Blivande företagare

Planerar du på att starta eget?

Experthjälp erbjuds

Allt börjar från en affärsidé. För att testa affärsidén och att utarbeta en affärsverksamhetsplan får du gratis hjälp från det lokala utvecklingsbolaget/nyföretagscentrumet.

Utvecklingsbolag och nyföretagarcentraler

•    Nyföretagscentrum Startia, Vasa region (vasek.fi)
•    KOSEK, Karlebynejdens Utveckling Ab 
•    Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia 
•    Kaustby regionens företagstjänster 
•    Utvecklingsbolag Dynamo, Närpes
•    Kristinestads näringlivscentral

Från FöretagsFinland får du information och rådgivning om grundandet av ett företag:

ELY-centralen erbjuder hjälp i bedömning av affärsidén, likaså som utbildning för att inleda och administrera företagsverksamheten. ELY-centralen kan också finansiera verksamheten hos ditt företag i inledningsskedet, ordna utbildning och mångsidigt utveckla företagsverksamhet genom olika utvecklingsprogram. ELY-centralens tjänster är avgiftsbelagda.

 

Uppdaterad: 18.08.2023