Kaustby

 

Kappelintie 13, 69600 KAUSTBY

 

Öppethållningstider:

mån 9-12 utan tidsbokning, andra tider endast med tidsbokning.

De kunder som kommer utan tidsbokning betjänas av sakkunnig. Hon/han ger vägledning i att söka jobb och att använda nättjänster samt tar emot dokument.

Post kan lämnas i postlådan nära ingången.

 

Landsomfattande telefonbetjäning mån–fre kl. 9.00–16.15

0295 056 001 (arbetsgivar- och företagstjänster)

0295 025 510  (personkunder)

e-post: registratur.osterbotten@te-byran.fi

Uppdaterad: 02.01.2023