Blivande företagare

Planerar du på att starta eget?

Experthjälp erbjuds

Allt börjar från en affärsidé. För att testa affärsidén och att utarbeta en affärsverksamhetsplan får du gratis hjälp från det lokala utvecklingsbolaget/nyföretagscentrumet (länkarna till höger)

Från FöretagsFinland (länken till höger) får du information och rådgivning om grundandet av ett företag.

ELY-centralen erbjuder hjälp i bedömning av affärsidén, likaså som utbildning för att inleda och administrera företagsverksamheten. ELY-centralen kan också finansiera verksamheten hos ditt företag i inledningsskedet, ordna utbildning och mångsidigt utveckla företagsverksamhet genom olika utvecklingsprogram. ELY-centralens tjänster är avgiftsbelagda. Ytterligare information eller tfn 0295 028 500

Att trygga sin utkomst i början av företagandet

Startpeng

Startpeng kan med vissa villkor betalas till blivande företagare. Läs mer

I startpengsärenden ta kontakt med Österbottens arbets- och näringsbyrås startpengsakkunnig: Hannu Ollikkala, 0295 056 138, (Vasaregionen, Kyrolandet och Sydösterbotten) eller Johanna Leponiemi-Sandvik, 0295 056 205, (Karleby, Jakobstad och Kaustby/svenskspråkiga kunder)

En arbetslös arbetssökande kan starta eget och samtidigt få arbetslöshetsstöd

Läs mer

 

Företagarutbildning

Företagarutbildningen ger ett kompakt paket med aktuell och mångsidig information om företagande och om parter som främjar företagsamhet. Företagarutbildning är kostnadsfri.