Omställningsskydd

Omställningsskyddet syftar till att arbetstagare som av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker blivit uppsagda/permitterade eller visstidspermitterade ska få ett nytt arbete snabbare.

Omställningsskyddet innefattar ledighet med lön som den uppsagda beviljas för att söka ett nytt arbete, effektivare information från arbetsgivarens sida, en handlingsplan som görs i samarbete med personalen och en sysselsättningsplan som görs med arbets- och näringsbyrån.

 

Mer information om arbetsgivarens skyldigheter och arbets- och näringsbyråns tjänster i samband med omställningsskyddssituationer (tyomarkkinatori.fi)

Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå sköts omställningsskyddsärenden av Anne Mäkipeura, tfn 0295 056 120, anne.makipeura@te-byran.fi

Uppdaterad: 06.07.2023