För samarbetspartners

Österbottens arbets- och näringsbyrå har samarbetspartners i företagarna, kommunerna, företrädare för tredje sektorn, läroanstalterna, FPA, arbetslöshetskassorna och medierna.

På denna sida publiceras uppföljnings-, prognostiserings- och statistikmaterial som gäller utvecklingen på arbetsmarknaden.

 

Statistiker och översikter

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder.

Yrkesbarometern är ett verktyg som används för att bedöma utbudet av och efterfrågan på arbetskraft och balansen mellan dem i olika yrken och på olika områden. Barometern görs tre gånger om året (januari, maj och september).

 

Uppdaterad: 18.08.2023