Yrkesval och utbildning

TE-tjänsterna stöder dig även då du funderar på yrke, planerar att utveckla din kompetens eller överväger att sadla om.

Yrkesval och karriärvägledning

Söker du en ny riktning? Behöver du hjälp med att övervinna hinder? Behöver du tid och plats för att fundera på dina egna målsättningar?

Genom att delta i yrkes- och karriärvägledning hos en psykolog kan du i lugn och ro stanna upp och fundera på dina önskemål, föreställningar, tankar och tillvägagångssätt. Du kan fundera på din yrkesmässiga stig, utmaningar och starka sidor som finns där samt utforska hinder i planeringen. Målet är att öka självkännedomen och att stärka den egna verksamheten.

Yrkesvalvägledning är samarbete mellan psykologen och kunden. Psykologen kan framföra sina egna uppfattningar men det är alltid kunden som gör sina egna beslut. Besöken är avgiftsfria och diskussionerna konfidentiella. Den viktigaste förutsättningen är att du själv vill fundera på saker och diskutera dina val.

Om FPA, försäkringsbolaget eller arbetspensionsförsäkringen har gett dig rätt till yrkesinriktad rehabilitering, ska du vid behov be om yrkesvägledningstjänster direkt av dessa parter.

Yrkesvals- och karriärvägledningstjänster vid Österbottens TE-byrå

Österbottens TE-byrå erbjuder yrkesvals- och karriärvägledningstjänster vid verksamhetställena i Vasa, Karleby och Jakobstad. Tidsbokningar till psykologer vid Österbottens TE-byrå kan du göra per e-post under adressen registratur.osterbotten(a)te-byran.fi. Om du är arbetssökande, kan du lämna en kontaktbegäran när du uträttar ärenden vid TE-byrån eller via E-tjänster.

Psykologen kontaktar dig och du får en diskussionstid om några veckor beroende på köer.

Riksomfattande yrkesvals- och karriärvägledningstjänster

Riksomfattande yrkesvals- och karriärvägledningstjänster står till buds utan tidsbokning per telefon och med tidsbokning per telefon eller video.

Utbildning

På vår riksomfattande webbplats hittar du mycket

TE-tjänster erbjuder även utbildningsrådgivning t.ex. information om yrken och branscher, sökning till studier, studiers innehåll och studiernas finansieringsmöjligheter.

Du kan ringa till det riksomfattande servicenumret 0295 025 510 (mån-fre kl. 9.00-16.15)

 

Arbets- och utbildningsprövningar

När du söker yrke eller utbildning kan du utnyttja arbets- eller utbildningsprövning.

Med hjälp av arbetsprövning på arbetsplatsen kan du söka lämpligt arbets- eller utbildningsalternativ. Arbetsprövning varar vanligen 1-6 månader.

I utbildningsprövning bekantar du dig med utbildningens innehåll och yrkeskrav. I utbildningsprövning kan du diskutera studierna med lärare och elevhandledare. Du kan också bekanta dig med läroanstalten och studierna genom att följa med lektioner. Utbildningsprövning varar högst 10 dagar.

Broschyer ang. utbildningsprövning:

 

 

Uppdaterad: 18.08.2023