Att trygga sin utkomst i början av företagandet

Startpeng

Startpeng kan med vissa villkor betalas till blivande företagare. Startpeng - ett stöd för en blivande företagare (tyomarkkinatori.fi)

I startpengsärenden ta kontakt med Österbottens arbets- och näringsbyrås startpengsakkunniga:

  • Hannu Ollikkala tfn 0295 056 138 (Vasaregionen, Kyrolandet och Sydösterbotten)
  • Robin Ahlfors tfn 0295 056 375 (Karleby, Jakobstad och Kaustby)

 

En arbetslös arbetssökande kan starta eget och samtidigt få arbetslöshetsstöd

Om du är företagare eller sysselsätter dig själv på annat sätt som bisyssla kan du ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa, men dina inkomster påverkar beloppet. Fyra månader efter att företagsverksamheten inletts görs en bedömning om huruvida företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla. Du kan få utkomstskydd för arbetslösa under dessa fyra månader om förutsättningarna för det uppfylls. Du ska till exempel söka och vara beredd att ta emot heltidsarbete och hålla din jobbsökning i kraft. Företagsverksamhet är inte ett godtagbart skäl att tacka nej till exempel till arbete eller sysselsättningsfrämjande tjänster som erbjuds. Om företagsverksamheten efter fyra månader bedöms vara huvudsyssla upphör din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om din företagsverksamhet betraktas som bisyssla kan du ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa. 

Uppdaterad: 06.07.2023