestämiseen tai tukien maksamiseen.

Valtion työllisyysmäärärahoilla ELY-keskus ostaa palveluja Uudenmaan TE-toimiston ja Uudenmaan työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaille. Harkinnanvaraisia palveluita ja tukia, kuten palkkatukea, starttirahaa, valmennuksia ja koulutusta voidaan tarjota vain alueelle myönnettyjen määrärahojen mukaisesti. Määrärahojen niukkuus rajoittaa harkinnanvaraisten palveluiden tarjontaa. Vaikka palveluita pysyy valikoimassa, joudumme supistamaan niiden tarjontaa loppuvuoden 2024 ajaksi. Palvelujen ja tukien riittävyyttä seurataan tiiviisti, ja käyttämättömät määrärahat kohdennetaan uudelleen tarpeen mukaan.

Supistukset eivät koske kaikkia palveluita. Seuraavat palvelut tulevat olemaan edelleen tarjolla:

  • tutkintoon tai sen osiin valmistava työvoimakoulutus
  • palkkatuki velvoitetyöllistämiseen
  • työllistämistuki 55 vuotta täyttäneille
  • työttömille työnhakijoille myönnettävä starttiraha

Määrärahatilanne on haastava kaikkialla Suomessa, mutta pyrimme mahdollisimman tehokkaasti vastaamaan alueen työvoima- ja yritystarpeisiin käytettävissä olevilla resursseilla.

Lisätietoja:     

Yksikön päällikkö Jarkko Tonttila, p. 0295 021 044
Kehittämispäällikkö Elina Korpi, p. 0295 036 207

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Päivitetty: 20.06.2024