Så här inleder du jobbsökning och uträttar ärenden i fortsättningen

Du kan anmäla dig som arbetssökande vid TE-tjänster även om du inte är arbetslös.
 

Inled jobbsökning

Anvisningar för arbetslös arbetssökande

Anvisningar för permitterade

Som kund vid TE-tjänster

Chat- och telefonservice för personkunder

 

Lokala tjänster

Lokala tjänster är avsedda endast för Österbottens TE-byrås kunder och de kompletterar de riksomfattande TE-tjänsterna.

 

Har du ännu frågor?

Uppdaterad: 18.08.2023