Kontaktuppgifter

Kundservice

Vi rekommenderar att du sköter ärenden via våra E-tjänster. Om du inte kan anlita E-tjänster kan du använda skyddad post https://turvaviesti.te-toimisto.fi/ när du skickar post med personliga uppgifter.

Österbottens TE-byrås registraturskontor:
Postadress: PB 66, 65101 Vasa
registratur.osterbotten@te-byran.fi

Telefonservice för kunder

Personkunder-riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (kl. 9.00-16.15)

Personal customers-national phone services:
tel. 0295 020 713 (Mon-Fri 9 a.m. to 4.15 p.m.)

Arbetsgivare och företagskunder:
tel. 0295 056 001 (kl. 9.00–16.15)
foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi

Samtalavgifter

Verksamhetsställen

Öppettider och besöksadresser hittas på verksamhetsställenas egna sidor.

Mediakontakter

information.osterbotten@te-byran.fi

 

E-
tjänster


>> Vanliga frågor