Kaustby

 

Kappelintie 13, 69600 KAUSTBY
e-post: registratur.osterbotten@te-byran.fi

 

Öppethållningstider:

mån 9-12 utan tidsbokning, andra tider endast med tidsbokning.

De kunder som kommer utan tidsbokning betjänas av sakkunnig. Hon/han ger vägledning i att söka jobb och att använda nättjänster samt tar emot dokument.

Post kan lämnas i postlådan nära ingången.

 

OBS. Kontoret betjänar endast med tidsbokning i juli 

 

Landsomfattande telefonbetjäning mån–fre kl. 9.00–16.15:

tel. 0295 025 510  (personkunder)

Arbetsgivare och företagskunder:

tel. 0295 056 001 (kl. 9.00–16.15)
foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi

 

Uppdaterad: 13.06.2024