Dataskyddsbeskrivningar

Behandling av uppgifterna vid Österbottens TE-byrå baserar sig på utförande av en lagstadgad uppgift.

Behandlingen av personuppgifterna vid arbets- och näringsbyrån görs med tjänstemannaansvar. Genom att begränsa användarrättigheterna har man säkerställt att uppgifter som har lagrats i systemet endast kan användas av de tjänstemän som har rätt till det. Beslut om tjänstemännens användarrättigheter görs av kontorets direktör eller någon annan tjänsteman som bestämts i TE-byråns arbetsordning.

Information och anvisningar om hur man kan kontrollera de egna uppgifterna

Kan jag förbjuda eller begränsa användningen av mina uppgifter?

Kundens rätt att förbjuda eller begränsa behandlingen av uppgifterna gäller inte en sådan situation där behandlingen av uppgifterna baserar sig på utförande av en lagstadgad uppgift. Därigenom kan behandlingen av uppgifterna vid TE-byrån inte förbjudas eller begränsas.

Kan jag radera mina uppgifter?

Rätten att radera uppgifter gäller inte en sådan situation där behandlingen av uppgifterna baserar sig på utförande av en lagstadgad uppgift. Därigenom kan behandlingen av uppgifterna vid TE-byrån inte förbjudas eller begränsas.

Kan jag förbjuda utlämnande av mina uppgifter till en annan myndighet?

Rätten att förbjuda utlämnandet av uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig gäller inte en sådan situation där överföringen av uppgifterna baserar sig på utförande av en lagstadgad uppgift. Därigenom kan man inte förbjuda TE-byrån att utlämna uppgifter till en annan myndighet.

Kan jag få veta, vem har tittat på mina uppgifter?

Arbets- och näringsbyrån kan inte erbjuda loggdata om någon har tittat på kundinformationen. I systemet för vår kundtjänst skrivs alltid en loggpost när tjänstemannen skriver in sig i kundprogrammet. I systemet sparas dock inte vems uppgifter tjänstemannen har tittat på.

Hur skyddar jag mina uppgifter när jag sköter mina ärenden vid TE-byrån?

  • Se till att du inte glömmer dina papper i printern/skannern.
  • Töm kundterminalens webbläsarhistoria.
  • Var försiktig när du talar om dina personliga ärenden i självbetjäningsutrymmet.

Vem är dataskyddsombud?

Dataskyddsombudet når du vid behov per e-post under adress: tietosuoja.keha(a)ely-keskus.fi

 

Uppdaterad: 18.08.2023