null Uudenmaan TE-toimiston aktiivinen piilotyöpaikkojen metsästys tuotti tulosta

Nykyaikana suuri osa työpaikoista on niin sanottuja piilotyöpaikkoja, jotka eivät koskaan tule julkiseen hakuun. Työpaikka täytetään, mikäli sopiva henkilö osaa tarjota oikeanlaista osaamistaan yrityksessä olevaan sen hetkiseen tarpeeseen.  

Työnhakijoiden lisäksi myös Uudenmaan TE-toimisto on erittäin kiinnostunut piilotyöpaikkojen kartoittamisesta. Piilotyöpaikkoja etsitään jatkuvasti, sillä Uudenmaan TE-toimistolla on loistava mahdollisuus toimia menestyksekkäänä välikätenä työttömien työnhakijoiden ja rekrytointitarpeessa olevien työnantajien kohtaamisessa.  

"Tänä syksynä piilotyöpaikkojen metsästämistä alettiin tehdä vielä paljon organisoidummin ja määrätietoisemmin. Perustimme määrämittaisen P.U.L.I.N.A.-nimeä kantavan projektin, jonka tarkoituksena oli piilotyöpaikkojen löytäminen ja niiden täyttäminen sopivilla työnhakijoilla", Uudenmaan ELY-keskuksen johtava asiantuntija Olli Päärnilä kertoo.

P.U.L.I.N.A.-projektia (Puhelimella Uusien Liidien Intensiivinen Nappaaminen Aloittain) varten Uudenmaan TE-toimistoon palkattiin työttömien joukosta kuusi määräaikaista projektityöntekijää, joista kolmen työnkuvaan kuului soittaa mahdollisille rekrytointitarpeessa oleville yrityksille, kartoittaa tilannetta ja välittää tietoa siitä, miten Uudenmaan TE-toimisto voi olla apuna yritysten rekrytointiprosesseissa.  

"Kartoitushaastatteluja ehdittiin tehdä neljä kuukautta kestäneen projektin aikana noin 2000 kappaletta. Noin 350 yrityksellä havaittiin rekrytointitarve, jonka täyttämiseen meiltä haluttiin apua. Joka kuudes soitto tuotti siis tulosta, mikä on aika mainio juttu!"  

Yhteyttä otettiin sellaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka olivat alansa kannattavimpia tai nopeimmin kasvavia. Eniten kartoitushaastatteluja kohdistui tukku- ja vähittäiskaupan sekä ravitsemistoiminnan päätoimialoille.  

"Piilotyöpaikkojen kartoittamisen lisäksi hyvää oli myös se, että saimme kontaktoitua paljon sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole ennen olleet meidän asiakkaitamme. Monet työnantajat olivat tosi innoissaan kuullessaan palveluistamme ja rekrytointiavustamme", Olli Päärnilä toteaa.  

Jatkossa samankaltaista yrityksiin kohdistuvaa puhelinhaastattelu- ja kartoitustyötä haluttaisiin ryhtyä jalkauttamaan yleiseksi työtavaksi Uudenmaan TE-toimiston yrityspalveluissa.  

"Näin onnistuneesta projektista täytyy ottaa tietenkin hyöty irti! Tällaisen mallin voisi ottaa käyttöön osaksi omaa asiantuntijan perustyötä. Toivon, että jatkossa voisimme tehdä samankaltaista kartoitusta sisäisenä työnä joihinkin tiettyihin toimialoihin liittyen."