Kaustby

 

Kappelintie 13

Postadress: PB 14, 69601 KAUSTBY

Öppethållningstider:

mån 9-12 och 13-16 utan tidsbokning, andra tider endast med tidsbokning.

OBS! Kundmottagning endast med tidsbokning under hela juli.

Post kan lämnas i postlådan nära ingången.

 

Landsomfattande telefonbetjäning mån–fre kl. 9.00–16.15

0295 056 001 (arbetsgivar- och företagstjänster)

0295 025 510  (personkunder)

e-post: registratur.osterbotten@te-byran.fi