Arbetsgivare

Arbets- och näringsbyrån betjänar arbetsgivare

Telefonnumret till företagsservicen är 0295 056 001 och e-postadress är foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi

Österbottens arbets- och näringsbyrå är expert på sitt områdes arbetsmarknad och har arbetsförmedling som sin viktigaste uppgift. Arbets- och näringsbyrån erbjuder arbetsgivare mångsidig service inom såväl rekrytering, utveckling som minskning av personalen.

För rekrytering kan du utnyttja följande tjänster:

  • mottagande och publicering av lediga arbetsplatser via överenskomna kanaler, rådgivning i besättandet av arbetsplatser samt sökande av lämpliga kandidater och presentation av dem för arbetsgivaren
  • utbildning av arbetstagare direkt för arbetsgivarens behov (samanskaffningsutbildning)
  • internationell arbetsförmedling (EURES-service)
  • möjlighet att ordna rekryteringsevenemang

Det lönar sig att lägga ut lediga platser på webbplatsen, där informationen når ut till ett stort antal aktiva arbetssökande:

Du kan använda dig av arbets- och näringstjänsternas webbtjänster när som helst på dygnet genom E-tjänster.

 

På andra webbplatser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 18.08.2023