Arbetsgivare

Arbets- och näringsbyrån betjänar arbetsgivare

Telefonnumret till företagsservicen är 0295 056 001 och e-postadress är foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi

Österbottens arbets- och näringsbyrå är expert på sitt områdes arbetsmarknad och har arbetsförmedling som sin viktigaste uppgift. Arbets- och näringsbyrån erbjuder arbetsgivare mångsidig service inom såväl rekrytering, utveckling som minskning av personalen.

För rekrytering kan du utnyttja följande tjänster:

  • mottagande och publicering av lediga arbetsplatser via överenskomna kanaler, rådgivning i besättandet av arbetsplatser samt sökande av lämpliga kandidater och presentation av dem för arbetsgivaren
  • utbildning av arbetstagare direkt för arbetsgivarens behov (samanskaffningsutbildning)
  • internationell arbetsförmedling (EURES-service)
  • möjlighet att ordna rekryteringsevenemang

Det lönar sig att lägga ut lediga platser på webbplatsen, där informationen når ut till ett stort antal aktiva arbetssökande:

Du kan använda dig av arbets- och näringstjänsternas webbtjänster när som helst på dygnet genom E-tjänster.

Internationell arbetsförmedling

Eures-rådgivare Marko Laukas, tfn 0295 056 247, marko.laukas@te-byran.fi, hjälper med rekryteringen i alla EU- och EES-länder.

RekryteringsUtbildning

RekryteringsUtbildning är att bra alternativ om du inte hittar kompetenta medarbetare. Utbildningen skräddarsys för företagets behov. Den omfattar både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet och arbetspraktik. De som klarar utbildningen får jobb i företaget.

Utbildningen finansieras av arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen. Arbetsgivarens andel är 30 procent av totalpriset enligt upphandlingskontraktet.

Österbottens TE-byrå har tillsammans med företagen satsat på anskaffning av ny arbetskraft genom RekryteringsuUbildning. Vi har utvecklat en flexibel modell och via den kan vi utbilda nya arbetstagare, både enstaka personer och större grupper; t.o.m. 10-15 nya arbetstagare per gång. Samarbetet med utbildarna löper bra. Efter utbildningen är sysselsättningsprocenten 100 %.

Läs hurdana erfarenheter Kosila och Veslatec, två helt olika företag, har om RekryteringsUtbildning:

Lönesubvention

Som arbetsgivare kan du få lönesubvention om du anställer en arbetslös arbetssökande som är svår att sysselsätta på grund av bland annat lång arbetslöshet, bristfällig yrkeskompetens, skada eller sjukdom.

OBS! Det lönar sig att ansöka om lönesubvention elektroniskt, eftersom behandlingstiden för den elektroniska ansökan är endast ca en vecka.  Om du skickar en pappersansökan måste du vara beredd på att behandlingstiden är mycket längre. Även utbetalningen av lönesubvention sker smidigare, när den ursprungliga ansökan om lönesubvention har lämnats in elektroniskt.

FöretagsFinland -telefonservicen rådgiver och assisterar kunder i att fylla i elektroniska ansökningar:

Omställningsskydd

Omställningsskyddet syftar till att arbetstagare som av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker blivit uppsagda/permitterade eller visstidspermitterade ska få ett nytt arbete snabbare.

Omställningsskyddet innefattar ledighet med lön som den uppsagda beviljas för att söka ett nytt arbete, effektivare information från arbetsgivarens sida, en handlingsplan som görs i samarbete med personalen och en sysselsättningsplan som görs med arbets- och näringsbyrån.

Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå sköts omställningsskyddsärenden av

Anne Mäkipeura, tfn 0295 056 120, anne.makipeura@te-byran.fi