För samarbetspartners

Österbottens arbets- och näringsbyrå har samarbetspartners i företagarna, kommunerna, företrädare för tredje sektorn, läroanstalterna, FPA, arbetslöshetskassorna och medierna.

Statistiker och översikter

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder.

Yrkesbarometern är ett verktyg som används för att bedöma utbudet av och efterfrågan på arbetskraft och balansen mellan dem i olika yrken och på olika områden. Barometern görs tre gånger om året (januari, maj och september).

Österbottens arbets- och näringsbyrås lednings kontaktuppgifter

direktör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150

Arbetsförmedlings- och företagstjänster

servicedirektör Perttu Kellomäki, tfn 0295 056 088

Tjänster för kompetensutveckling och Tjänster för stödd sysselsättning

servicedirektör Juha Nummela, tfn 0295 056 128

e-postadresser: fornamn.efternamn@te-byran.fi

Mediekontakt

informationsexpert Maria Lumio, tfn 0295 056 251

information.osterbotten@te-byran.fi