Permitterade

Om du blir permitterad avbryts ditt arbete och löneutbetalningen under den tid permitteringen pågår. Ditt anställningsförhållande är ändå i kraft under permitteringen. Utkomstskyddet för arbetslösa kan trygga din utkomst under permitteringen. 

Om du blir permitterad, anmäl dig som arbetssökande i nättjänsten Mina e-tjänster senast på den första permitteringsdagen. Du kan anmäla dig redan innan permitteringen eller den förkortade arbetstiden börjar. Du får arbetslöshetsförmån för permitteringstiden om du anmält dig som arbetssökande och de övriga förutsättningarna för erhållande av förmånen uppfylls.  

Du kan permitteras från ditt anställningsförhållande antingen tills vidare eller för en viss tid. Om din permittering är för viss tid och varar högst tre månader behöver du troligtvis inte individuella expertservice från arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket.  Om du ändå vill ha service, kontakta arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket. 

Efter att permitteringen har pågått i tre månader ordnar arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ett samtal om jobbsökning. Din plikt att söka jobb börjar efter att du har haft ett samtal om jobbsökning och när tre månader har gått sedan uppsägningens början. Samtalet ordnas inte, om din permittering kommer att sluta inom en månad från den planerade tidpunkten för samtalet.

 

Uppdaterad: 06.07.2023