Tjänster för unga

Du som är ung – ta tag i möjligheterna!Nuoria ulkona kävelemässä

Visste du att sysselsättningsläget inom området för Österbottens TE-byrå (=Österbotten och Mellersta Österbotten) hör till de bästa i hela landet? Vårt område erbjuder mångsidiga arbets- och utbildningsmöjligheter. På den här sidan hittar du information om dessa möjligheter.

Om du inte vet var du ska börja eller behöver anvisningar och hjälp även med övriga ärenden förutom jobbsökningen, börja med Navigatorn (ohjaamot.fi)

Via länkarna nedan hittar du till den information du önskar:

Jobbsökning

Det viktiga i jobbsökningen är att du är aktiv och börjar göra saker i ett tidigt skede. Det lönar sig att börja söka arbete redan i god tid innan du får din examen eller innan ditt tidsbundna arbetsförhållande upphör. I jobbsökningen lönar det sig att använda många olika kanaler och också söka de s.k. dolda arbetsplatserna. Det betyder att du kan kontakta intressanta arbetsgivare direkt och söka arbete hos dem fast de för tillfället inte skulle ha någon ledig arbetsplats utannonserad. Sociala medier, speciellt Linkedin, är nuförtiden också viktiga i jobbsökningen.

Känner du redan till Jobbmarknaden? Där kan du se alla lediga arbetsplatser och hitta information och tjänster utan att registrera dig. Som registrerad användare kan du skapa en jobbsökarprofil och då får du förslag om lediga arbetsplatser som passar just för din kompetens. I tjänsten kan du själv välja vilka uppgifter du publicerar så att arbetsgivarna ser dem.

Träningar

TE-tjänster ordnar regelbundet olika träningar, som hjälper dig i jobbsökningen. Jobbsökarträningarnas längd är vanligen fem dagar. Om du behöver mera hjälp och stöd för att planera din framtid, lönar det sig att delta i en karriärträning som varar från en till två månader. Både jobbsöknings- och karriärträningar är gruppträningar och de ordnas både som nätundervisning och närundervisning.

Om du behöver personlig vägledning som stöd för din jobbsökning, kan du använda dig av arbetsträning.

Jobbsöknings- och karriärträningar som är i sökning hittar du i vår evenemangskalender:

Lönesubvention

Om du har varit arbetslös en längre tid har du möjlighet till lönesubvention. Lönesubvention betalas till arbetsgivare som anställer en arbetssökande som varit arbetslös en längre tid. Diskutera om dina möjligheter till lönesubvention med en expert på TE-tjänsterna.

Arbetsprövning

Arbetsprövning är en möjlighet som det lönar sig att komma ihåg till exempel om du har utbildat dig till ett yrke men du inte ännu har någon erfarenhet inom branschen. Med hjälp av arbetsprövningen kan du visa din kompetens åt arbetsgivaren och därigenom kan du ha möjlighet att få arbete med lönesubvention eller utan. Arbetsprövningen är också ett bra sätt för att bekanta sig med något yrke eller en bransch innan du söker dig till en utbildning.

Studier och utbildning

Utan yrkesutbildning är det svårt att få arbete på dagens arbetsmarknad. Med en och samma examen klarar man sig inte nödvändigtvis under hela sin yrkeskarriär, utan man måste utveckla sin kompetens under hela arbetskarriären. Man talar ju om livslångt lärande. Man kan utveckla sin kompetens på många olika sätt, till exempel genom frivilliga studier med utkomstskydd för arbetslösa eller utan det, genom läroavtalsutbildning eller genom arbetskraftsutbildning.

Yrkesvals- och karriärvägledning

Från TE-tjänsternas yrkesvals- och karriärvägledningstjänster får du stöd när du funderar på ditt yrkesval, planerar utveckling av din kompetens eller överväger att byta yrke. Vid yrkesvals- och karriärvägledning kan du med hjälp av psykologen i lugn och ro stanna upp för att fundera på dina egna önskemål, visioner, tankar och tillvägagångssätt. Du kan fundera på din yrkesbana, utmaningar och starka sidor på den yrkesbanan samt uppmärksamma dig på eventuella hinder för planeringen.

Navigatorn

Söker du arbete, funderar du på utbildnings- eller karriäralternativ eller grubblar du över hur du ska börja planeringen av din framtid? Besök Navigatorn! Navigatorn ger mångsidig hjälp i frågor som gäller arbete, utbildning och vardag.

Du behöver inte boka tid på förhand. Du behöver bara besöka närmaste Navigatorn. Navigatorn söker den rätta hjälpen för dig.

Hitta din närmaste Navigator:

Utkomstskydd för arbetslösa under 25 år

Andra stadganden om utkomstskyddet för arbetslösa gäller dig som är under 25 år och inte har någon yrkesutbildning.

Sommarjobbsguide

Det är dags att söka sommarjobb! Läs våra bästa tips: 

Uppdaterad: 19.02.2024