Vår kundservice

Bekanta dig med de detaljerade anvisningarna gällande ärendehantering för de olika kundgrupperna på de följande sidorna. Öppethållningstiderna för våra kontor hittar du under varje kontors egna sidor (Kontaktuppgifter och öppethållningstider i navigationen till vänster).

Webbtjänster

Vi rekommenderar användningen av webbtjänster. Det är det snabbaste och behändigaste sättet att sköta ärenden. Logga in i tjänsten genom att klicka på E-tjänster -knappen.

OBS! Kom i håg att alltid ha dina nätbankskoder med dig när du sköter ärenden via TE-tjänsterna!

Telefontjänster

Tjänster för personkunder: 0295 025 510, vardagar kl. 9.00-16.15

Arbetsgivar- och företagstjänster: 0295 056 001, vardagar kl. 9.00-16.15

E-post

registratur.osterbotten@te-byran.fi

Kundrelationen till arbets- och näringsbyrån är sekretessbelagd information. Därför svarar vi med e-post endast på frågor av allmän natur. Vid behov kan arbets- och näringsbyrån svara med skyddad e-post på frågor som gäller kundrelationen. Om du behöver skicka sekretessbelagda meddelanden och bilagor till TE-byrån, men du har inte möjlighet att använda Mina e-tjäster, kan du skicka ditt meddelande genom att använda skyddad e-post.

Sociala medier

 Facebook-logo    Twitter-logo    Instagram-logo    LinkedIn-logo    YouTube-logo

 

Post

Du kan skicka post åt oss. Postadresserna hittar du på kontorens egna sidor (navigeringen till vänster: Kontaktuppgifter). Dessutom finns på varje kontor en kundpostlåda, dit du kan lämna post.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20.10.2023