Österbottens TE-byrås kontaktuppgifter

Kundservice

Vi rekommenderar att du sköter ärenden via våra E-tjänster. Om du inte kan anlita E-tjänster kan du använda skyddad post  när du skickar post med personliga uppgifter.

Österbottens TE-byrås registraturskontor:
Postadress: PB 66, 65101 Vasa
registratur.osterbotten@te-byran.fi

Vänligen observera att e-post är en oskyddad förbindelse. Förmedla bilagor med personliga uppgifter i första hand via E-tjänster. Du kan också använda skyddad e-post för att skicka konfidentiella meddelanden för att uträtta dina ärenden. Det går att bifoga bilagor till meddelandet.

Landsomfattande telefonservice för kunder

Personkunder-landsomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (kl. 9.00-16.15)

Personal customers-national phone services:
tel. 0295 020 713 (Mon-Fri 9 a.m. to 4.15 p.m.)

Arbetsgivare och företagskunder:

tel. 0295 056 001 (kl. 9.00–16.15)
foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi

 

Österbottens arbets- och näringsbyrås lednings kontaktuppgifter

direktör Juha Nummela, tfn 0295 056 128

Arbetsförmedlings- och företagstjänster, 
servicedirektör
Perttu Kellomäki, tfn 0295 056 088

Tjänster för kompetensutveckling och Tjänster för stödd sysselsättning,
servicedirektör
 Elina Pihlaja, tfn 0295 056 143

e-postadresser: fornamn.efternamn@te-byran.fi

Mediakontakter

information.osterbotten@te-byran.fi

Verksamhetsställen

Öppettider och besöksadresser hittas på verksamhetsställenas egna sidor.

 

Sociala medier

Facebook-logo   Twitter-logo   Instagram-logo   LinkedIn-logo   YouTube-logo   TikTok-logo

Uppdaterad: 21.11.2023