Arbetssökande

Så här inleder du jobbsökning och uträttar ärenden i fortsättningen

Du kan anmäla dig som arbetssökande vid TE-tjänster även om du inte är arbetslös.

Inled jobbsökningMina e-tjänsterAnvisningar för arbetslös arbetssökandeOm du blir arbetslösAnvisningar för permitteradeOm du blir permitteradSom kund vid TE-tjänsterSå sköter du ärenden med ossChat- och telefonservice för personkunderTTelefonservice för personkunder

Lokala tjänster

Lokala tjänster är avsedda endast för Österbottens TE-byrås kunder och de kompletterar de riksomfattande TE-tjänsterna.

Lokala tjänster

 

Har du ännu frågor?Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheterVanliga frågor