Kommunförsök för sysselsättning

Kommunförsöken som gäller främjande av sysselsättningen inleds den 1 mars 2021 och upphör den 3i december 2024.

Alla kommuner i Mellersta Österbotten är med i kommunförsöket i Karlebyregionen.

När kommunförsöket har inletts blir en del av jobbsökarkunderna kunder hos kommunerna och en del blir kvar hos TE-byrån. När kunden överförs till kommunförsöket, ansvarar i huvudsak kundens hemkommun för kundens tjänster.  Under kommunförsöket erbjuds arbetsgivarkunderna fortfarande arbetsgivar- och företagstjänster från TE-byrån.

Allmän information om kommunförsök för sysselsättning

Du behöver inte själv ta reda på om du är kund inom kommunförsöket. På TE-tjänsternas riksomfattande webbsidor hittar du tilläggsuppgifter bl.a. om det hur man informerar de kunder som överförs till kommunerna.

Anvisningar för att uträtta ärenden och tilläggsinformation

Kommunerna som är med i försöket ansvarar för att ge anvisningar till sina egna kunder. Om du blir kund hos din egen hemkommun, är kommunen därefter i kontakt med dig.
Anvisningar om att sköta ärenden, kontaktuppgifter och information om de tjänster som kommunerna erbjuder hittar du i fortsättningen på Karleby stads webbplats

 

 

Uppdaterad: 18.08.2023