Aktuellt

« Tillbaka

Experter inom asbestrivning utexamineras idag

Arbetskraftsutbildningen "Kvalificering för asbestrivningsarbete" vid Vamia i Vasa tar slut i dag.

En grupp arbetssökande inom byggnadsbranschen har studerat drygt en och en halv månad under ledning av Toni Karjala: både teori och lagstiftning, men också praktiskt asbestrivningsarbete på en asbestrivningsbana. Målsättningen är att ge deltagarna sådan kunskap och kompetens att de tryggt kan utföra asbestrivningsarbete och på ett sätt som är godkänt av arbetarskyddsmyndigheten. Det är frågan om en tredje asbestrivningsutbildning.

Utbildningen har ordnats på initiativ av arbetsgivarna inom byggnadsbranschen, eftersom det råder brist på experter inom branschen. I alla hus som är byggda före år 1994 bör det enligt lagen före rivningsarbete göras en asbestkartläggning. Om det finns asbest i konstruktionen, måste rivningsarbetet utföras av en expert och som asbestrivningsarbete.

Praktiska asbestrivningsövningar har utförts i Vamias utrymmen med en simulerad asbestrivningsbana, eftersom asbest är ett så farligt ämne att rivningen inte kan övas på en riktig byggplats.

- En asbestrivningsarbetsplats ska avskärmas, dvs. isoleras från övriga utrymmen, och dit går man via en tredelad sluss. Utrymmena ska isoleras luftmässigt från varandra med hjälp av undertrycksreglering. Övriga asbestrivningsmetoder är till exempel: användning av asbestrivningspåse, borttagning som helhet, våtblästring, berättar lärare Toni Karjala.

De studerande är nöjda med utbildningen, som upplevts lämpligt intensiv och utmanande. Under studietiden har det också varit möjligt att avlägga eller uppdatera olika tillståndskort och certifikat (arbetssäkerhetskort, certifikat för heta arbeten, FHJ1 -kort) och alla deltagare går även igenom en hälsogranskning för asbestrivningsarbetare. Därmed har de alla färdigheter att inleda arbetet inom branschen genast efter avslutad utbildning.

- Jag jobbade inom andra branscher ett par år och sökte till arbetskraftsutbildningen för att uppdatera och komplettera mina kunskaper inom byggnadsbranschen. Jag har fått mycket ny kunskap och kompetens under den här utbildningen, konstaterar Johannes, en av deltagarna.

Återanvändning av asbest har varit förbjudet enligt lag redan för 25 år sedan. Trots det har det konstaterats asbestsjukdomar hos personer som har inlett sin arbetskarriär efter detta. Det bevisar att skyddet inte varit tillräckligt. En ny striktare lagstiftning gällande asbestrivningsarbete trädde i kraft 2016. (Källa: Arbetshälsoinstitutet, ttl.fi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Studerande Johannes (till vänster) och utbildare Toni vid Vamia. Bakom sig har de en tredelad slusstunnel, via vilken man går in i den egentliga undertrycksreglerade avdelningen.


E-
tjänster